• Nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em! (1 Phi-e-rơ 1:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

ĐIỀU KHIỂN SỰ CĂNG THẲNG: ĐỪNG LO LẮNG! - RICK WARREN

Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời”. (Phi-L íp 4:6).

Không có việc gì khiến chúng ta phải thức đêm lo lắng.

Chúa xác định rõ trong kinh thánh những gì Ngài nghĩ về lo lắng. Phi Líp 4:6 ghi, đừng lo lắng bất cứ điều gì cả.

Tại sao chúng ta cần phải vứt bỏ nổi lo lắng?

Lo lắng là không hợp lý. Dưới dây là một vài lý do tại sao điều đó đúng.Trước tiên, lo lắng phóng đại vấn đề, Chúng ta có nhận thấy nếu ai đó nói điều gì không tốt về mình, chúng ta càng lo nghĩ về nó, nó càng lớn hơn? Thứ hai, lo lắng không hiệu quả. Để lo lắng một việc gì đó, điều chúng ta không thể thay đổi là vô ích. Khi lo lắng về một cái gì đó, điều chúng ta có thể thay đổi là lãng phí thời gian. Chỉ cần thay đổi nó!

Lo lắng là trái tự nhiên. Không ai là một người lo lắng bẩm sinh. Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta là, nhưng chúng ta không như thế. Lo lắng là điều chúng ta học được. Vì lo lắng không tự nhiên, nó cũng không lành mạnh. Thân thể chúng ta không được thiết kế để xử lý sự lo lắng. Khi người ta nói, tôi lo lắng về bịnh tật, họ đã nói thật. Các bác sĩ cho biết rất nhiều người có thể rời bệnh viện ngay hôm nay nếu họ biết cách nào thoát khỏi cảm giác tội lỗi, oán giận và lo lắng. Châm ngôn 14: 30 ghi: “Lòng bình tịnh là sự sống của thân thể; Còn sự ghen ghét là đồ mục của xương cốt”

Lo lắng là vô ích. Lo lắng không thể thay đổi quá khứ, và lo lắng không thể kiểm soát tương lai Tất cả những gì nó làm là gây rối ngày hôm nay. Điều duy nhất  lo lắng thay đổi chúng ta là nó khiến chúng ta đau khổ! Nó không bao giờ giải quyết được vấn đề.

Lo lắng là không cần thiết. Chúa tạo ra chúng ta. Chúa đã dựng ra chúng ta. Chúa đã cứu chúng ta và Chúa đã đặt Thần linh của Ngài vào chúng ta. Chúng ta có nghĩ rằng Chúa sẽ chăm sóc nhu cầu cho chúng ta không? Không có gì phải lo lắng.

Bước đầu tiên trong việc quản lý lo lắng là từ chối lo lắng bất cứ điều gì. Tại sao? Bởi vì nó không hợp lý, không tự nhiên, không có ích và không cần thiết.

Kinh Thánh trong I Phi-e-rơ 5:7: “lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em”.

Chúa quan tâm đến chúng ta và nhu cầu của chúng ta. Vì vậy, tất cả những điều gì làm chúng ta căng thẳng và lo lắng hãy để nó qua đi. Giao nó cho Chúa.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)