• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta ở với tâm thần anh em (Ga-la-ti 6:18)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

ĐIỀU GÌ CẦN ĐỂ GIỮ SỰ NGAY THẬT - RICK WARREN

Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa. (Thi Thiên 119: 9)

Trong một nền văn hóa hoàn toàn chỉ quan tâm đến ngoại hình và ảnh tượng, làm thế nào để chúng ta giữ sự ngay thật trong khi mọi người khác giả mạo? Họ không có tính ngay thật. Họ đang lừa dối, hời hợt và gian lận. Họ không giữ lời hứa. Làm thế nào để chúng ta giữ sự ngay thật? Chỉ có một cách duy nhất.

Chúng ta phải quan tâm nhiều đến sự chấp thuận của Đức Chúa Trời hơn sự chấp thuận của người ta.

Đó là cách duy nhất để chúng ta sẽ trở nên người trung thực. Bởi vì nếu chúng ta quan tâm đến những gì Chúa muốn, thì chúng ta sẽ làm điều đúng. Nếu chúng ta quan tâm nhiều hơn về những gì người khác nghĩ. Chúng ta thường làm điều sai trái. Thi Thiên 119: 9, “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa”.

Cách duy nhất để chúng ta biết Chúa chấp nhận điều gì và điều gì Ngài nghĩ về bạn là đọc Kinh Thánh.

Chúng ta phải ở trong Lời của Đức Chúa Trời! Nếu không, chúng ta sẽ không có năng lực và sức chịu đựng để sống cách ngay thực.

Nếu tôi không có thời gian yên tĩnh hằng ngày với Chúa trong Lời Ngài, nếu tôi bỏ lỡ vài ngày, chính tôi nhận thấy điều nầy - mọi người cũng thấy điều đó! - bởi vì tôi trở nên cáu kỉnh.

Nếu không kết nối với Đức Chúa Trời qua Lời Ngài. Tôi không có quyền năng của Thánh Linh để rao giảng Lời của Đức Chúa Trời cách rõ ràng cho bạn. Tôi không có sức mạnh để sống cách chính trực. Sống ngay thật cần có quyền năng của Thánh Linh, bởi vì điều gì đúng thường không được ưa chuộng. Chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi khi cố gắng làm điều đúng, chân thật, giữ đúng động cơ, và chúng ta cần được trang bị để làm tươi mới. Chúng ta làm điều đó bằng cách học Kinh Thánh.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)