• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta ở với tâm thần anh em (Ga-la-ti 6:18)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

ĐỂ LẠI MỘT DI SẢN VỀ LÒNG HIẾU KHÁCH - RICK WARREN

 “Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành” (Hê-bơ-rơ 10:24).

Những gia đình tuyệt vời thường dạy cho con cái biết chúng không phải là trung tâm của vũ trụ. Họ dạy cho con cái biết Chúa tạo ra chúng và định hình chúng cho một nhiệm vụ. Họ là mẫu người hiến tặng, phục vụ, rộng lương và cầu nguyện. Các gia đình trung bình không làm những điều đó. Chỉ gia đình tuyệt vời làm.

Tôi là người có ngày hôm nay, trước hết nhờ cha mẹ tôi. Họ làm thấm thấu trong tôi những giá trị thật, để quan tâm đến người khác

Cha mẹ tôi rất nghèo, nhưng cả hai đều có ân tứ hiếu khách. Họ thích trao tặng cho người khác mặc dù cha mẹ tôi không dư dả. Chúng tôi sống ở vùng nông thôn và ba tôi trồng một khu vườn rộng lớn với đủ loại rau. Gia đình tôi không có cách nào để có thể ăn tất cả những thứ thực phẩm đó, nhưng ba tôi trồng nó dể có thể đem đi biếu tặng, bởi vì ba tôi không có tiền để ban cho. Vì vậy, chúng tôi trồng thêm và sau đó đem đi biếu để giúp đỡ những người có nhu cầu.

Nhà chúng tôi liên tục chứa đầy những người khách. Nếu một người bị đau bịnh, họ đến nhà chúng tôi. Nếu họ đang lỡ đường, họ ở nhà chúng tôi. Nếu họ trải qua cuộc xung đột, họ đến trú ở nhà chúng tôi. Nếu họ là những người lãnh đạo Cơ Đốc nổi tiếng đi qua thị trấn, họ tạm dừng lại nhà chúng tôi. Một ngày nọ, ba tôi đã gia thêm nhiều bửa ăn hơn mẹ tôi đã nấu cho khách đến ăn tại nhà chúng tôi trong một năm. Đã hơn một ngàn bửa ăn! Khi lớn lên tôi học được quan điểm về sự ban cho cuộc sống của mình và điều đó không phải làm cho mình. Nhưng giúp đỡ người khác.

Đó là những gì mà gia đình kỳ diệu đã làm. Họ dạy nhau cách thể hiện tình yêu thương và làm những việc tốt. Việc tốt được gọi là mục vụ. Họ được gọi là phục vụ.

Một thí dụ điển hình cho điều nầy là gia đình Cọt Nây, trong sách Công-vụ: “Người vốn là người đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời, người hay bố thí cho dân, và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi”. (Công-vụ 10:2).

Thật là một di sản lớn lao, Chúng ta có muốn người ta viết điều đó về chúng ta và gia đình chúng ta, trong ngày nào đó không ?

Dù chúng ta có con hay không, Chúa muốn chúng ta để lại một di sản như thế. Chúng ta sẽ tìm thấy quanh ta những người trẻ hơn ở độ tuổi hay trẻ hơn trong đức tin. Chúng ta sẽ dành thời gian để giúp người khác trở thành những gì mà Chúa muốn họ trở thành? Bạn có thể giúp họ khám phá sứ mệnh của Chúa trong cuộc sống của họ không?

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)