• Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, Cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa; Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao Hơn cả danh thinh Chúa. (Thi-thiên 138:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Danh Jêsus Là Chìa Khóa

Giăng 16:23 : “Ngày ấy, các con không còn phải hỏi Ta điều gì. Thật vậy, Ta bảo các con : Điều gì các con nhân danh Ta cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho.” Jêsus đã ban cho chúng ta quyền hạn và uy quyền để sử dụng Danh Ngài trong sự cầu nguyện. Ngài đã ban chúng ta uy quyền để sử dụng Danh Ngài. Ngài đã ban Danh Ngài cho chúng ta. Bây giờ chúng ta có quyền đó. Ngài phán, “… Họ sẽ nhân Danh Ta đuổi quỷ…” (Mác 16:17). Vào thượng tuần tháng 9 năm 1952, tôi nghiên cứu đề tài này khi đang tổ chức những buổi nhóm tại vùng đông Texas. Tôi bắt đầu hiểu được hai điều tôi về uy quyền trong Danh Jêsus. Hai điều này đã giúp tôi rất nhiều và thay đổi cả cuộc đời tôi.
Ngay cả khi còn là cậu bé của Hội Thánh Báp tít tôi đã tin nơi sự chữa lành Thiên thượng, và tôi đã giúp đỡ người bệnh. Nhưng có những trường hợp, đặc biệt những trường hợp về tâm trí mà rõ ràng là do sự chiếm hữu hay ám ảnh của ma quỷ, hầu như đã làm tôi sợ hãi khi tôi tiến tới chống cự chúng. Nhưng khi bắt đầu nghiên cứu về Danh Jêsus, tôi hiểu rõ một điều mà tôi cố gắng minh họa bằng ví dụ như sau :
Khi đến bên cạnh chiếc xe hơi của mình với chìa khóa cửa trong tay, bạn có thể nói là bạn mở cửa, nhưng thật ra không phải bạn, mà là chìa khóa mở cửa xe. Cũng vậy, bạn còn có một chìa khóa để khởi động xe. Bạn không thể nào khởi động xe được nếu không có chìa khóa này. Một lần nữa, bạn thật sự không khởi động xe mà là chìa khóa. Chìa khóa là yếu tố quan trọng cho toàn bộ tiến trình mở và khởi động xe của bạn. Tôi bắt đầu nhìn uy quyền trong Danh Jêsus theo quan điểm này. Nói cách khác, tôi không phải là người đuổi quỷ. Theo tự nhiên tôi không có uy quyền nào nơi tôi, nhưng Jêsus đã ban cho tôi chìa khóa đối với tất cả uy quyền tôi cần – và nó ở trong Danh Ngài. Danh của Jêsus là chìa khóa ! Danh Ngài có uy quyền ! Điều duy nhất tôi làm là dùng chìa khóa ấy, và chìa khóa đó sẽ mở cửa. Điều này làm giảm đi nỗi sợ tôi có. Tôi có thể dùng Danh Ngài vì Danh Ngài là chìa khóa và mang lại kết quả…
Sau khi nghiên cứu Lời Chúa, rồi tôi nhắm mắt lại bắt đầu suy gẫm Lời Chúa và chỉ suy gẫm về các câu Kinh Thánh tôi đã học và đọc. Tôi đã có một số khải tượng và khải thị, nhưng khải thị tôi có về Danh Jêsus là một khải thị của Lời Chúa mà bất kỳ tín hữu nào cũng có thể có được. Đức Thánh Linh sẽ dạy chúng ta Lời Ngài. Khi tôi suy gẫm Lời Chúa bên trong tôi, tôi bắt đầu thấy một điều gì mà tôi chưa hề thấy trước đây.

Dùng Uy Quyền Trong Danh Jêsus Để Trói Công Việc Ma Quỷ
Trước hết, tôi bắt đầu thấy ma quỷ là tác giả của mọi điều ác và tội lỗi, vì nó là thần của thế gian này. Tân Ước nói rằng Satan là thần của thế gian này và Satan đã làm mờ tối con người không thấy ánh sáng vinh quang của Phúc Âm (2Cô 4:4). Nhiều câu Kinh Thánh nói về điều này mà ma quỷ cố trói buộc linh hồn con người.
Tôi bắt đầu thấy rằng những người chưa được cứu và bị ma quỷ trói buộc trong chính gia đình tôi không hiểu họ đang đi về đâu. Họ bị thần thế gian này làm mù phần thuộc linh. Ví dụ, không ai đang lái xe trên xa lộ một trăm dặm một giờ mà vượt đèn đỏ và tín hiệu ghi là “Nguy hiểm phía trước” nếu người đó tỉnh táo. Nhưng một người say xỉn sẽ làm điều này vì người đó không biết mình đang làm gì.
Không con người thông sáng tỉnh táo nào trải qua cuộc đời hoạt động năng nổ trong tội lỗi nhằm mục đích lao mình vào hỏa ngục đời đời. Nếu người đó không muốn tiếp nhận Jêsus, người đó không có tỉnh táo - người đó mù về thuộc linh. Ví dụ, Kinh Thánh nói về đứa con trai hoang đàng “khi nó tỉnh ngộ” nó trở về nhà (Luca 15:17). Vậy có một lúc đứa con trai hoang đàng không có tỉnh táo. Nhưng khi nó tỉnh ngộ, nó quyết định trở về nhà.
Thứ hai, tôi bắt đầu thấy uy quyền mà tín hữu sở hữu trong Danh Jêsus. Tất cả quyền năng trong Danh đó là tùy quyền chúng ta sử dụng. Nhưng tín hữu không thực hành uy quyền hợp pháp của họ trong Danh Jêsus, thì không có gì thay đổi về hoàn cảnh của họ.
Trên một thời gian mười lăm năm, tôi đã cầu nguyện và cầu nguyện cho Dub anh tôi và đã kiêng ăn ba ngày một lần. Nhưng ngày đó khi tôi đang nằm dài trên giường, tôi hiểu rõ là tất cả sự kiêng ăn và cầu nguyện đã thực hiện trong sự vô tín.
Tại sao tôi nói điều đó? Vì nếu bạn chỉ mong sự cầu nguyện làm điều đó, thì nó không làm. Chính là việc vận dụng đức tin nơi Lời Đức Chúa Trời mà làm cho lời cầu nguyện hữu hiệu. Chỉ mong tự lời cầu nguyện làm công việc thì cũng giống như việc mong cánh tay vật lý của bạn mở cửa ra; tự cánh tay không thể mở cửa. Bạn phải có chìa khóa để mở cửa. Và trong sự cầu nguyện bạn phải có đức tin trong Danh Jêsus và trong Lời Đức Chúa Trời để hoàn tất công việc. Danh Jêsus là chìa khóa của chúng ta.
Tôi nghĩ đôi lúc chúng ta cho rằng mình có thể cảm động Chúa bằng những giọt nước mắt, lời cầu nguyện và sự kiêng ăn. Nhưng Đức Chúa Trời không thay đổi. Ngài vẫn luôn y nguyên (Hêbơrơ 13:8). Đức Chúa Trời vận hành khi bạn đến với Ngài đúng theo Lời Ngài và sử dụng Lời Ngài và Danh Jêsus như là chìa khóa. Khi đó lời cầu nguyện sẽ hữu hiệu cho bạn, và bạn sẽ có sự đáp lời.
Suốt những năm này tôi đã cầu nguyện cho Dub, thay vì tốt hơn anh ta lại tệ hơn. Nhưng ngày đó điều gì đã thách thức tôi là uy quyền trong Danh Jêsus sẽ hữu hiệu cho anh ta. Tôi biết nó sẽ hữu hiệu. Tôi không biết anh Dub ở đâu, nhưng tôi cầm Kinh Thánh đứng dậy rồi giơ Kinh Thánh lên nói “Nhân Danh Chúa Jêsus Christ, hỡi tà linh đang trói linh hồn anh ta, ta trói buộc ngươi trong Danh Jêsus. Ta tuyên bố sự giải cứu và sự cứu rỗi của Dub nhân Danh Chúa Jêsus Christ.”
Trong tâm linh tôi biết việc đó hầu như đã xong, và tôi đầy dẫy niềm vui. Tôi để Kinh Thánh xuống và ra khỏi phòng vừa huýt sáo vừa hát và tiếp tục công việc của tôi. Tuần sau, tôi nhận lá thư từ vợ của tôi nói là Dub đã được cứu. Tôi viết hồi âm lại và nói với nhà tôi là tôi đã biết việc đó hai hay ba tuần. Việc đó không có gì mới đối với tôi.

KENNETH E. HAGIN (Bảy Bước Để Nhận Sự Đáp Lời Cầu Nguyện)