• Ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho anh chị em quá đỗi dồi dào. (2 Cô-rinh-tô 9:14)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

DÂNG SỰ BẢO VỆ MÌNH CHO CHÚA - RICH WARREN

“Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn”. (Thi-thi ên 23:5).

Vua Đa-vít biết ý nghĩa của việc tấn công về xúc cảm, bằng lời nói và thể chất. Khi còn trẻ tuồi, ông được tiên tri Samuel xức dầu để trở thành vị vua nối tiếp của Do-Thái, nhưng lúc đó Sau-lơ vẫn là vua. Mặc dầu Đa-vít phục vụ vua rất trung thành, Sau-lơ ghen tị với vua tương lai và Sau-lơ quyết định giết ông ta. Đa-vít phải chạy khỏi Sau-lơ trốn trong hang động, trong khi những lời dối trá được nói về ông lan tràn trên khắp vương quốc. Tuy nhiện, Đa-vít không bao giờ nói một lời xấu chống lại vua Sau-lơ. Đa-vít không bao giờ trả thù., vì Chúa đang chuẩn bị cho Đa-vít trở thành một vị vua đi theo ý Chúa.

Đa-vít nói, “Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn”. (Thi-thiên 23:5).

Nghe có vẻ Đa-vít đã bị căng thẳng? Không! Ông đã không sử dụng hết năng lực để tự bảo vệ mình vì Đa-vít tin tưởng Chúa là Đấng bảo vệ ông.

Phải có nhiều đức tin và lòng nhu mì để yên tâm và tin cậy Chúa khi chúng ta bị tấn công, khi chúng ta bị hiểu lầm và khi có tin đồn nói về mình. Khi điều đó xảy đến, mọi thứ trong chúng ta muốn trào lên và ta muốn làm một cái gì đó cho việc nầy. Làm thế nào để chúng ta xử lý những người tấn công chúng ta? Chúng ta không nên xử lý điều đó. Chúng ta để cho Chúa xử lý họ.

Hãy tin Chúa là Đấng bảo vệ chúng ta.

Chúa không chỉ muốn bảo vệ chúng ta, mà Chúa còn muốn tương thân với chúng ta. “Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, Cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, Vì Chúa bảo hộ các người ấy; Kẻ nào ái mộ danh Chúa cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa.” (Thi-Thiên 5:11).

Đây là bửa tiệc, hoặc bửa liên hoan, vào một thời điểm không như thường lệ, không xảy ra ở thời điểm tốt, mà đang diễn ra khi chúng ta bị tấn công. Chúa nói, “ta biết các con đang sôi động trong trận chiến bây giờ,  Các con chiến đấu cho công việc của mình, chiến đấu vì sức khỏe của mình. Các con chiến đấu cho lương tri của mình. Các con chiến đấu vì phẩm cách của mình. Trong khi trận chiến đang diễn ra, ta muốn tổ chức một bửa tiệc cho các con để mang đến một chút khích lệ. “Đó là một bửa tiệc cho một nhóm người đang chiến đấu. Nó là một bửa tiệc trên chiến trường”

Nếu chúng ta là con cái Chúa, Cha trên trời của chúng ta tự hào về chúng ta. Các người phê bình có thể trêu chọc chúng ta, nói xấu, phớt lờ chúng ta, chế giễu hoặc bôi nhọ chúng ta, nhưng họ không thể ngăn chặn sự chúc phước của Chúa trên cuộc sống chúng ta.

“Chàng đưa tôi vào phòng yến tiệc, Ngọn cờ tình yêu phất phới trên tôi.” (Nhã ca 2:4)

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)