• Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta! (Cô-lô-se 1:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

DÂNG CHO CHÚA THỜI GIAN TỐT NHẤT - RICK WARREN

 “Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, Tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài”. (Thi-thiên 25:14).

Nếu chúng ta muốn xây dựng mối quan hệ sâu sắc với Chúa, chúng ta phải không vội vàng và cần trầm lặng.

Tình bạn với Chúa cũng giống như bất cứ tình bạn nào khác mà chúng ta cần dành thời gian cho nó. Nếu chúng ta không dành thời gian cho bạn của mình thì người đó không phải là bạn của chúng ta. Chúng ta dành thời gian cho bạn bè. Và nếu Chúa trở thành người bạn tốt nhất của chúng ta, chúng ta phải dành thời gian tốt nhất cho Chúa.

Kinh Thánh ghi, “Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất”. (Thi-Thiên 46:10).

Hằng ngày chúng ta cần có một thời gian yên tĩnh với Chúa. Chúng ta phải ở yên lặng để có thể hiểu biết Chúa nhiều hơn.

Thi Thiên 25:14 nói:”Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, Tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài”.

Nhiều người không biết Chúa. Họ không có kinh nghiệm về tình yêu Chúa. Họ không biết những gì Ngài làm cho họ. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói rằng tình bạn với Chúa được dành riêng cho những người tôn kính Ngài, nói cách khác, những người sống cách chậm rãi và dành thời gian với Chúa.

Một tình bạn sẽ có nghĩa gì nếu chúng ta không bao giờ đầu tư thời gian vào đó? Tình bạn cần quan tâm. Chúng ta sẽ không bao giờ biết Chúa một cách thân mật nếu tất cả những gì chúng ta làm là đến từ các công tác trong hội thánh. Chúng ta có thể đọc Lời của Chúa và hỏi Ngài, “Lạy Chúa, có điều gì Ngài muốn nói với con không? Chúng ta không cần phải sử dụng bất cứ câu nói hay từ ngữ đặc biệt nào. Chỉ cần nói chuyện với Chúa một cách chân thật. Và sau đó lắng nghe!

Kinh Thánh Ma-thi-ơ 6: 5-6 nói:” Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi”.

Hôm nay hãy chậm rãi, tập trung vào Chúa và lắng nghe Chúa nói với chúng ta về ân điển của Ngài.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch )