• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ ở trong lòng anh em! (Phi-líp 4:23)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

CUỘC SỐNG LÀ MỐI QUAN HỆ, KHÔNG THỂ MUA - RICK WARREN

Còn tôi, nhờ sự công bình, tôi sẽ được thấy mặt Chúa; Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa”. (Thi Thiên 17:15).

Cuộc sống không phải là mọi thứ. Chúng ta phải duy trì quan điểm đúng đắn về tài sản, hoặc chúng ta sẽ bị chiếm hữu bởi tài sản của mình. Chúng ta nhận ra rằng không có điều gì sẽ kéo dài lâu.

Chúa Giê-xu phán trong Lu-ca 12:15, “Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu”.

Đừng bao giờ đánh giá bạn bằng tài sản của bạn có. Đừng bao giờ nghĩ rằng giá trị của bạn có liên quan đến vật có giá trị mà bạn sở hữu. Nhận ra rằng những điều lớn nhất trong cuộc sống không phải là những đồ vật. Chúng ta không mang bất cứ thứ gì vào thế giới, và chúng ta không lấy đi bất cứ thứ gì khi rời khỏi nơi nầy. Cuộc sống không phải là việc chúng ta mua tậu hay thành đạt. Cuộc sống là mối quan hệ và học cách yêu mến Thiên Chúa và người khác.

Cách tốt nhất để nhớ rằng cuộc sống của chúng ta không phải là về vật chất mà là xây dựng ưu tiên trong cõi đời đời. Tập trung vào những gì tồn tại mãi mãi. Mọi sở hữu đều chỉ tạm thời, vì vậy đừng xây dựng cuộc sống của chúng ta để có được tài sản. Chỉ có hai điều kéo dài mãi mãi. Lời của Đức Chúa Trời và con người.

Chúng ta có quyền lựa chọn để thực hiện. Thế giới nói với chúng ta rằng chúng ta cần trở nên hạnh phúc hơn, thành công hơn, quan trọng hơn, có giá trị hơn và an toàn hơn. Chúng ta phải quyết định xem chúng ta sẽ nghe theo các cơ quan doanh nghiệp lớn ở New York. Chúng ta sẽ nghe văn hóa con người, hay nghe theo Chúa Giê-xu? Chúng ta sẽ nghe theo thế gian hay Lời Chúa?

Một bên sẽ khiến chúng ta bất mãn với cuộc đời, một bên sẽ khiến chúng ta thật phước hạnh. Trước khi chúng ta hướng đến sự tự do tài chánh, chúng ta phải tự hỏi mình, “Mục đích đầu tiên của đời tôi là gì? Chỉ để nhận được nhiều hơn. Tôi nghĩ gì? Nói gì, và dành gì nhiều nhất cho mình? Tôi sống để làm gì?.

Có một triệu phú nổi tiếng ở quận Cam, cô đã tự hũy hoại đời mình cách nay nhiều năm. Tại tang lễ có một người nói: “Tôi không hiểu điều nầy, cô ấy đã sống rất nhiều. Cô ấy có cuộc sống đầy đủ, nhưng cô ấy không có điều gì để sống cho nó.

Chúng ta có nhiều thứ để sống, nhưng chúng ta có điều gì để sống cho không? Chúng ta có mối quan hệ với Đức Chúa Trời không? Huyền thoại của thế giới là bạn có thể có tất cả. Sự thật chúng ta không thể có tất cả và quan trọng hơn chúng ta không cần tất cả để có hạnh phúc. Chúng ta có hạnh phúc theo như điều chúng ta chọn.

Bí mật của thỏa lòng là tìm kiếm sự bình an và sự thỏa vui của chúng ta không phải trong những gì chúng ta có, nhưng chúng ta đang ở trong Đấng nào. Chúng ta ở trong Đấng Christ..

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)