• Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va là thiện; Khá hát ngợi khen danh Ngài, vì ấy là vui. (Thi-thiên 135:3)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Cuộc Sống Là Mối Quan Hệ, Không Phải Sự Thành Đạt - Rick Warren

Vì trong Đấng Christ Jêsus, điều có giá trị không phải là cắt bì hay không cắt bì, nhưng là đức tin thể hiện qua tình yêu thương”. (Ga-la-ti 5:6).

Chúng ta học biết rất rõ trong Kinh Thánh về những gì thật sự quan trọng trong cuộc sống: “Vì trong Đấng Christ Jêsus, điều có giá trị không phải là cắt bì hay không cắt bì, nhưng là đức tin thể hiện qua tình yêu thương”. (Ga-la-ti 5:6).

Nếu bạn sống không có tình yêu, thì điều bạn nói sẽ không có ý nghĩa, điều bạn biết sẽ không có ý nghĩa, điều bạn tin sẽ không có ý nghĩa, và điều bạn ban cho không có gì là quan trọng.

Cuối cùng, nếu bạn sống không có tình yêu, những gì bạn đạt được sẽ không quan trọng..

Kinh Thánh cũng nói trong I Cô-rinh-tô 13:3, “Dù tôi phân phát cả gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích gì cho tôi “. Bạn lên một danh sách đáng phục của những cá nhân thành đạt. Bạn có thể được đăng hình ảnh mình trên trang bìa của tạp chí Fortune. Bạn có thể được giải Nobel hoà bình. Bạn có thể đạt được những thành tích to lớn, trở thành doanh nhân của năm, xây dựng một công ty hàng tỷ đô la, có những thành công đáng kinh ngạc tuyệt vời trong lãnh vực của bạn. Nhưng Kinh Thánh nói rằng nó không có giá trị nếu bạn không có tình yêu thương. Kinh Thánh nói – Chúa nói - mối liên hệ quan trọng hơn các thành tích đạt được.

Cuộc sống là các mối dây liên hệ nhau, không phải là các thành tích thu được.

Nó đơn giản như sau: Dù bạn ăn nói lưu loát như một nhà hùng biện, kiến thức của một thiên tài, lòng tin của một nhân viện tuyệt hảo, sự hào phóng của một nhà từ thiện, hoặc những thành công của một siêu sao, nhưng nếu trái tim bạn không có tình yêu thương, giá trị của nó là con số không. Nó không được chấp nhận. Điều duy nhất có nghĩa đối với Thiên Chúa là: Bạn có yêu Chúa, và bạn có yêu người khác không ? 

Một ngày nào đó bạn sẽ chết, và bạn sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Khi định giá cuộc sống bạn, Chúa sẽ không nhìn vào tài khoản ngân hàng của bạn hoặc danh sách những thành tích hay hạng điểm bạn có được. Ngài sẽ không quan tâm đến tất cả các giải thưởng thể thao của bạn. Chúa sẽ không nhìn vào lời chứng thực hoặc lý lịch bạn có.

Đức Chúa Trời định giá cuộc sống của bạn trên cơ sở: những mối quan hệ của bạn. Chúa sẽ hỏi, “tình yêu của bạn bạn đối với Ngài và những người khác là bao nhiêu?”. Đó là điều răn lớn. Bạn có yêu Đức Chúa Trời hết lòng, và bạn có yêu người lân cận như yêu chính bạn không?.

Đó là lý do tại sao Phao-lô dạy chúng ta rằng điều quan trọng hơn hết là đức tin của chúng ta được bày tỏ qua tình yêu thương (Ga-la-ti 5:6).


Rick Warren (Nhã Ca phỏng dịch)