• Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. (Giô-suê 1:8)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Cùng Làm Việc Để Đem Người Khác Đến Với Chúa

Bạn và tôi cùng có một sứ mạng giống Chúa Giê-xu. Lòng nhân từ là một trong những hành động quan trọng nhất có thể làm.

Kinh Thánh nói, “Mọi việc này đều do Chúa thực hiện, Ngài là Đấng đã nhờ Chúa Cứu Thế hòa giải với chúng ta và ban cho chúng tôi chức vụ hòa giải”. (II Cô 5:18b). Nhiệm vụ của bạn thật đơn giản là đem Tin Mừng  về tình yêu của Chúa cho những người khác, giống như người nào đó đã nói với bạn.
Nhưng Chúa không mong bạn hoàn thành sứ mạng đó một mình. Ngài đem nhiều con dân Chúa khác đến hổ trợ bạn. Thật ra, truyền giáo có thể thực hiện như một nhóm nhỏ.

Chúa đã cho chúng ta một thí dụ tuyệt vời trong Lu-ca 5: 17-26. Đó là câu chuyện các người bạn đã đưa một người đến với Chúa Giê-xu. Họ không thể tìm cách vào trong nhà nơi có Chúa Giê-xu. Vì vậy,  họ dòng người bạn bại qua một lỗ trên mái nhà xuống ngay giữa mọi người và trước mặt Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nhận thấy đức tin của họ và bảo người đàn ông đó đứng lên và đi, ông ta làm theo! Mọi người đều ngạc nhiên.
Trong câu chuyện tuyệt diệu nầy, Chúa cho chúng ta năm nguyên tắc làm thế nào để nhóm nhỏ của bạn có thể tiếp cận với người khác và thế nào bạn có thể làm tròn sứ mệnh mà Chúa ban cho bạn trong thế giới.

Nguyên tắc của lòng nhân từ: Nhóm nhỏ nầy chăm sóc đủ cho một người bạn bất lực, làm việc giúp cho nỗi đau của bạn. Lòng nhân từ không chỉ là một cảm xúc. Đó là tình yêu trong hành động.

Nguyên tắc Hợp tác: Chúa đã giao cho mỗi người một sứ mệnh truyền giáo. Phao-lô nói, “Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng chính Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên” (I Cô 3:6). Nói cách khác, bạn không phải tự mình làm tất cả, nhưng bạn phải làm phần của bạn. Và Đức Chúa Trời sẽ thưởng cho bạn vì điều bạn làm.

Nguyên tắc của đức tin: Chúa Giê-xu nói rằng đức tin của các bạn của người bại làm ông ta được chữa lành. Không ai vượt ngoài tầm tay tình yêu của Thiên Chúa. Đức Chúa Trời luôn làm việc khó không thể làm. Vì vậy, đừng bỏ cuộc đối với những người mà bạn quan tâm. Hãy tin Chúa có thể làm việc trong đời sống của họ.

Nguyên tắc hành động: Các người bạn nầy có kế hoạch, và họ đã thể hiện nó qua hành động. Người bị bại liệt cần một người khác đưa đến Chúa Giê-xu vì ông ta không tự đến đó một mình.

Nguyên tắc kiên trì: Các người bạn có thể nản lòng khi họ không thể vào cửa vì đám đông, nhưng họ đã không bỏ cuộc. Họ đã quyết tâm. Họ nói: “Bằng mọi cách, chúng ta sẽ đưa người bại đến với Chúa Giê-xu”.

Bạn có muốn đi xuyên qua mái nhà vì một người bạn? Mọi người cần biết Chúa Giê-xu! Không có Chúa Giê-xu con người không có hy vọng trong cõi đời đời. Những con dân Chúa không quan tâm đến người bị hư mất như nói với thế giới rằng  “Tôi không quan tâm đến bạn. Bạn có thể đi vào địa ngục”. Nhưng Kinh Thánh nói: “Chúa .. không muốn cho một ai hư vong, nhưng muốn mọi người đều ăn năn”. (II Phi 3: 9).
Đừng nản lòng, và đừng bỏ cuộc. Hãy tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục kêu vang, tiếp tục mời gọi và tiếp tục làm việc để đem người khác đến với Chúa Jêsus.

Giúp mọi người vào Thiên Đàng là hành động vĩ đại nhất của lòng thương xót mà bạn có thể làm cho họ.

Rick Warren (Nhã Ca phỏng dịch)