• Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta. (Ga-la-ti 1:3)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Cứ Ở Trong Lĩnh Vực Đức Tin Về DANH CHÚA JÊSUS. - KENNETH E. HAGIN

Danh Jêsus thuộc về bạn. Danh đó có uy quyền trên đất. Bạn có quyền sử dụng Danh đó, như tôi hay bất kỳ ai khác sử dụng. Tuy nhiên, nếu ma quỷ có thể giữ bạn trong lĩnh vực tư tưởng và lĩnh vực lý luận, nó sẽ đánh bại bạn. Nhưng nếu bạn giữ nó trong lĩnh vực đức tin, thì nó sẽ thất bại. “Hãy anh dũng chiến đấu trong cuộc chiến oai hùng của đức tin…” (1Ti 6:12).
Hãy tự chủ và tỉnh thức. Kẻ thù của anh chị em là ma quỷ như sư tử rống đang rình rập xung quanh để tìm xem người nào nó có thể ăn nuốt được. Hãy chống cự nó, đứng vững TRONG ĐỨC TIN, vì biết rằng các anh chị em khác cũng đang gặp cùng sự khổ nạn trong thế gian. (1 PHIERƠ 5:8-9)
Một bản dịch khác dịch, “Hãy vững vàng trong đức tin của anh em mà chống cự nó.” Bạn phải chống cự kẻ thù theo đức tin của bạn. Bạn phải có đức tin trong chính tấm lòng của bạn – chính tâm linh của bạn - những gì lời Chúa nói về Jêsus là thật và những gì lời Chúa nói về ma quỷ là thật. Bạn có uy quyền trên nó trong Danh Jêsus.
Ma quỷ sẽ cố gắng cầm cự với bạn. Khi tôi bẻ gãy quyền lực của nó trên đời sống Dub, và sử dụng danh Jêsus, ma quỷ thử đức tin của tôi. Nó cố gắng đem tôi vào lĩnh vực tư tưởng. Satan cố kéo tôi vào lĩnh vực tư tưởng và lý luận. Nó làm cho tôi nghĩ là Dub sẽ không được cứu. Đó là cách nhiều người cố gắng giải quyết nan đề của họ - bằng tâm trí của họ. Lúc đó bạn hoàn toàn rối trí. Họ hầu như lo lắng cho tới chết, và họ cứ ưu tư phiền muộn.
Tấm lòng bạn là tâm linh bạn. Bạn nên tin lời Đức Chúa Trời bằng tâm linh bạn từ bên trong bạn, và rồi đóng tâm trí bạn khỏi sự nghi ngờ, vô tín và những ý tưởng nào mà ngược với lời Đức Chúa Trời. Hãy tin bằng tấm lòng. Hãy hành động từ bên trong, từ tấm lòng bạn. Jêsus phán, “… ai bảo… mà lòng không chút nghi ngờ…” (Mác 11:23). Đây là nguyên tắc liên quan đến việc tin cậy Chúa và nhận sự đáp lời cầu nguyện.
Cùng năm mà Dub được cứu, tôi đang giảng tại Port Arthur, Texas, tại một Hội Thánh Phúc Âm trọn vẹn. Chúng tôi thấy người ta đến buổi nhóm hầu như là từ hết thảy các Hội Thánh khác trong vùng. Nhiều điều kỳ thú đã xảy ra bởi Thánh Linh Đức Chúa Trời. Chẳng hạn, 80 người được đầy dẫy Đức Thánh Linh và hơn 100 người được đáp lại lời kêu gọi, và cũng có nhiều sự chữa lành.
Uy Quyền Trong Danh Jêsus Đem Đến Sự Chữa Lành Và Sự Giải Cứu.
Tại một trong các buổi nhóm, một phụ nữ giám lý tiến tới cảm ơn tôi vì sự dạy dỗ lời của Đức Chúa Trời. Bà đã bị bệnh 20 năm rồi và không thể nào làm công việc này được. Bà không thể thức dậy mỗi sáng nấu ăn sáng. Bà đã đến nhiều buổi nhóm chữa bệnh, nhưng không nhận sự chữa lành.
Tôi đi và một thời gian sau đó tôi nhận một lá thư từ người phụ nữ này. Bà gởi tiền dâng cho tôi, và nói rằng bà góp phần để giúp đỡ người khác như bà đã được giúp đỡ. Bà nhắc tôi về những gì bà đã nói với tôi trước đó và biết ơn về những gì bà đã học về Lời Chúa. Trước đây bà không biết tầm quan trọng của việc học hỏi và suy gẫm Lời Chúa. Nhưng bây giờ bà đã biết tầm quan trọng của Danh Jêsus, và bà cũng có thể sử dụng Danh đó.

Tại nhà riêng của bà, bà đã làm những gì tôi dạy, tra cứu Kinh Thánh và ghi chú ở đó. Rồi đưa Kinh Thánh lên trời bà nói : “Hỡi Satan, ngươi là kẻ thù đã trói thân thể ta nhiều năm, ta đã bẻ gãy quyền lực ngươi trên đời sống ta, và ta tuyên bố sự giải cứu và sự chữa lành của ta.”
Bà nói bà 47 tuổi và lần đầu tiên hơn 20 năm, bà làm được tất cả công việc nhà. Bà có thể thức dậy nấu ăn sáng cho chồng bà, và bà nói bà chưa bao giờ thấy khoẻ như thế !
Sau sáu bảy tháng, bà vẫn còn khoẻ và được chữa lành. Bà nói rằng mình có đầy sức sống như một thiếu nữ và thấy khoẻ như lúc bà còn 16 tuổi.
Bà nói trong thư là chồng bà chưa được cứu. Dù ông là người chồng tuyệt diệu, ông không hề đến nhà thờ với bà. Tại nhà riêng của bà, bà nói “Nhơn Danh Jêsus Christ, ta bẻ gãy quyền lực ma quỷ trên chồng ta và tuyên bố anh ta được cứu và giải thoát.” Bà nói thật là ngạc nhiên nó hữu hiệu làm sao ! Chồng bà đã được cứu, và họ đã hạnh phúc hơn là họ đã có trước đó. Cặp vợ chồng này có hai con gái sắp đến tuổi hai mươi. Vì chồng bà chưa hề đến nhà thờ, con gái của họ cũng không đến. Con cái bà đều lớn, chỉ có những cô gái độc thân thì vẫn còn sống ở nhà. Bà biết con bà làm nhiều điều không hay. Cả hai đứa đều hút xách và nhảy đầm. Bà nói tại nhà riêng của bà, một lần nữa bà suy gẫm về uy quyền trong Danh Jêsus, và sau đó nhân Danh Jêsus bẻ gãy quyền lực ma quỷ trên đời sống hai con gái bà. Bà tuyên bố chúng được cứu và giải thoát.
Trong vòng mười ngày, các con gái bà trở nên những tạo vật mới trong Đấng Christ. Chúng đã được tái sanh. Bà kể là chúng đã được giải cứu và tự do khỏi mọi thói quen trói buộc chúng. Nhà đời đời của họ bây giờ đã là thiên đàng.
Lần nọ Thánh Linh Đức Chúa Trời phán với tôi, “Danh quyền năng, Danh của Đấng quyền năng thuộc về Hội Thánh và con cái Đức Chúa Trời. Bây giờ hãy dùng môi miệng con nói ra Danh đó, vì Danh đó mang uy quyền trên trời dưới đất và bên dưới đất, giữa vòng con người, thiên sứ, và ma quỷ. Và chúng sẽ vâng lời tiếng nói của con trong Danh đó.”
Vậy hãy cầu nguyện với Cha nhân Danh Jêsus khi bạn cầu xin cho chính bạn và cho người khác. Và trong quyền năng của uy Danh của Jêsus, hãy trói buộc công việc kẻ thù và giải phóng những người đã bị giữ nô lệ trong tối tăm thuộc linh. Hãy nhớ, Danh Jêsus là chìa khóa, và Đức Chúa Trời đã ban chìa khóa đó cho bạn rồi !

KENNETH E. HAGIN (Bảy Bước Để Nhận Sự Đáp Lời Cầu Nguyện)