• Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. (Thi-thiên 100:4)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

CỞI BỎ ĐIỀU CŨ TRƯỚC KHI NHẬN ĐIỀU MỚI - RICK WARREN

 “anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, 23 mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, 24 và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật”. (Ê-ph ê-s ô 4:22-24).

Nếu chúng ta muốn trải nghiệm sự thay đổi lâu dài trong cuộc sống, chúng ta phải bắt đầu với thân thể của mình, và điều đó bao gồm sự thay đổi cách chúng ta suy nghĩ để điều gì vào tâm trí và suy nghĩ điều gì làm tôn vinh Chúa.

Ê-phê-sô 4:22-24 nói: “anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành,  mà phải làm nên mới trong tâm chí mình,  và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.”

Chú ý là có một cách tránh xa và nhận vào. Sức khoẻ của chúng ta thật sự sa sút để ngăn chặn một số thực phẩm thuốc men không cần thiết và bắt đầu một số thuốc men thực phẩm chúng ta cần để bắt đầu thực hiện tốt lại.  Ngừng những thứ tiêu cực, gây tổn thương trong cơ thể chúng ta, và bắt đầu đưa vào những thứ thích nghi.

Ngừng thâu nhận những điều tiêu cực, gây tổn thương vào tâm trí chúng ta, và bắt đầu xem và lắng nghe những điều phù hợp và làm chúng ta giống Chúa nhiều hơn. Trong quá trình đổi mới tâm trí chúng ta, chúng ta đã phải từ bỏ trước khi chúng ta có thể tiếp tục.

Khi chúng ta đến một thương hiệu để tìm kiếm một chiếc áo khoác mới. Chúng ta tìm ra một cái và mang nó vào một trong phòng thử thay quấn áo. Nếu chúng ta đang mặc chiếc áo khoác rồi, chúng ta không nên đi vào đó và khoác chiếc áo mới lên chiếc áo cũ. Điều đó là vô lý, bởi vì chúng ta sẽ không biết chiếc áo khoác mới có phù hợp không. Nó có nghĩa cần cởi bỏ cái áo cũ trước khi mặc cái áo mới vào.

Chúng ta phải cởi bỏ điều cũ trước khi có thể mặc điều mới vào.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)