• Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ban ân điển và bình an cho anh em. (1 Cô-rinh-tô 1:3)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

CHÚNG TA THIẾU THỐN HAY DƯ THỪA? - RICH WARREN

 “ Chúa dọn bàn cho tôi, trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho tôi, Chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời tôi. Phuớc hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài”. (Thi-thiên 23:5-6).

Cuộc sống của chúng ta có đầy tràn không? Nếu chúng ta giống như hầu hết mọi người, có thể quá tải, nhưng không tốt. Vì vậy, nhiều người đã định trước quá nhiều trong lich trình, tiêu tiền quá mức, rút tín dụng quá số nợ, cảm xúc thái quá, làm việc quá sức, sử dụng ngày giờ quá đà, và định giá quá cao sự chấp nhận của người khác. Kết quả là họ quá căn thẳng, quá lo lắng và làm việc quá nhiều, để vượt qua nó! Họ xa cách trải nghiệm về sự tốt lành của Chúa.

Tại sao chúng ta làm cho mình bị quá sức? Thường thì nỗi lo sợ bỏ lỡ cơ hội, thúc đẩy chúng ta làm nhiều hơn. Nhưng thật sự là chúng ta không bỏ lỡ bất cứ điều gì, khi chúng ta nghỉ ngơi trong sự tốt lành và sự cung cấp của Chúa.

Chúa muốn chuyển chúng ta từ tình trạng quá tải đến đầy tràn. Chúa muốn đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta và Ngài có thể làm.! Trước tiên, chúng ta cần nhận ra hai cách tiếp cận cơ bản khác nhau đối với cuộc sống, giúp chúng ta tránh xa hoặc đưa chúng ta vào sự dư dật của Chúa. Chúng ta có thể tiếp cận cuộc sống với một tư duy thiếu hụt hoặc dư thừa.

 Với suy nghĩ thiếu thốn, chúng ta không ngừng suy nghĩ, tôi không có đủ thời gian. Tôi không có đủ tiền,. Tôi không có đủ năng lực. Tôi không có đủ sự tiếp giáp với cơ hội, kiến thức, học vấn, hoặc bất cứ điều gì như vậy. Đây là cảm giác rằng chúng ta luôn luôn trể một ngày và luôn thiếu một đồng đô la. Tư duy thiếu hụt tập trung vào các nguồn lực hạn chế chúng ta, và kết quả đưa đến một cuộc sống quá tải.

Một khái niệm tập trung vào các nguồn vô hạn của Chúa, và kết quả là một cuộc sống tràn đầy.

Chúng ta có bao giờ lo lắng người bên cạnh của chúng ta đang đang thở là đánh cắp không khí của mình không? Tất nhiên không. Chúng ta biết Chúa tạo ra quá nhiều không khí cho mọi người, có đầy đủ không khí cho mọi người cần.

Hãy nghĩ về sự cung cấp của Chúa giống như thế nầy: Chúa không cho chúng ta một chiếc bánh. Chúa là nhà sản xuất bánh! Bánh của Chúa sẽ không bao giờ hết. Kinh Thánh bao gồm những từ như phong phú, dồi dào, đầy tràn và bội thu để mô tả những gì Chúa ban cho chúng ta. Chúa có nhiều hơn, là quá đủ, để đáp ứng tất cả mọi nhu cầu của chúng ta và mọi người khác cần d̀ùng, cùng một lúc.

Chúa Giê-su nói: “còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật”. (Giăng 10:10).

Chúng ta không phải lo lắng thiếu thốn về bất cứ điều gì, bởi vì Chúa là nguồn sống của chúng ta. Chúa có thể mở mồt vòi nước và tắt một vòi nước khác. Chúng ta có thể mất một việc làm, và Chúa có thể cung cấp cho một công việc khác. Chúa muốn lấp đầy chúng ta với nguuồn cung cấp vô tận của tình yêu thương, vui mừng, phước hạnh, hy vọng và bình an.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)