• Ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho anh chị em quá đỗi dồi dào. (2 Cô-rinh-tô 9:14)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

CHÚA VẪN TỐT LÀNH NGAYTRONG THỜI ĐIỂM XẤU NHẤT - RICK WARREN

“Đức Chúa Trời ôi! xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa.  Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác”. (Thi-thiên 16:1-2).

Mặc dù đây không phải điều thật để cho rằng tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc sống chúng ta đều tốt lành, nhưng đó không có nghĩa là Chúa không tốt lành, và đó không có nghĩa là Chúa không ban điều tốt của Ngài cho cuộc đời chúng ta. Đức Chúa Trời có thể lấy điều xấu ra và mang lại điều tốt vào. Ngay cả trong những thời điểm tệ hại nhất, Chúa có mục đích tốt lành, một kế hoạch tốt, và một lý do tốt.

Thi Thiên 16: 1-2:” Đức Chúa Trời ôi! xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác”.

Chúng ta có cầu nguyện và nói với Chúa về lòng tốt của Ngài không? Thưa, lạy Chúa, Ngài quá tốt lành. Con không bao giờ có thể xứng đáng với lòng nhân từ của Chúa. Con xin Ngài tha thứ cho sự quên ơn hoặc ngờ vực về lòng nhân từ của Chúa. Hãy tha thứ vì sự vô ơn và tự cao của con. Con chẳng ra chi nếu không có Chúa. Giống như Đa-vít, con sẽ tuyệt vọng nếu con không biết ân huệ của Chúa. Mở mắt con ra để ngắm xem sự tốt lành Chúa là thế nào và để nó biến đổi cuộc đời con.

Lạy Chúa, tâm linh con cần phục hồi. Con không luôn nghĩ đúng. Con không luôn luôn chọn đúng. Con không luôn luôn cảm nhận đúng. Con cần Ngài hồi phục lại tâm hồn bị tổn thương, tâm trí, ý chí và cảm xúc của con. Khi con tiếp tục học biết về lòng yêu thương của Chúa, con tin rằng tội lỗi của con đã được tha thứ vì con đã đến với Chúa và nói rằng con cần sự Cứu rỗi. Con sẽ tha lỗi những người đã làm tổn thuơng con và cầu nguyện chúc phước cho họ. Con sẽ liên kết với Chúa và nhờ Ngài giúp con thực hiện các điều nầy.

Nếu bạn chưa tin Chúa Giê-xu là Cứu Chúa, bây giờ xin bạn sẽ cầu nguyện điều nầy: Thưa Chúa Giê-xu, con muốn tiếp nhận Ngài. Con muốn học cách yêu Chúa và tin tưởng Ngài. Con khiêm tốn cầu xin Chúa tiếp nhận con vào gia đình của Chúa, con không xứng đáng với sự hy sinh của Chúa trên thập tự, Chúa đã trả xong. Chúa đã trả tất cả cho con! Cám ơn Ngài. Con cầu nguyện điều nầy trong danh Chúa. A-men. 

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)