• Hỡi Đức Chúa Trời, chúng tôi cảm tạ Chúa; Chúng tôi cảm tạ vì danh Chúa ở gần: Người ta thuật lại công việc lạ lùng của Chúa. (Thi-thiên 75:1)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

CHÚA SẼ HOÀN TẤT ĐIỀU NGÀI KHỞI ĐÂU TRONG CHÚNG TA - R. WARREN

Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ”. (Phi-líp 1:6).

Chúa luôn hoàn thành những gì Ngài bắt đầu, điều nầy bao gồm việc định hình những đặc tính của chúng ta. Chúa đã uốn nắn con người của chúng ta giống như Con Ngài.

Chúng ta được tạo dựng giống như Đấng Christ.

Nhưng đây, phần tốt nhất: Chúa sẽ hoàn thành những gì mà cuộc sống nầy không làm xong. Chúa sẽ hoàn thành bản tính của chúng ta và đưa chúng ta đến sự tuyệt hảo trên thiên đàng.

Kinh thánh nói, tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ. (Phi-líp 1:6).

Đó sẽ là một ngày tuyệt vời ! Vào ngày đó, chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa Giê-su mặt đối mặt. Mỗi tế bào thần kinh trong não bộ của chúng ta sẽ trở thành quá tải. Và chúng ta sẽ được biến đổi để giống như Chúa.

Tất cả những yếu điểm của chúng ta sẽ biến mất.

Tất cả các khập khểnh của chúng ta sẽ đi khỏi.

Tất cả những thất bại và yếu đuối của chúng ta sẽ trôi qua.

Tất cả nổi bất an của chúng ta sẽ vượt khỏi.

Chúng ta sẽ biến hóa trở nên tuyệt mỹ trong ngày đó. Chúng ta sẽ hoàn toàn phản ảnh vinh quang của Thiên Chúa.

Ngay bây giờ chúng ta không phải là những gì chúng ta nên có. Chúng ta chỉ là một phần nhỏ của những gì chúng ta sẽ được.

Nhưng Chúa nói: “Điều đó được,  Ta đã dành thời gian của mình. Ta đã khuyến khích các con trong mọi hoạt động. Chỉ cần thực hiện từng bước với mục đích, bởi vì một ngày nào đó Ta sẽ hoàn tất những gì Ta bắt đầu. Và các con sẽ thay đổi ngay lập tức theo ý muốn của Ta”.

Đó là một ngày không giống như ngày khác.

Kinh thánh mô tả ngày đó như thế nầy: Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. (I Giăng 3:2).

Tất cả chúng ta đều vấp ngã trong cuộc đua của đời nầy. Tất cả chúng ta đều đã gắng sức. Nhưng cuộc đua của chúng ta chưa kết thúc.

Một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy Chúa Giê-su mặt đối mặt. Và chúng ta sẽ không bao giờ giống như trước nữa.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch )