• Nguyền xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, ..và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta! (1 Ti-mô-thê 1:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

CHÚA HỨA ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU CHÚNG TA - RICK WARREN

Ấy không phải tôi cầu mong quà biếu, nhưng cầu mong kết quả thêm vào thành tích của anh em. … Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus (Phi-líp 4:17, 19)

Đức Chúa Trời hứa trong Kinh Thánh rằng nếu bạn học cách ban cho như Ngài, thì Ngài sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

Điều đó nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật? Có lẽ đúng. Nhưng nếu Kinh thánh nói điều đó, chúng ta có thể tin điều đó! Chúa nói rằng nếu chúng ta đặt Ngài lên hàng đầu trong việc tài chánh và học ban cho cách rời rộng, mở tay chúng ta, mở lòng chúng ta thì Ngài sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta.

Phao-lô viết trong Phi-líp 4:17 và 19, “Tôi muốn anh em nhận được điều tốt lành từ việc ban cho  . . Đức Chúa Trời của tôi sẽ dùng sự giàu có tuyệt vời của Ngài trong Chúa Giê-xu Christ để ban cho anh em mọi thứ anh em cần (NCV).

Đức Chúa Trời hứa sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta — không phải mọi sự tham lam của chúng ta. Tất nhiên, có sự khác biệt giữa những gì chúng ta thực sự cần và những gì chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần. Cảm ơn Chúa, Chúa biết sự khác biệt nầy. Chúa yêu chúng ta và Ngài muốn đảm bảo rằng chúng ta không thiếu thốn gì — về tình cảm, thể chất, tâm linh và tinh thần. Nhưng Ngài cũng muốn đảm bảo rằng chúng ta học cách trở nên giống như Ngài, và Ngài rất rộng lượng với chúng ta.

Kinh Thánh cho biết trong 2 Cô-rinh-tô 9: 7 Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng.

Không ai nói với chúng ta phải ban cho những gì. Sự ban cho rộng rãi là quyết định của chúng ta. Đức Chúa Trời yêu mến khi chúng ta ban cho vì chúng ta muốn làm điều đó, vì tình yêu dành cho Ngài và mong muốn được giống như Ngài.

Mọi người thường nói, "Ban cho đến khi đau đớn." Không! Ban cho, cho đến khi cảm thấy tốt lành! Cho đến khi nó trở nên vui vẻ. Đừng miễn cưỡng cho. Đừng tạo áp lực. Thiên Chúa yêu thương một người ban cho cách vui vẻ.

Đó là tiền đề. Bây giờ, đây là lời hứa: “Và Chúa sẽ hào phóng cung cấp tất cả những gì bạn cần. Vậy thì bạn sẽ luôn có mọi thứ bạn cần và còn dư thừa để chia sẻ với người khác ” (2 Cô-rinh-tô 9: 8).

Đức Chúa Trời không cho phép bất kỳ một dao động nào trong lời hứa này của Ngài.  Ngài không thay đổi ! Ngài có thể cung cấp mọi thứ chúng cần và nhiều hơn nữa. Ngài đang chờ để nhìn thấy chúng ta bạn cho một cách vui vẻ, hào phóng và tự nguyện — từ tấm lòng mình.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)