• Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. (Thi-thiên 100:4)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

CHÚA ĐANG CHỜ CHÚNG TA TRỒNG MỘT HẠT GIỐNG - RICK WARREN

“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều”. (Giăng 12:24).

Người nông dân làm gì khi anh ta không tạo ra thu nhập trên cánh đồng cằn cỗi? Anh ta không phàn nàn về nó. Ngay cả anh ta không cầu nguyện về việc đó ! Anh ta chỉ ra ngoài và bắt đầu gieo trồng một số hạt giống, bởi vì không có điều gì xảy ra cho đến khi anh ta trồng hạt giống. Tất cả những gì muốn, anh ta có thể cầu nguyện, nhưng nó sẽ không tạo ra một vụ mùa. Anh ta phải trồng một số hạt giống .

Có thể chúng ta nghĩ rằng chúng ta chờ đợi Chúa. Chúng ta nghĩ chúng ta đang đợi Chúa cho công việc làm. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang chờ đợi Chúa cho một người phối ngẫu. Chúng ta nghĩ rằng mình đang chờ đợi Chúa cho sự việc bất thành. Chúa phán, “Con nghĩ rằng con đang chờ đợi Ta?  Ta đang chờ đợi con! Ta đang chờ con trồng một hạt giống”.

Mọi thứ trong cuộc sống bắt đầu như một hạt giống. Một mối liên hệ, một cuộc hôn nhân, một doanh nghiệp, một hội thánh. Và không điều gì xảy ra cho đến khi hạt giống được gieo trồng.

Tại sao Đức Chúa Trời muốn chúng ta trồng một hạt giống? Bởi vì trồng là một hành động của đức tin. Chúng ta lấy những gì mình có, và chúng ta bỏ nó đi. Điều đó là hành động của đức tin! Và nó mang lại vinh hiển cho Chúa.

Chúa Giê-xu đã mô tả nguyên tắc gieo và gặt nầy khi Chúa đang cố gắng giải thích tại sao Ngài đến thế gian để chịu chết trên thập tư giá. Trong Giăng 12:24 Chúa Giê-xu phán: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều”. Chúa Giê-xu đã phán” “ Mọi người sẽ được cứu và lên thiên đàng bởi sự chết và sự phục sinh. Ta trồng một hạt giống, và hạt giống là sự sống của Ta”.

Đây là nguyên tắc gieo và gặt hái. Bất cứ khi nào chúng ta có nhu cầu. Chúng ta trồng một hạt giống. Bất cứ điều gì chúng ta cần - thời gian nhiều hơn, năng lực nhiều hơn, tiền bạc nhiều hơn, hỗ trợ nhiều hơn, mối quan hệ nhiều hơn, khôn ngoan hơn - chỉ trồng một hạt giống. Nếu chúng ta cần thời gian hơn, hãy dành nhiều thì giờ cho con cái chúng ta. Nếu chúng ta cần nhiều tiền hơn, hãy tặng nó cho người có nhu cầu. Nếu chúng ta cần thêm sự khôn ngoan, hãy chia sẽ sự khôn ngoan của chúng ta với người khác. Hãy ban cho chính bạn!

Đối với chúng ta, điều đó thật vô lý, khi chúng ta cho đi một cái gì đó vào lúc chúng ta cần nó nhiều hơn. Nhưng đó đúng là thái độ mà Chúa muốn ban phước và sinh sản ra những trái trong cuộc sống chúng ta. Khi chúng ta có nhu cầu, đừng phàn nàn về nó, đừng chỉ ao ước điều đó, và thậm chí chúng ta không phải cầu nguyện về nó – chỉ gieo hạt giống

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)