• Ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho anh chị em quá đỗi dồi dào. (2 Cô-rinh-tô 9:14)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Chọn sự thánh khiết trên hạnh phúc - Rick Warren

“Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. 15Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi; tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết”. (Gia-c ơ 1:14-15).

Ngày nay chúng ta sống trong thời đại thiếu trách nhiệm, không ai muốn thừa nhận các nan đề của họ là do tội lỗi chính mình. Tất cả chúng ta trở thành nạn nhận. Không có nan đề nào được coi là lỗi của chúng ta nữa, nó luôn là vấn đề của người khác. Chúng ta đổ lỗi cho người khác. Chúng ta qui lỗi cho chính phủ, giới truyền thông, cha mẹ, trường học, DNA của chúng ta, và môi trường - tất cả mọi thứ trừ chính chúng ta.

Sự thật, hầu hết các vấn đề  đem đến do chính chúng ta. Chúng ta chỉ cần chấp nhận trách nhiệm và đừng phàn nàn những người khác. Mỗi khi đổ lỗi cho ai đó, chúng ta không thừa nhận sự thật của vấn đề.

Nếu bạn đang đối mặt với sự cám dỗ hiện tại, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy sự tự do cho đến khi bạn dừng lại và bắt đầu khắc phục lỗi lầm. Ngừng đỗ lỗi cho người khác! Ngay cả khi những người khác đã làm tổn thương bạn, phản ứng của bạn là nguyên nhân của nan đề.

Thật đáng ngạc nhiên cho tôi khi có một số người cố gắng đổ lỗi cho Thiên Chúa về những rối reng trong cuộc sống của họ. Nhưng ý muốn của Đức Chúa Trời không bao giờ mâu thuẫn với Lời của Chúa. Nếu Chúa nói trong Kinh Thánh, “Đừng làm điều đó”, Ngài sẽ không bao giờ nói với bạn “nên làm” qua một cảm giác. Tôi không quan tâm cảm giác tốt như thế nào – khi bạn lắng nghe những cảm nghĩ của mình thay vì Lời của Đức Chúa Trời, bạn đang bước ngay vào cái bẫy. Một trong những bào chữa phổ biến mà tôi nghe để biện minh cho nhiều điều tội lỗi là: “Đức Chúa Trời muốn tôi hạnh phúc, và điều nầy sẽ đem hạnh phúc đến cho tôi”.

Chúa muốn bạn hạnh phúc. Nhưng Đức Chúa Trời muốn bạn trở nên thánh khiết nhiều hơn là Ngài muốn bạn hạnh phúc. Chúa muốn bạn vâng lời Ngài. Bạn sẽ không bao giờ hoàn toàn được hạnh phúc khi bạn bỏ qua ý Chúa. Trên thực tế, bạn đang hướng đến sự hủy diệt. Các quy luật và nguyên tắc trong Kinh Thánh không dành cho đời sống đau khổ. Nhưng chúng đem lại lợi ích cho chúng ta.

Những người hạnh phúc nhất trên thế giới là những người vâng giữ những gì Thiên Chúa dạy và làm theo, bất kể cảm nghĩ của họ thế nào.

 

Rick Warren (Nhã Ca phỏng dịch )