• Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Ngài! (Thi-thiên 67:5)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

CHỌN NIỀM TIN THAY VÌ LO SỢ - RICK WARREN

“Bởi đức tin, người lìa xứ Ê-díp-tô không sợ vua giận; vì người đứng vững như thấy Đấng không thấy được”. (H ê-b ơ-r ơ 11:27).

Chúng ta sống bởi đức tin hay sống bằng nỗi lo sợ.

Kinh thánh trong Hê-bơ-rơ 11:27 nói, “.Bởi đức tin, người lìa xứ Ê-díp-tô không sợ vua giận; vì người đứng vững như thấy Đấng không thấy được”.

Môi-se dạy chúng ta sống bằng đức tin thay vì lo sợ, đây là một sự lựa chọn.

Ông đến yết kiến người đàn ông quyền lực nhất thế giới và nói, “Vua biết những người nô lệ đang xây dựng tất cả kim tự tháp của vua không? Tôi muốn đem họ ra đi, và tất cả chúng tôi sẽ rời đây. Họ sẽ không phải lao động nô lệ nữa. Để cho dận tộc của tôi ra đi.”

Môi-se có nhiều lý do để để sợ hãi. Ông chống lại một người quyền lực được coi như thần thánh, và bất cứ điều gì Pha-ra-ôn ra lịnh, họ phải làm. Những gì vua nói là luật. Và Môi-se đến đây tuyên bố, “Chúng tôi sẽ không làm những gì vua nói nữa. Tôi không sợ vua vì tôi đã trình thưa với Đấng có uy quyền cao hơn.” Đây là sự can đảm!

Chúng ta muốn có đức tin giống như vậy để chúng ta có thể vượt qua nỗi sợ hãi trong cuộc sống không? Càng đến gần Chúa, chúng ta càng tràn đầy đức tin. Chúng ta càng xa Chúa, chúng ta càng tràn ngập nỗi sợ hãi.

Tôi không thể nhấn mạnh quá mức về tầm quan trọng của đức tin đối với phần đời sống còn lại của chúng ta, Kinh thánh ghi rằng bất cứ điều gì không có đức tin đều là tội lỗi. Chúng ta đã phạm tội bao nhiêu lần trong tuần nầy ? Rất nhiều, tôi cũng vậy, bất cứ điều gì tôi làm mà không thực hiện bởi đức tin nhưng được thực hiện trong sự nghi ngờ là tội lỗi. Kinh thánh cũng nói không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta đã làm vui lòng Chúa bao nhiều lần trong tuần nầy?

Chúng ta có muốn điều đó thay đổi trong cuộc sống của mình không? Thay vì than phiền, hãy bắt đầu tin tưởng Chúa, Chúa không cảm động trước những lời phàn nàn. Đức Chúa Trời cảm động bởi đức tin, một lẽ thật mà chúng ta thấy trong lời của Chúa Giê-su: “Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy”. (Ma-thi-ơ 9:29). Chúng ta có thể chọn những điều gì Chúa muốn chúng ta thực hiện trong cuộc sống.

Đây là chìa khóa: Điều quan trọng không phải là kích thước của đức tin mà là kích thước của Đức Chúa Trời mà chúng ta đặt vào. Một chút đức tin vào Đức Chúa Trời lớn lao nó sẽ mang đến kết quả lớn lao!

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)