• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, ở với anh em (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:28)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

CHẤP NHẬN NHIỆM VỤ CỦA BẠN - RICK WARREN

Con đã tôn vinh Cha trên đất, Làm xong công việc Cha giao cho làm (Giăng : 17:4)

Bạn có mặt trên trần để đóng góp.

Bạn được tạo dựng không phải chỉ để tiêu thụ các tài nguyên – ăn, thở, và chiếm chỗ. Đức Chúa Trời tạo dựng bạn để làm nên một khác biệt bằng cuộc đời bạn. Dù nhiều cuốn sách bán chạy nhất thường cho lời khuyên về cách “tận dụng” cuộc sống, nhưng đó không phải là lý do Đức Chúa Trời tạo dựng bạn. Bạn được tạo dựng để thêm vào sự sống trên trần gian, chớ không phải chỉ lấy đi. Đức Chúa Trời muốn bạn góp phần. Đây là mục đích thứ tư của cuộc đời bạn và nó được gọi là “mục vụ” hay phục vụ. Kinh Thánh nói rất chi tiết về việc này.

Bạn được cứu để phục vụ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép : “Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định.” Đức Chúa Trời giải cứu bạn để bạn có thể làm theo “sự kêu gọi thánh.” Bạn không được cứu bởi sự phục vụ, nhưng bạn được cứu để phục vụ. Trong vương quốc của Đức Chúa Trời, bạn có một chỗ, có một mục đích, một vai trò và một chức năng để làm cho trọn. Điều này khiến cho cuộc đời bạn có một ý nghĩa và giá trị lớn lao.

Chúa Giê-su đã phải trả cái giá là chính sự sống của Ngài để cứu chuộc bạn. Kinh Thánh nhắc chúng ta rằng : “Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” Chúng ta không phục vụ Đức Chúa Trời vì mặc cảm tội lỗi, sợ hãi hay ngay cả vì nhiệm vụ, bèn là bởi sự vui mừng  và lòng biết ơn sâu sắc trước những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Chúng ta nợ Ngài sự sống mình. Nhờ sự cứu chuộc, quá khứ chúng ta đã được tha thứ, hiện tại của chúng ta có ý nghĩa, và tương lai chúng ta được bảo đảm. Trong ánh sáng của những lợi ích lớn lao này, Phao-lô kết luận : “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.”

Một khái niệm khác chỉ việc phục vụ Chúa nhưng thường bị đa số người hiểu lầm đó là mục vụ. Khi hầu hết mọi người nghe đến từ “mục vụ”, họ nghĩ đến các mục sư, những linh mục, và giới tu sĩ chuyên nghiệp, nhưng Chúa phán rằng mỗi thuộc viên của gia đình của Ngài là một người phục vụ. Trong Kinh Thánh, từ tôi tớ mục sư là những từ đồng nghĩa, cũng như phục vụ mục vụ. Nếu bạn là một Cơ đốc nhân, bạn là một người phục vụ, và khi bạn phục vụ, bạn đang thi hành mục vụ của mình.

Khi bà gia Phi-e-rơ được Chúa Giê-su chữa lành, bà lập tức “giúp việc hầu Ngài”, dùng chính sức khoẻ mà bà mới nhận được. Đây là điều chúng ta phải làm. Chúng ta được chữa lành để giúp đỡ những người khác. Chúng ta được chúc phước để làm một ơn phước. Chúng ta được cứu để phục vụ, chớ không phải ngồi yên ở đâu đó và chờ đợi về thiên đàng.

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao Đức Chúa Trời không lập tức đưa chúng ta lên thiên đàng ngay khi chúng ta tiếp nhận Ngài không ? Tại sao Ngài vẫn để chúng ta trên trần gian sa ngã này ? Ngài để chúng ta ở đây là để làm trọn những mục đích của Ngài. Một khi bạn được cứu, Đức Chúa Trời muốn dùng bạn cho các mục đích của Ngài. Đức Chúa Trời có một mục vụ cho bạn trong Hội Thánh và một sứ mệnh cho bạn trong thế gian.

Bạn được kêu gọi để phục vụ Đức Chúa Trời. Hồi còn trẻ, có thể bạn nghĩ rằng được “kêu gọi” là điều chỉ xảy đến với các giáo sĩ, các mục sư, những nữ tu và các nhân sự “trọn thời gian” khác, nhưng Kinh Thánh nói rõ rằng mỗi Cơ đốc nhân đều được kêu gọi để phục vụ. Lời kêu gọi bạn đến với sự cứu rỗi bao hàm luôn cả lời kêu gọi phục vụ. Chúng ta là một. Bất luận bạn làm nghề gì, thì bạn cũng được kêu gọi để làm công việc phục vụ Cơ đốc trọn thời gian. Một “Cơ đốc nhân không phục vụ” là hoàn toàn trái ngược với ý nghĩa của từ đó.

Kinh Thánh chép : “Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-su Christ từ trước muôn đời vô cùng”. Phi-e-rơ nói thêm : “Anh em được kêu gọi để nói về những phẩm chất tuyệt vời của Đức Chúa Trời, Đấng kêu gọi anh em.” Bất cứ khi nào bạn dùng những khả năng mà Đức Chúa Trời ban cho để giúp đỡ người khác là bạn đang làm theo lời kêu gọi đó.

Kinh Thánh chép rằng : “Vậy, hỡi anh chị em của tôi, anh chị em đã thuộc về Ngài… hầu cho chúng ta kết quả cho Đức Chúa Trời.” Bạn đang dùng bao nhiêu thời gian của mình để phục vụ cho Đức Chúa Trời ? Tại một số Hội Thánh ở Trung Hoa, người ta chào mừng các tân tín hữu bằng câu nói : “Bây giờ Chúa Giê-su có đôi mắt mới để nhìn, đôi tai mới để nghe, đôi tay mới để giúp đỡ và tấm lòng mới để yêu thương những người khác.”

Cũng vậy, không hề có những mục vụ kém quan trọng trong Hội Thánh. Một số mục vụ thì rất rõ ràng, một số thì âm thầm, nhưng tất cả đều có giá trị. Những mục vụ nhỏ hay ít người biết đến thường tạo ra đổi thay lớn nhất. Trong nhà của tôi, cái đèn quan trọng nhất không phải là chùm đèn lớn trong phòng ăn, mà là cái đèn nhỏ trong đêm tối để giúp tôi khỏi vấp chân khi phải thức dậy trong đêm. Không có sự tương quan giữa kích cỡ và tầm quan trọng. Mọi mục vụ đều quan trọng vì tất cả chúng ta đều lệ thuộc lẫn nhau.

Điều gì xảy ra khi một bộ phận nào đó trong thân thể không hoạt động ? Bạn bị bệnh. Cả phần còn lại của thân thể phải đau đớn. Hãy hình dung nếu gan của bạn quyết dịnh sống cho riêng mình : “Tôi mệt rồi ! Tôi không muốn phục vụ thân thể này nữa ! Tôi muốn nghỉ một năm và chỉ ăn mà thôi. Tôi phải làm điều gì đó tốt nhất cho tôi chứ ! Một bộ phận nào khác hãy gánh lấy công việc của tôi đi.” Điều gì sẽ xảy ra ? Thân thể của bạn sẽ chết. Ngày nay hàng ngàn Hội Thánh địa phương đang chết vì các Cơ đốc nhân không sẵn lòng phục vụ. Họ ngồi bên lề đường như những người quan sát, và Thân Thể thì đau đớn.

Chúng ta đã từng nghe nhiều người nói rằng : “Tôi chọn công việc mình không thích để kiếm nhiều tiền, rồi một ngày nào đó tôi sẽ bỏ việc đó để làm việc mình thích.” Đây là một sai lầm lớn. Đừng lãng phí cuộc đời trong một công việc không thể hiện được tấm lòng của bạn. Hãy nhớ rằng những “vật” quý báu nhất trong cuộc sống lại không phải là vật chất. Ý nghĩa quan trọng hơn nhiều so với tiền bạc. Người giàu nhất trên thế giới đã từng nói : “Thà có ít của mà kính sợ Đức Giê-hô-va, còn hơn là tài sản nhiều mà bối rối cặp theo.”

Đừng chỉ nhắm tới “sống nhàn” mà thôi, vì sống nhàn vẫn chưa đủ. Cuối cùng nó cũng không đem lại sự thoả nguyện. Bạn có thể có nhiều vật chất để sống nhưng chẳng có lý tưởng để sống. Hãy nhắm vào một “đời sống tốt đẹp hơn” - phục vụ Đức Chúa Trời theo cách bày tỏ đúng tấm lòng của bạn. Hãy tìm hiểu xem bạn yêu thích làm công việc gì - tức là điều Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng bạn – và rồi thực hiện nó vì sự vinh hiển của Ngài.

 

RICK WARREN  (Theo Sống Theo Đúng Mục Đích)