• Vì Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng ngợi khen, Đáng kính sợ hơn các thần. (1 Sử-ký 16:8)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

CẦU NGUYỆN VÀ TIN KÍNH - E. M. BOUNDS

Chưa bao giờ ta cần những người thánh, cả nam lẫn nữ, như bây giờ; sự đòi hỏi có các Mục sư, Truyền đạo thánh khiết và tận tụy vì Đức Chúa Trời lại còn khẩn cấp hơn nữa. Thế giới tiến những bước khổng lồ. Quỷ Sa-tan nắm chặt và cai trị thế giới; nó cố sức hoạt động để làm cho mọi phong trào thế giới phụng sự các mục đích của nó. Đạo phải làm công việc tốt nhất của mình, phải trình bày những mẫu mực hấp dẫn và hoàn mỹ hơn hết. Bằng mọi cách, các bậc thánh ngày nay phải được cảm thúc bởi những lý tưởng cao siêu hơn hết và những khả năng lớn lao hơn hết do Đức Thánh Linh.

            Sứ đồ Phao-lô đã sống trên đầu gối, ngõ hầu Hội Thánh Ê-phê-sô được biết bề cao, bề rộng, bề sâu của một bậc thánh khiết vô biên và “được đầy dẫy mọi sự đầy đủ của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 3:19). Ông Ê-pháp-ra đã dốc đổ hết sức mình gần như kiệt lực và tranh chiến quyết liệt trong sự cầu nguyện sốt sắng ngõ hầu Hội Thánh Cô-lô-se “được tin chắc đầy đủ mà đứng trọn vẹn trong cả ý chỉ của Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 4:12). Ở khắp mọi nơi, mọi việc trong thời đại các sứ đồ đều phải gắng sức tối đa hầu cho con dân Đức Chúa Trời “thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thánh nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:13). Không có phần thưởng nào ban cho những người tí hon; không có gì để khuyến khích người già mà đời sống thuộc linh vẫn còn con đỏ. Con đỏ phải lớn lên; người già phải sinh trái lúc tuổi già, phải béo tốt và tươi khoẻ, chứ không nên yếu đuối và tật nguyền. Điểm thiêng liêng nhất của đạo chính là những người nam và người nữ thánh khiết.

            Không có tiền bạc, thiên tài hoặc văn hóa nào có thể làm chuyển động tình thế cho Đức Chúa Trời. Sự thánh khiết làm cho linh hồn mạnh mẽ, cả con người bùng cháy vì yêu thương, vì mong ước thêm đức tin, thêm cầu nguyện, thêm lòng sốt sắng, thêm uớc muốn dâng mình, - đó là bí quyết của quyền phép. Chúng ta cần và phải có những điều ấy, và người phải là hiện thân của lòng tận hiến bùng cháy cho Đức chúa Trời. Bước tiến của Đức Chúa Trời bị dừng lại, chính nghĩa của Ngài bị “què”: danh Ngài bị nhục mạ, chính vì thiếu những điều này. Thiên tài (dầu cao siêu và xuất sắc hơn hết), giáo dục (dầu học thức và tinh ròng hơn hết), địa vị, phẩm cách, tên tuổi được tôn trọng, và các chức vụ cao trong giáo hội, đều không thể làm chuyển động chiếc xe này của Đức Chúa Trời chúng ta. Đây là xe bốc lửa, và chỉ sức mạnh của ngọn lửa nhiệt thành mới làm cho nó chuyển động được.

            Đời sống cầu nguyện tạo nên, cũng như lan truyền, sự tin kính. Tinh thần tin kính là tinh thần cầu nguyện. Đời sống cầu nguyện và tin kính liên hiệp với nhau như linh hồn với thân thể, như sự sống với trái tim. Nếu không có sự tin kính, thì không có cầu nguyện thật; và nếu không có đời sống cầu nguyện, thì cũng không có sự tin kính. Mục sư, Truyền đạo phải đầu phục Đức Chúa Trời trong sự tin kính thánh khiết hơn hết. Ông không phải là một tay chuyên nghiệp, chức vụ của ông không phải là một nghề; đó là một chức vụ thánh, một sự tin kính thánh, sự tận hiến thiên thượng. Ông đã được phó dâng cho Đức Chúa Trời. Mục đích và dục vọng của ông phải vì Đức Chúa Trời và hướng về Đức Chúa Trời. Đời sống cầu nguyện là cần thiết cho chức vụ ấy cũng như đồ ăn cần thiết cho mạng sống vậy.

            Trên mọi sự khác, Mục sư, Truyền đạo phải tận tụy với Đức Chúa Trời. Các mối liên hệ của Mục sư, Truyền đạo với Đức Chúa Trời phải là dấu hiệu đặc trưng và ủy nhiệm thư của chức vụ ông.

            Chính nghĩa của Đức Chúa Trời cần những minh họa hoàn hảo về tiềm năng của sự cầu nguyện hơn bao giờ hết ngay trong thời đại này. Không thời đại nào, không người nào minh chứng cho quyền phép của đạo tin Lành, trừ ra những thời đại hoặc những người chuyên cầu nguyện sâu nhiệm và sốt sắng. Một thời kỳ không có sự cầu nguyện thì sẽ chỉ có những gương kém sút về quyền phép Đức Chúa Trời. Những tấm lòng không cầu nguyện sẽ không bao giờ bay bổng tới đỉnh cao này được. Có thể là một thời kỳ tốt đẹp hơn quá khứ, nhưng có điểm khác xa vô cùng giữa cải tiến một thời đại bằng sức mạnh của nền văn minh phát triển, và cải tiến một thời đại bởi gia tăng nếp thánh khiết cùng noi dấu chân Chúa do sức mạnh của đời sống cầu nguyện. Khi Đấng Christ hiện đến, thì dân Do Thái tốt hơn các thời đại trước nhiều. Ấy là thời đại hoàng kim trong đạo Pha-ri-si của họ. Thời đại hoàng kim của tôn giáo họ đã đóng đinh Đấng Christ vào cây thập tự. Không bao giờ cầu nguyện nhiều hơn hay ít đi; không bao giờ dâng tế lễ nhiều hơn hay ít đi; không bao giờ ít thờ lạy hình tượng hơn hay thờ lạy nhiều hơn; không bao giờ thêm sự thờ phượng trong Đền thờ, hay ít thờ phượng Đức Chúa Trời; không bao giờ thêm sự hầu việc bằng môi miệng, hay bớt sự hầu việc bằng tấm lòng (Đức Chúa Trời được thờ phượng bởi môi miệng của những người mà tấm lòng và bàn tay đã đóng đinh Con Ngài vào cây thập tự !); không bao giờ thêm số những người đến Đền thờ, hay giảm đi số các thánh đồ.

            Chính năng lực của đời sống cầu nguyện tạo nên các thánh đồ. Các tâm tính thánh khiết được tạo nên bởi quyền phép của sự cầu nguyện thật. Càng có thánh đồ thật, thì càng có cầu nguyện; càng có đời sống cầu nguyện, thì càng có thánh đồ thật.

 

E. M. BOUNDS (Theo Linh Lực Từ Đời Sống Cầu Nguyện)