• Ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho anh chị em quá đỗi dồi dào. (2 Cô-rinh-tô 9:14)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

CÁCH XÂY DỰNG CUỘC SỐNG TRÊN NỀN VỮNG CHẮC - RICK WARREN

“kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá”.(Ma-thi-ơ 7:24).

Trong sách Ma-thi-ơ Chúa Giê-su kể câu chuyện về hai người xây nhà: một người khôn ngoan và một người khờ dại.

Người dại dột xây nhà mình trên cát. Khi một trân bão đến, ngôi nhà ngã đổ xuống thành một tai nạn lớn. Chúa Giê-su nói rằng những người nghe lời dạy của Chúa nhưng không thực hành giống như người xây dựng khờ dại đó.

Người khôn ngoan xây nhà, mặc dù, xây dựng ngôi nhà mình trên nền đá. Khi mưa và gió đến, ngôi nhà của ông đứng vững vàng. Chúa Giê-su nói: kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. (Ma-thi-ơ 7:24).

Gia-cơ cũng nói rất nhiều về việc thực hành những điều Kinh thánh dạy. Chương đầu của sách Gia-cơ kết thúc với ba thí dụ về cách chúng ta có thể biết để thực hiện việc đưa Lời Chúa vào cách thực hành.

Bạn có một cái miệng cần kiểm soát: Những người tự coi mình là người tin đạo nhưng không kiềm chế chặt chẽ lời nói của mình, để lừa dối chính họ, và sự tin đạo của họ là vô giá trị (Gia-cơ 1:26).

Bạn có một trái tim biết quan tâm: Sự tin đạo thuần khiết, không hoen ố trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng trẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn hoạn nạn của họ, và giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian. (Gia-cơ 1:27 ).

Bạn có một tâm hồn trong sạch: Hãy giữ cho mình khỏi bị ô nhiễm bởi thế gian. (Gia-cơ 1:27).

Những điều đó, Gia-cơ nói với chúng ta, đó là bằng chứng của Cơ-đốc-nhân chân thật.

Trong Giăng 13:17, Chúa nói với những người theo Ngài: Ví bằng các ngươi biết những sự nầy, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo.

Cho dù chúng ta là ai, chúng ta biết nhiều về tâm linh chân thật hơn là chúng ta đang sống. Vì vậy, chỉ cần chúng ta bắt đầu tại nơi chúng ta đứng hôm nay.Thực hành những gì chúng ta đã biết. Và sau đó, khi chúng ta tìm hiểu thêm hãy đưa vào trong thực tế. Hãy làm theo Lời Chúa.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch )