• Nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em! (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

CÁCH TẬN DỤNG THỜI GIAN TỐI ĐA - RICK WARREN

“Vì mỗi người đều phải mang gánh riêng của mình.” (Galati 6:5).

Mỗi tuần tất cả mỗi chúng ta đều nhận được một lượng thời gian là 168 giờ. Có sự khác biệt giữa những người biết quan tâm đến cuộc sống của mình, và những người không biết quản lý thời gian sống của họ.

Chúa muốn sử dụng cuộc sống của chúng ta theo cách tuyệt vời. Chúa đặt chúng ta lên hành tinh nầy để sử dụng chúng ta cho mục đích của Ngài. Nhưng hầu hết chúng ta không được trải nghiệm điều nầy bởi vì chúng ta không dành thời gian cho Chúa theo lịch trình của mình. Chúng ta rất bận rộn với chương trình nghị sự của mình, không bao giờ học cách quản lý thời giờ của mình. Nếu chúng ta muốn được Chúa sử dụng, chúng ta phải quản lý thời giờ của mình thật tốt.

Kinh Thánh trong Thi Thiên 90:12, “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.”Phải lưu ý rằng quản lý thì giờ phải được dạy. Hầu hết chúng ta không tự nhiên giỏi về việc đó. Chúng ta tự nhiên lãng phí thì giờ. Chúng ta thường phân tán nó vào những thứ không quan trọng.

Chúng ta phải học cách sử dụng thì giờ của mình một cách khôn ngoan. Trong vài phần tới chúng ta sẽ xem xét một số nguyên tắc căn bản để giúp chúng ta bắt đầu tốt hơn về lịch trình của mình để có thể tận dụng thì giờ tối đa.

Để tận dụng tối đa thì giờ, chúng ta phải chịu trách nhiệm về thì giờ của mình.

Đó là bước đầu tiên. Điều nầy có nghĩa là chúng ta ngừng phàn nàn về việc chúng ta đã làm được bao nhiêu và còn bao nhiêu chưa hoàn tất và chúng ta đã làm việc quá sức và quá căng thẳng. Và chúng ta chỉ cần bắt đầu chọn lựa vài cách khôn ngoan.. Ngừng phàn nàn, và bắt đầu lựa chọn.

Sự lựa chọn của chúng ta bằng cách kiểm soát thời biểu của mình nhiều hơn hoàn cảnh. Chúng ta không thích những gì mình làm, nhưng lại chọn bận rộn. Chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh cho đến khi chúng ta bắt đầu thay đổi lựa chọn của mình. Kinh Thánh trong Ga-la-ti 6:5: “Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy.”

Có ba loại người trên thế giới: người chỉ trích, người bào chữa và người lựa chọn.

Người chỉ trích là người đi mọi nơi tố cáo những người khác về nan đề của họ. Họ liên tục cáo buộc những người khác gây ra sự bất hạnh của họ.

Người bào chữa, không đổ lỗi cho ngưới khác. Họ chỉ tìm biết tại sao họ không làm nhiều hơn cho đời họ và tại sao họ không hạnh phúc. Họ tự nói với chính mình những lời dối trá hợp lý nghe rất hay và sau đó họ tin những lời dối trá đó. Khi những kẻ bào chữa do dự, lý do nào họ sẽ làm.

Chúng ta sẽ không làm điều đó trong cuộc sống nếu chúng ta dành cả đời để bào chữa cho chính mình hoặc buộc tội mọi người khác.

Chúa muốn chúng ta thành người lựa chọn. Ngài muốn chúng ta nhận trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Chúng ta gần gũi Chúa như chúng ta muốn. Chúng ta trưởng thành về mặt tâm linh như chúng ta muốn. Chúng ta hạnh phúc như chúng ta muốn. Đời sống chúng ta có kỹ luật như chúng ta muốn. Chúng ta muốn bận rộn như mình muốn.. Đó là lựa chọn của chúng ta.

Ngừng phàn nàn về chúng ta đã làm được bao nhiêu công việc và những thời gian chúng ta đã mệt mỏi thế nào, và người khác ảnh hưởng đến thời biểu của chúng ta ra sao. Bắt đầu chấp nhận trách nhiệm với thì giờ của mình và đưa ra những lựa khôn ngoan, sẽ tận dụng tối đa thời gian chúng ta có.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)