• Nguyền xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, ..và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta! (1 Ti-mô-thê 1:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

CÁCH ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI QUẢN LÝ KHÔN NGOAN - RICK WARREN

Một người giàu kia có người quản gia bị tố cáo đã phung phí tài sản của chủ”. (Lu-ca 16:1).

Thật sự chúng ta không sở hữu bất cứ thứ gì cả. Những gì chúng ta nghĩ mình sở hữu thật sự là vay mượn. Chúng ta không sở hữu nó trước khi chúng ta được sinh ra. Chúng ta không sở hữu nó sau khi chúng ta qua đời. Tất cả thuộc về Chúa, và Chúa chỉ cho chúng ta vay muợn trong vài thập kỷ.

Chúa Giê-su đã kể một câu chuyên trong Lu-ca 16 về một người đàn ông giao cho người quản lý chăm sóc tài sản của mình. Tất cả chúng ta là người quản lý. Tất cả mọi thứ chúng ta có là món quà từ Chúa, và Ngài ban tặng nó cho chúng ta trong một thời gian để quản lý. Chúa muốn thấy rằng chúng ta sẽ quản lý một cách khôn ngoan những gì thuộc về Chúa. Chúa muốn xem chúng ta có phải là người quản lý tốt tài sản của Chúa không.

Nếu chúng ta bắt đầu xem mọi thứ trong cuộc sống mình là vay mượn thì rất nhiều lo lắng của chúng ta sẽ biến mất.

Hãy tưởng tượng nếu chúng ta nhìn vào chiếc xe của mình và nói. Đây là chiếc xe của Chúa, không phải của tôi. Chúa cho tôi mượn và chúng tôi sử dụng nó. Lần tới khi tôi thấy môt cản xe bị cong, tôi có thể nói, Lạy Chúa, xe con có một vết lõm. Nó không phải là xe của con. Chúa cho con mượn. Chúa cho con tiền để mua nó. Ngài muốn con làm gì về chiếc xe của Ngài? Chúa ơi? Chúng ta sẽ bớt rất nhiều lo lắng, khi chúng ta dựa vào Chúa để chúng ta có sự khôn ngoan cho những điều mà Chúa giao phó cho chúng ta.

Thật ra, nếu chúng ta chịu trách nhiệm và chúng ta là người làm chủ số phận của mình, thì chúng ta đã phải trả tiền hết. Chúng ta phải lo lắng về nguồn tài nguyên sẽ đến từ đâu.

Nhưng nếu chúng ta tin vào Chúa như là một em bé, con của Ngài và coi mình là người quản lý chứ không phải là người chủ thì chúng ta không chịu trách nhiệm tìm ra cách trả tiền tất cả. Chúng ta là nhân viên. Nhân viên của Chúa. Cuối cùng Chúa sẽ trả trọn gói lợi ích đó.

Câu đầu tiên trong câu chuyện nầy nói rằng: Ngày xưa, một người giàu có người quản gia để đảm trách viêc kinh doanh của mình (Lu-ca 16:1). Nhưng người quản gia nầy đã lãng phí tài sản của ông chủ.

Bất cứ khi nào chúng ta lãng phí tiền. Chúng ta đã lãng phí tiền của Chúa. Hiểu được sự thật đó chúng ta sẽ thay đổi cách mua sắm.

Xem tiền của chúng ta như của Chúa nó sẽ thay đổi cách suy nghĩ của chúng ta. Xem bản thân chúng ta như người quản lý chứ không phải người sở hữu sẽ thay đổi cách sống chúng ta và cho phép chúng ta tận dụng tối đa những gì chúng ta ban cho.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)