• Nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em! (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

BƯỚC ĐẦU ĐỂ THỰC HIỆN SỰ CHÍNH TRỰC - RICK WARREN

 “Nếu ông cẩn thận tìm kiếm Đức Chúa Trời, Cầu khẩn cùng Đấng toàn năng, Nếu ông thanh sạch và ngay thẳng, Quả thật bây giờ Ngài sẽ tỉnh thức vì ông, Và làm cho nhà công bình ông được hưng thạnh. Dẫu ban sơ ông vốn nhỏ mọn, Thì sau rốt sẽ nên trọng đại”. (Gióp 8: 5-7).

Có thể chúng ta gặp khó khăn khi đoc một thông tin về sự chính trực bởi vì nhớ trong tâm trí mình tất cả những lần chúng ta có được, nhiều cơ hội để chúng ta thể hiện sự chính trực nhưng đã không thành công. Tất cả những thất bại về đạo đức trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta có thể tạo ra một danh sách về thất bại tương tự.

Thánh Augustino nói rằng xưng nhận điều xấu là khởi đầu của nhiều việc tốt.

Nếu chúng ta quan tâm đến việc trở thành người chính trực, bước đầu tiên là phải cộng nhận mình luôn bất toàn. Chúng ta thừa nhận rằng mình thường không giữ lời hứa. Chúng ta hay thích phao tin đồn,. Đôi khi ta chùn bước trong công việc. Chúng ta giả vờ là một ai đó, không phải là mình. Chỉ cần thừa nhận tất cả với Chúa!

Rất nhiều người phân chia cuộc sống của mình ra nhiều lãnh vực, và nghĩ rằng chúng ta có thể sống với sự chính trực trong, khi chúng ta đang nuôi dưỡng tội lỗi trong một lãnh vực của đời mình, miễn là điều đó không ảnh hưởng đến lãnh vực khác.. Tôi gọi đây là huyền thoại Titanic. Tàu Titanic nghĩ rằng không thể chìm vì đây là tàu đầu tiên phân chia thân tàu ra từng nhiều ngăn. Về mặt lý thuyết, nếu chiếc thuyền vô nước ở một khu vực nhất định, bạn có thể đến dưới hầm, và nó sẽ không bị chìm toàn bộ con tàu.

Nhưng nhiều người khi nói đến cuộc sống của mình, một cái lỗ trên thuyền và cuối cùng nó sẽ đánh chìm chúng ta. Khu vực nhỏ mà chúng ta nghĩ rằng mình đã kiểm soát cuối cùng sẽ làm chúng ta ngã quỵ. Và nó ảnh hưởng đến những người xung quanh, bởi vì tội lỗi của một cá nhân, nó không bao giờ riêng tư.

Không ai trong chúng ta hoàn hảo, nhưng Chúa không mong chúng ta trở nên hoàn hảo! Tuy nhiên, Chúa mong chúng ta có được sự chính trực, và điểm khởi đầu là công nhận tội lỗi, bất kể danh sách nó dài tới đâu.

Chúa quan tâm đến tấm lòng hơn là tỗi lỗi của chúng ta. Chúng ta không bao giờ trở nên hoàn hảo. Chúng ta không bao giờ trở nên vô tội. Nhưng chúng ta được tha tội.

Đó là lựa chọn sự chính trực.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)