• Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta. (Ga-la-ti 1:3)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

BẢO ĐẢM KHÔNG BỊ CĂNG THẲNG CỦA CHÚA - RICK WARREN

 “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7).

Người Mỹ đang căng thẳng hơn bao giờ hết. Vào năm 2017 một hiệp hội tâm lý học Hoa Kỳ khảo sát cho thấy những người được thăm dò ý kiến đã căng thẳng về tương lai của đất nước hơn bất cứ lúc nào trong cuộc khảo sát lich sử 10 năm.

Căng thẳng của chúng ta là chết người. Tính đến tháng 6 năm 2018, tỷ lệ tự tử ở Mỹ gia tăng 30 phần trăm kể từ năm 1999.
Nếu chúng ta cần sự bảo đảm để không căng thẳng từ Chúa, thì đó chính là hôm nay

Kinh Thánh chia sẻ sự bảo đảm của Thiên Chúa trong Phi-líp 4:7 có ghi, “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.”.

Đây không là một đảm bảo về căn thẳng đến từ một bác sĩ. Nó không phải là một sự đảm bảo từ một công ty dược phẩm.
Nó thật tốt hơn nhiều. Nó là một sự bảo đảm từ Đấng Sáng Tạo vũ trụ.

Chúng ta có muốn cho suy nghĩ của chúng ta được yên tĩnh và trái tim của chúng ta được nghỉ ngơi khi chúng ta tin cậy vào Chúa Giê-xu?

Hãy tưởng tượng có thể trong một hoàn cảnh nào đó không có lý do hợp lý để có được bình an, nhưng chúng ta thì có bình an.
Đây là điều tốt phải không?

Đó là sự bảo đảm của Chúa. Đó là Lời hứa của Chúa.
Có hơn 5000 lời hứa trong Kinh Thánh, và mỗi một trong số chúng đều có tiền đề. Mỗi lời hứa đều có tiền đề.

Có một tiền đề đi theo sự bảo đảm căng thẳng của Chúa. Câu Kinh Thánh từ Phi-líp đoạn 4 bắt đầu bằng, “ nếu chúng ta làm điều nầy”.

Trong các bài tĩnh nguyện tới, tôi sẽ mô tả ý nghĩa của Chúa về những điều Ngài muốn chúng ta làm.
Nhưng hãy để nó qua một bên trong một phút. Có thể trải nghiệm sự bình an của Chúa, là điều tuyệt vời hơn tâm trí con người có thể hiểu được.

Căng thẳng không thắng . Lo lắng không cần phải kiểm soát chúng ta.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)