• Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài.Và hết lòng tìm kiếm Ngài. (Thi Thiên 119:1-2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

BA ĐIỀU CẦN NHỚ VỀ THUNG LŨNG - RICK WARREN

“Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi”. (Thi Thiên 23:4).

Ở Do Thái, trên đường từ Giê-ru-sa-lem đến Giê-ri-cô, có một hẻm núi gọi là thung lũng tử thần. Vào thời vua Đa-vít có lẽ ông đã đị qua đó nhiều lần. Có vài hẻm núi hẹp dọc theo con đường Giê-ri-cô ở phía dưới và cao tới 800 feet. Lần duy nhất chúng ta có thể thấy ánh nắng mặt trời ở phía dưới là lúc trời đang giữa trưa và khi mặt trời chiếu thẳng trên đầu. Trong Kinh Thánh, thung lũng thường là ẩn dụ cho những thời điểm khó khăn, những lúc tăm tối, tuyệt vọng, thất bại hoặc chán nãn.

Thi Thiên 24:3 nói,” Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi”. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Chúa là Chúa, không chỉ là một kinh nghiệm trên đỉnh núi của chúng ta. Chúa cũng ở với chúng ta trong thung lũng. Có ba điều chúng ta cần nhớ về thung lũng:

Thung lũng là một phần của cuộc sống, Kinh Thánh trong Phục truyền luật lệ ký 11:11, “xứ các ngươi sẽ đi vào nhận lấy đó, là một xứ có núi và trũng, nhờ mưa trời mà được thấm tưới”.

Thung lũng không thể tránh khỏi. Tất cả chúng ta vừa ra khỏi thung lũng hoặc chúng ta ở giữa thung lũng, hoặc chúng ta đã đi đến một nơi khác, bởi vì đó là cuộc sống. Chúng ta không thể tránh các thung lũng. Thay vào đó, chúng ta chấp nhận chúng.

Thung lũng xảy ra với mọi người. không thừa trừ một ai.. Điều tốt xảy ra với người xấu, và điều xấu xảy đến với người tốt. Chúng ta ở trong thế giới suy sụp và đổ vỡ, vì vậy chúng ta có những nan đề. Không miễn trừ ai. Không ai cách ly khỏi nỗi đau buồn. Không ai đi thuyền buồm vượt qua cuộc sống mà không có nan đề.

“Người công bình bị nhiều tai họa, Nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết”. (Thi Thiên 34:19).

Thung lũng không thể đoán trước được, chúng ta không thể dự định cho nó, chúng ta không có thời gian cho nó. Những nan đề thường làm chúng ta mất cảnh giác. Trên thực tế, các thung lũng và nan đề hường đến vào thời điểm tệ hại nhất, khi chúng ta không có thời gian, khi bất tiện, khi chúng ta không chuẩn bị

Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta có thể biết trước các thung lũng sẽ đến trong cuộc sống mình. Chúng ta sẽ dễ ngủ, khỏe mạnh và không ai làm phiền chúng ta?

Châm ngôn 27:1 nói: “Chớ khoe khoang về ngày mai; Vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì”

Khi chúng ta biết rõ hơn những gì có thể đến khi đối diện thung lũng của cuộc sống, chúng ta sẽ biết cách chuẩn bị tốt hơn cho chúng.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)