• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta ở với tâm thần anh em (Ga-la-ti 6:18)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • BẠN CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỘT NHÂN CHỨNG HIỆU QUẢ !
  Khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bạn được ban cho quyền năng từ trên trời để trở thành một nhân chứng siêu nhiên. Đức Thánh Linh sẽ dẫn bạn đến những “vũng nước” có cá. Ngài sẽ ban cho bạn sự khôn ngoan lạ lùng để trả lời những câu hỏi và nói thẳng vào đời sống của người ta, để họ sẽ thấy là Đức Chúa Trời đang nói trực tiếp với họ. Đức Thánh Linh sẽ biểu hiện qua các dấu kỳ và phép lạ để khẳng định lời Chúa khi bạn làm chứng.
 • Việc Chúa Chết Trên Thập Hình Có Cần Thiết Không?
  Chúng ta hãy nhớ rằng tất cả những đau khổ của Chúa Cứu thế Giê-su chúng ta có tính cách thay thế. Ngài đã khôngchịu đau khổ vì tội của chính mình, nhưng vì tội lỗi của chúng ta. Ngài đã là đấng thay thế cao quý của chúng ta troong mọi thống khổ của Ngài. Đây là một sự thật có tầm quan trọng sâu xa nhất.
 • SỐNG LẠI TỪ CÕI CHẾT
  Vào buổi sáng ngày 30 tháng 11 năm 2001, Daniel Ekechukwu, mục sư chủ toạ Hội Thánh Power Chapel Evanglecal ở Onitsha, đi cùng với một người bạn-anh Kinglsey Iruka đem một món quà giáng sinh tặng cho ba của mình trong một làng gần tỉnh Owerri. Mục sư Daniel lái chiếc xe Mercedes đã cũ (chiếc xe đã 20 tuổi). Trên đường quay về nhà, thắng của chiếc xe không còn sử dụng được khi đi qua một đoạn đường dốc.
 • THẤY ĐẤNG CHRIST PHỤC SINH
  Sự hiện ra của chính Chúa Jêsus giống như sự chói sáng về vinh hiển của Đức Chúa Trời, đang được bày tỏ cho một số người ngày nay đặc biệt trong hai phần ba thế giới. Có lẽ trong thế giới Tây phương của chúng ta, ít được sự thăm viếng thường xuyên của Chúa Jêsus, hay do tình trạng thiếu hiểu biết chúng ta kể cả tình trạng thờ ơ trong vòng các Cơ Đốc Nhân, là không sẵn sàng đón nghe những báo cáo đáng tin cậy, vì vậy những người thấy Chúa Jêsus không sẵn lòng muốn nói cho người khác biết.
 • SỢ CHẾT
  Chúa Giê-xu là Ðấng sống, Chúa muốn mời bạn đặt niềm tin nơi Chúa, để Ngài tha thứ tội lỗi, ban cho bạn sự sống, bình an, sung mãn trong đời tạm nầy và thiên đàng vinh hạnh của linh hồn đời sau. Khi đó bạn sẽ không còn sợ chết. Vì bên kia sự chết, bạn có hy vọng.
 • Sự Chết Của Chúa Giê-Su Giải Cứu Như Thế Nào?
  Bởi sự đổ huyết của Ngài trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã gánh lấy hình phạt xứng đáng của chúng ta và ban cho chúng ta sự công chính của Ngài. Khi chúng ta tin nhận Đấng Cứu-thế cho sự cứu rỗi của mình, trên căn bản chúng ta đang làm một cuộc trao đổi. Bởi đức tin, chúng ta trao đi tội lỗi của mình cùng án chết kèm theo của nó để đổi lấy sự công chính và đời sống của Ngài.
 • PHỤC VỤ LÀ MỤC TIÊU CHỨ KHÔNG PHẢI TIỀN BẠC
  Gặp gỡ Chúa Giê-xu là phước hạnh lớn nhất trong cuộc đời. Đối với tôi, đó là phương cách để có được sự bình an. Gặp Chúa Giê-xu, nhận biết ĐứcChúa Trời, nhân sinh quan của tôi đã thay đổi. Không có gì thay đổi trong việc tôi sử dụng những khả năng Đức Chúa Trời ban cho. Hãy xin Chúa dùng những khả năng, ân tứ mình có được ! Chúa Giê-xu - Đấng làm phép lạ qua năm cái bánh và hai con cá bình thường của một đứa trẻ - cũng sẽ sử dụng những gì chúng ta có được để thỏa đáp nhu cầu của thế gian này.
 • Chạy Vòng Cuối
  Kinh Thánh so sánh đời sống với một cuộc chạy đua. Chúng ta được kêu gọi để “lấy lòng nhịn nhục theo dõi cuộc chạy đua đã bày ra cho chúng ta” (Hêbơrơ 12:1). Chữ nhịn nhục trong tiếng Hi-lạp có thể được dịch là kiên nhẫn hoặc kiên trì. Có nghĩa là tâm trí chúng ta phải gắn liền vào công việc đang làm. Trong đời sống hằng ngày của chúng ta và trong chức vụ hầu việc Chúa cũng có vòng cuối cùng . Người lãnh đạo phải hoàn tất chương trình đã định
 • KINH THÁNH CHỨNG CỨ KHOA HỌC
  Kinh Thánh không phải là một cuốn sách giáo khoa. Vì vậy, không nói nhiều về khoa học và cũng không dùng nhiều từ chuyên môn mà các nhà khoa học hiện đại thường dùng. Nhưng khi nói về khoa học thì Kinh Thánh nói rất chính xác . Kinh Thánh không phải là quyển sách dạy về khoa học. Nhưng khi khoa học được đề cập đến trong kinh thánh, đều được chứng cứ rõ ràng như khoa học hiện đại.
 • Khi Nào Chúa Giê-su Sẽ Trở Lại?
  Chúng ta không nên ảo tưởng là biết trước việc Chúa sẽ trở lại mà chỉ một mình Thiên Chúa biết, nhưng phải nhận thức rằng sự tái lâm của Chúa đang cận kề. Cũng vậy, khi thấy tất cả những điều ấy, các con biết rằng Con Người đang ở gần ngay trước cửa…, Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:33,42).
 • Đức Chúa Trời Chuyển Giao Tài Khoản Mùa Gặt
  Khi bạn được tái sanh, bạn được sinh ra trong gia đình Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời không tìm kiếm khả năng của chúng ta; Ngài tìm kiếm sự sẵn lòng của chúng ta. Ngài tìm kiếm những người làm ống dẫn để phước lành của Ngài tuôn đổ qua bạn. Ngài không bao giờ dùng người ta dựa trên khả năng của họ, mà dựa trên sự sẵn lòng của họ để được Ngài dùng. Đức Chúa Trời chuyển giao tài sản ở thế gian vào trong tay của dân sự Chúa trải suốt dòng lịch sử.
 • ĐứcTin và Sự Thịnh Vượng
  Chúa Giê-xu đang nói đến các phước lành của Áp-ra-ham mà Đức Chúa Trời phán sẽ chúc phước cho moi gia đinh. “Cha các con ở trên trời biết các con” (Mat 6:32) – bạn không cần phải nhắc nhở hay cầu xin Ngài. Các Cơ Đốc nhân trước đây thường tin cây Đức Chúa Trời, đươc thinh vượng và đã điều hành công việc làm ăn không chỉ vì lợi lộc̣ mà còn là môt chức vụ và lợi ích của nhân viên.̣
 • Nói tiên tri về tương lai bạn
  Nếu baṇ không thỏa lòng với đời sống baṇ và muốn đươc̣ thay đổỉ, baṇ sẽ phảỉ nói những lờì tiên tri về cuộc sống tốt đep hơn cho tương lai bạn và người yêu của bạn theo Lời Chúa. Trong sự cộng tác của Đức Chúa Trời, bạn có thể thay đổi được cuộc đời mình. Không có Đức Chúa Trời, bạn không thể thay đổi được gì, nhưng trong sự giúp sức của Ngài, mọi sự đều có thể được.(Mathiơ 17:20).