• Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài.Và hết lòng tìm kiếm Ngài. (Thi Thiên 119:1-2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • Mục sư A.B. Simpson và sự chữa lành
  Trong những buổi nhóm của Bác sĩ Cullis, ông nghe nhiều người làm chứng được chữa lành do quyền năng từ Chúa. Nhu cầu quá lớn của chính mình đã bắt ông phải nghe kỹ những lời làm chứng. Không phải bài giảng hay tài hùng biện của người giảng hoặc lời kêu gọi nhiệt thành, mà là lời làm chứng của những người đã được chữa lành. " Tôi nghe rất nhiều người làm chứng họ được chữa lành chỉ bởi tin cậy lời của Đấng Christ cũng giống như họ đã tin Ngài để được cứu rổi".
 • CHÚA THÍCH DÙNG NGƯỜI YẾU ĐUỐI- RICK WARREN
  Hãy thừa nhận những yếu đuối của bạn. Hãy thừa nhận những bất toàn của mình. Đừng giả đò như bạn ổn thoả trong mọi sự, và hãy chân thật về chính bạn. Thay vì cứ chối bỏ hoặc bào chữa, hãy dành thời gian xác định những yếu đuối của cá nhân bạn. Bạn có thể liệt kê ra thành một danh sách.
 • Albert Einstein - NHÂN VẬT CỦA THẾ KỶ
  Chúng ta đang ca ngợi, tôn vinh khoa học kỹ thuật.Nhưng chính con người được tôn vinh, được ca ngợi, được chọn làm biểu tượng thời đại tiến bộ khoa học trong thế kỷ qua, đã có lần tuyên bố mình chưa tìm ra ý nghĩa của cuộc sống cho chính mình. Ý nghĩa của cuộc sống cá nhân, không phải có đời sống no đủ, không phải chỉ sở hữu một số tiện nghi vật chất, không phải có phương tiện liên lạc nhanh chóng, mà là có sự giao tiếp tâm linh với Ðấng sáng tạo.
 • Giá Trả Của Bản Thông Điệp - Bill Bright
  Cũng vậy, Chúa nói: "Ta nói cùng các ngươi, ai xưng nhận ta trước mặt người ta, thì Con người cũng sẽ xưng nhận họ trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời. Nhưng ai chối từ ta trước mặt người ta sẽ bị chối từ trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời. (Lu-ca 12:8-9, NIV).
 • NHẬN LẤY CƠ NGHIỆP CỦA BẠN -ULF EKMAN
  Đức Chúa Trời có cơ nghiệp kỳ diệu dành cho chúng ta trong Chúa Jêsus Christ. Chúng ta là những người kế tự của Ngài và có đầy đủ những quyền làm con (Ga-la-ti 4:6-7). Cơ nghiệp ấy là của chúng ta tại đây và ngay bây giờ. Chính trên đất này chúng ta cần cơ nghiệp ấy. Vì lý do đó, Phao-lô cầu nguyện để con mắt thuộc linh của chúng ta được soi sáng, để chúng ta có thể nhìn thấy sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ (Ê-phê-sô 1:18).
 • CẢM TẠ HAY CHỈ TRÍCH - Vòng Nguyện Cầu
  Hãy dâng miệng lưỡi bạn cho Chúa, xin Ngài cầm giữ và xử dụng nó. Khi thấy cần nói hãy hỏi: "Ðiều con muốn nói có thật sự cần không?" Nếu chúng ta yên lặng chờ đợi Ngài, Chúa sẽ ban những lời thích hợp để chúng ta nói những câu nhân từ, khích lệ nâng đỡ, đáp ứng trực tiếp nhu cầu của mọi người theo cách mà khúng ta không bao giờ làm được với trí óc bình thường của chúng ta.
 • DÙ CHE CHO TRÁI ĐẤT - THANH HỮU
  Thiên Chúa muốn làm một chiếc dù và ban chiếc dù đó cho chân loại, để ai nhận và xử dụng dù đó. Nó trở thành một năng lực giúp vượt qua những nóng bức hoặc buốt lạnh của sa mạc cuộc đời. Một linh năng hướng dẫn chúng ta qua những chặn đường cô đơn, lạc lõng và khốn khó. Một sức mạnh tâm linh bảo vệ linh hồn giữa những tấn công của những quyền lực tối tăm và ban cho một nguồn sung mãn an bình trong đời nầy và hy vọng cứu rỗi linh hồn đời sau.
 • Tất Cả Các Phép Lạ Đều Không Giống Nhau - C.PETER WAGNER
  Dù tôi rất thường và có ơn đặc biệt trong việc chữa lành ở lưng và chân, nhưng tôi chưa bao giờ được vui mừng thấy một người què từ lúc sanh ra nhảy và bước đi như là kết quả của chức vụ mình dù tôi đã cầu nguyện cho nhiều người. Điều này cũng là sự thật đối với các bạn của tôi như Oral Roberts và John Wimber hoặc Reinhard Bonkke đã từng có kinh nghiệm chữa lành nhưng họ cũng nói những việc như vậy là ngoại lệ.
 • Vào Đúng Kỳ Hạn - Greg Laurie
  Những gì bạn đang làm hôm nay sẽ xác định những gì bạn sẽ có vào ngày mai và cho mãi mãi. Vì vậy, nếu bạn là một người tin kính, hãy tiếp tục thực hiện những gì bạn đang làm. Nó sẽ trở thành đẹp đẽ cho bạn vào lúc cuối cùng.
 • Quy Luật Về Sự Đầu Tư Và Tiếng Dội - PAUL YONGGI CHO
  Quy luật về tiếng dội: chúng ta có thể nhận được một phước hạnh đặc biệt giải thích bởi luật về tiếng dội. Nếu khi đứng trên ngọn núi, chúng ta không nói thì thôi, nhưng nếu chúng ta kêu lớn tiếng thì tiếng dội sẽ vọng lại giống như một sự trả lời. Cũng một thể ấy, khi chúng ta làm một điều gì tôn vinh danh Chúa thì điều đó sẽ vọng lại cho chúng ta được phưóc hạnh gấp bội. Không có điều gì bị che dấu đi hoặc mất đi trước mặt Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép: " Hãy cho, Người sẽ cho mình, họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn mà nộp trong lòng các ngươi, vì các ngươi lường mực nào thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy" (Luca 6:38)
 • Chúa Giê-xu Một Nhà Kinh Doanh - PAUL YONGGI CHO
  Khi Chúa Jêsus bước vào đời bạn Ngài đưa ra một xác định đòi hỏi rõ ràng về lao động của bạn, tiền bạc và thì giờ của bạn cho sự hầu vịệc Ngài. Sự hầu việc Chúa phải đứng đầu trước tất cả mọi công việc khác trong đời bạn. Kinh Thánh dạy trong Mathio 6:33 "Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa".
 • Sống Với Thánh Linh - PAUL YONGGI CHO
  Chúng ta phải bước đi với Đức Thánh Linh. Chúng ta phải đối xử với Ngài như một đối tác Thiên Thượng. Đức Thánh Linh không phải đến thế gian để ngồi một chỗ. Ngài đến để đem cho chúng ta sự giải thoát. Quả đất đã từng hỗn độn, trống rỗng và tối tăm và Đức Thánh Linh đã biến nên sự sáng, trật tự và đầy đủ. Cũng vậy, đời sống cá nhân, gia đình và xã hội đen tối, rối rắm và trống trải. Và Đức Thánh Linh khao khát đến giải quyết nan đề cho chúng ta.
 • Người Vâng Phục Quyền Tể Trị Của Chúa -PAUL YONGGI CHO
  Nếu chúng ta đánh giá về đặc điểm tính cách của Y-sác và Gia-cốp theo thước đo về đạo đức và phẩm hạnh, chúng ta không có gì để học hỏi họ. Tuy nhiên trong việc thể hiện quyền tể trị của Đức Chúa Trời thì họ là những tấm gương tốt không có chi để thắc mắc.