• Nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em! (1 Phi-e-rơ 1:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • CÁNH CỬA
  Đức tin ! Chỉ tin “Lời ân điển của Ngài” là điều cần thiết để dự phần vào ân điển. Đây là cách Phaolô khuyên các tín hữu của Êphêsô khi nói rằng, “Bây giờ, tôi giao thác anh em cho Chúa và cho Đạo ân sủng của Ngài, là Đạo có khả năng gây dựng và đem lại cho anh em cơ nghiệp giữa tất cả các thánh đồ” (Công vụ 20:32).
 • Những Người Trợ Giúp của Đức Chúa Trời
  Đây là sứ điệp tuyệt vời Ngài đã ban cho chúng tôi để nói với mọi người. Chúng tôi là đại sứ của Chúa Cứu Thế, và Đức Chúa Trời sử dụng chúng tôi để nói chuyện với anh chị em (2 Cô-rinh-tô 5:19-20).
 • ĂN NĂN VỀ CHỦ NGHĨA VẬT CHẤT TÀI CHÁNH
  “Sự theo đạo Ba-la-am” là gì ? Đạo này dạy người ta nên đặt mục đích cao nhất trong cuộc sống là theo đuổi tiền bạc, vật chất. Theo Dân-số-ký đoạn 25 thì Ba-la-am là một “tiên tri kinh doanh” đã được Ba-lác, vua của dân Mô-áp gọi đến để rủa sả dân I-sơ-ra-ên. Vì muốn được địa vị và của cải ông ta đã chấp nhận làm kẻ phản bội lại dân sự của Đức Chúa Trời.
 • Phản Đối Bởi Cảm Xúc
  Không ai có thể xưng Đức Giê-su là Chúa nếu không cảm Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 14:3, NLT).
 • ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ MỘT MỤC ĐÍCH CHO MỌI NAN ĐỀ
  Joni Eareckson Tada nhận xét: “Khi cuộc sống màu hồng, chúng ta sẽ lướt nhẹ trong cuộc sống chỉ nhờ sự hiểu biết về Chúa Giê-su, noi gương Ngài, nhắc đến lời Ngài và nói về Ngài. Nhưng chỉ khi nào gặp đau khổ, chúng ta mới thực sự biết Chúa Giê-su.” Chúng ta học được nhiều điều về Đức Chúa Trời trong đau khổ mà chúng ta không thể học được bằng những cách khác.
 • Sự Cầu Nguyện Diệu Kỳ
  Cầu nguyện không ngừng; (1Tê-sa-lô-ni-ca 5:17) Chúng ta thực sự không nên ngạc nhiên, nhưng đôi lúc nó thật đáng sửng sốt khi chúng ta chứng kiến sự thành tín của Đức Chúa Trời trong việc đáp trả lời cầu nguyện.
 • CHÚA VIẾT MỘT CUỐN SÁCH VỀ BẠN
  Chúa viết một cuốn sách về bạn trước khi cha mẹ bạn nghĩ về việc có bạn - trước khi có một ngày nào trên đất. Các nhân vật nổi tiếng và các bậc vua chúa không phải là những người duy nhất được sách vở viết về câu chuyện đời họ. Không hẳn thế, câu chuyện đời bạn cũng được ghi lại, nhưng một thực tế kinh ngạc là thế này : câu chuyện của bạn đã được chính Chúa phác họa và viết ra trước khi bạn sinh ra.
 • Đa-Vít, Vị Tác giả Thi-Thiên
  Đây là những lời cuối cùng của vua Đa-vít: Lời của Đa-vít, con ông Y-sai, Lời của người được nhấc lên cao, Người được Đức Chúa Trời của nhà Gia-cốp xức dầu tấn phong; Người sáng tác những bài ca được dân Y-sơ-ra-ên ưa chuộng. (II Sa-mu-ên 23: 1)
 • KHỞI ĐẦU THUỘC VỀ BẠN
  Bất cứ ai cũng có thể tin Đức Chúa Trời khi Đức Chúa Trời vận hành rồi. Đức tin thật hành động khi Đức Chúa Trời dường như không hành động ! Đức Chúa Trời yêu mến những người nam người nữ nào dám liều mình làm một điều gì đó bởi sự giúp đỡ của Ngài ! Đây là công thức cho sự chiến thắng, phước lành và phấn hưng.
 • Những Gì Chúng Ta Tiếp Nhận
  Đời sống đức tin được trình bày như là sự tiếp nhận - một hành động ngụ ý rất đối lập với bất cứ điều gì giống như công trạng. Nó đơn giản chỉ là việc chấp nhận một món quà.
 • BẢN TÍNH KHÔNG THAY ĐỔI CỦA CHÚA ĐEM LẠI SỰ ỔN ĐỊNH CHO CHÚNG TA
  Đời sống và những bất ổn của nó có thể khiến chúng ta bị rúng động – nhưng Đức Chúa Trời là Đấng vốn là Vầng Đá của các thời đại – thì không bị chuyển động. Nếu chúng ta bám chặt vào Ngài, sức mạnh của Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta.Bởi vì Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi, nên bản tánh của Ngài là bất biến. Không giống như chúng ta, Ngài không thỏa hiệp hoặc thay đổi các giá trị của Ngài. Ngài không thể bị điều khiền hoặc bị thuyết phục để đi ngược lại lời Ngài.
 • Tiếp Tục, Cứ Tiếp Tục!
  Sự bền bỉ rất cần thiết trong việc giới thiệu người khác về Đấng Cứu Thế. Khi chúng ta dai dẳng để đem bạn hữu và những người thân yêu vào trong sự hiện diện của Chúa Cứu Thế. Đức Thánh Linh của Ngài sẽ xoay chuyển trái tim họ hướng về Chúa Giê-su.
 • ĐỪNG MẶC CẢ VỚI MA QUỈ - REINHARD BONNKE
  Sợ hãi là một sức mạnh tiêu cực. Dấu hiệu của nó là dấu trừ. Lần nọ có những người nói với tôi: “Sợ hãi là một phòng tối mà trong đó người ta phát triển những điều tiêu cực.” Chỉ có sức mạnh tich cực mới có thể hủy đi sức mạnh tiêu cực. Sức mạnh tích cực đó là đức tin. Jêsus luôn luôn phán, “Đừng sợ; nhưng hãy tin.” Trái với sợ hãi không phải là can đảm nhưng là đức tin.