• Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời. (Thi-thiên 111:10)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • Đức Chúa Trời Biết Những Sự Lựa Chọn Nào Là Tốt Nhất Cho Bạn - BILL BRIGHT
  Đức Chúa Trời sử dụng sự toàn tri của Ngài không phải để phân loại các thông tin. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ngự trong chúng ta, nên chúng ta có thể nương cậy Ngài như là vị Giáo sư, Đấng khuyên bảo, và Đấng chỉ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Ngài sẵn sàng chia sẻ sự hiểu biết lớn lao của Ngài với chúng ta.
 • KHÔNG CÓ LÝ DO ĐỂ KHÔNG NGHỈ NGƠI - RICK WARREN
  Trong sáu ngày ngươi hãy làm công việc, nhưng qua ngày thứ bảy hãy nghỉ, dẫu mùa cày hay mùa gặt ngươi cũng phải nghỉ vậy. (Xuất 34:21). -----. Kinh Thánh hướng dẫn đầy đủ về cách nghỉ ngơi, giải trí và thư giãn. Trên thực tế, điều quan trọng là nó được Đức Chúa Trời đặt trong Mười Điều Răn. Chúa phán rằng mỗi ngày thứ bảy, chúng ta phải nghỉ một ngày. Ngày Sa-bát là một ngày quan trọng trong cuộc đời chúng ta. Điều quan trọng là bạn phải vâng lời. Chúng ta phải nghỉ ngơi vì đó là mạng lịnh của Đức Chúa Trời và chúng ta dâng cho Ngài điều tốt nhất.
 • Hãy Làm Một Người Ủng Hộ Sự Công Bình Nơi Bạn Sống - BILL BRIGHT
  Là môn đồ của Chúa Cứu Thế Jêsus, chúng ta phải sống đời sống công bình. Những sự công bình ảnh hưởng mạnh mẽ thế nào đến tiến trình của một quốc gia ? Kinh Thánh tuyên bố, “Sự công bình làm cho nước cao trọng, song tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc.” Chúng ta phải giữ chặt các tiêu chuẩn công bình đã được đặt để bởi Đấng Tạo Hóa Tối Cao và là Đấng điều khiển vũ trụ trong chính đời sống của mình, và phải ủng hộ cho các tiêu chuẩn của Ngài cho nền văn hóa của chúng ta.
 • ĐỪNG BAO GIỜ XẤU HỔ VÌ ĐỨNG TRÊN CHÂN LÝ - RICK WARREN
  Chúng ta không bao giờ xấu hổ vì đứng trên sự thật và làm những cho điều đúng. Kinh Thánh trong I Phierơ 4:16, “Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn.” Nếu ý kiến của người khác quan trọng hơn ý kiến của Chúa, thì chúng ta sẽ sụp đổ khi bị người ta tấn công vì đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu. Nhưng nếu chúng ta tập trung vào Chúa và những điều gì chúng ta biết là đúng, thì chúng ta có thể đứng vững vàng.
 • SỰ NHÂN CẤP - JOHN BEVERE
  Người trồng, kẻ tưới đều như nhau, mỗi người sẽ nhận phần thưởng tùy theo công lao của mình.(1Cô-rinh-tô 3:8) ------. Những ai trung tín phục vụ trong vương quốc bằng cách xây dựng nhà Chúa sẽ nhận nhiều tiền công đời đời. Chúng ta sẽ được ban thưởng một cách cá nhân cho công việc của mình theo như công khó của chúng ta. Mỗi chúng ta đều có những trách nhiệm khác nhau, nhưng tất cả sự kêu gọi khác nhau đều mang lại một kết quả: những cuộc đời được ảnh hưởng cho cõi đời đời.
 • ĐỨC TIN TẠO RA SỰ KIÊN TRÌ - RICK WARREN
  Đức tin bày tỏ lời hứa của Chúa, nó cho chúng ta sức mạnh của Chúa, biến ao ước thành hiện thực, và cho chúng ta năng lực để giữ vững trong thời kỳ khó khăn. Đó là tin Đức Chúa Trời có thể làm một điều gì đó để thay đổi hướng đi cuộc đời chúng ta, để hoàn thành mục đích của Ngài cho chúng ta. Phao-lô người có đức tin vĩ đại đã công bố: “8 Chúng tôi bị chèn ép đủ điều nhưng vẫn không bị đè bẹp, chúng tôi có bối rối nhưng không bao giờ tuyệt vọng, 9 Chúng tôi bị bắt bớ nhưng không bị bỏ rơi, chúng tôi bị đánh ngã nhưng không bị hủy diệt,” (II Cô 4: 8-9).
 • VỮNG TIN LÚC PHÁN XÉT - JOHN BEVERE
  Hãy nhớ lại rằng tình yêu trọn vẹn của Chúa giúp chúng ta vững tâm đứng trước Đấng Phán Xét của chúng ta. Giăng nói rõ rằng tình yêu của Chúa được trọn vẹn do tuân giữ các điều răn của Ngài, không phải do cư xử sao cho tốt đẹp dưới con mắt của người đời. Kinh Thánh cũng nói chúng ta không thể tuân giữ một vài phần trăm các mạng lệnh của Chúa và tin rằng chúng ta sẽ vững tâm vào Ngày Phán Xét. Chính là khi chúng ta cẩn thận tuân giữ toàn bộ Lời Chúa mà tình yêu của Chúa mới trọn vẹn trong chúng ta. Đây là lý do Chúa ban cho chúng ta ân sủng :
 • ĐỐI XỬ TỐT CHO NHỮNG AI CHỐNG ĐỐI - RICK WARREN
  Lu-ca 6: 27-29 Chúa Giê-xu nói, “Nhưng ta phán cùng các ngươi, là người nghe ta: Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Ai vả ngươi má bên nầy, hãy đưa luôn má bên kia cho họ; còn nếu ai dựt áo ngoài của ngươi, thì cũng đừng ngăn họ lấy luôn áo trong. Khi chúng ta bị bức hại, bị công kích, và đối mặt với sự chống đối,chúng ta cần phải đáp ứng bằng cách chúc phước. Khi bạn từ chối trả đủa, và đáp ứng lại bằng tình yêu với ai đó không thích bạn, Chúa sẽ vui lòng. Bạn sẽ được ban phước.
 • CÕI VĨNH HẰNG ĐẶT ĐỂ TRONG TẤM LÒNG - JOHN BEVERE
  Một sự thật mà lý trí con người không hiểu lại được đặt trong tấm lòng chúng ta bởi Đấng Tạo Hóa. Cõi đời đời được tỏ ra trong tấm lòng con người. Nó được sinh ra trong mỗi con người. Đây là lý do mà “kẻ ngu dại nói trong lòng rằng không có Thượng Đế” (Thi 14:1). Nhiều người vô thần cố tình chối bỏ sự hiện hữu của Thượng Đế, nhưng sâu xa trong lòng họ biết có Ngài, vì cõi đời đời được đặt trong lòng họ. Sự kính sợ Chúa là điều giữ tấm lòng chúng ta trong tầm với của Thánh Linh. Nếu mất đi lòng kính sợ Chúa thì chúng ta không còn hy vọng nào khác.
 • ĐỨC CHÚA TRỜI CHO CHÚNG TA MỘT ĐỜI SỐNG PHỤC VỤ - RICK WARREN
  Chúa không đặt chúng ta trên trái đất nầy để sống cho chính mình. Chúa đã tạo dựng chúng ta giống như Chúa Cứu Thế. Chúng ta biết Chúa Giê-xu đến thế gian để làm hai điều: “Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người”. (Mác 10:45). Khi chúng ta bắt đầu theo Chúa Giê-xu, Ngài ban cho chúng ta một đời sống phục vụ. Chúng ta càng trở nên giống như Chúa Giê-xu, chúng ta càng phục vụ nhiều người khác.
 • SỐNG CHẾT NƠI QUYỀN CỦA LƯỠI - RALPH MAHONEY
  Đức Chúa Trời chỉ chờ đợi chúng ta bắt đầu nói ra trong đức tin để chúng ta có thể nhận điều chúng ta nói “Vậy nếu miệng ngươi xưng ra… ngươi sẽ được CỨU” (Rôma 10:9). Lời (đạo) rất gần ngươi, ở trong miệng ngươi…” (Phục 3:14). Đó là lời đắc thắng ! Lời của sự chữa lành ! Lời của sự giải cứu. Hãy nói ra, và lời đó sẽ được thiết lập trên bạn. Công bố cách rộng rãi, và lời đó sẽ chúc phước cho bạn. Bất cứ nơi nào bạn đi đến hãy công bố và lời đó sẽ trở nên hiện thực,
 • ĐỨC TIN CÓ THỂ DỜI NÚI - RICK WARREN
  Đức Giê-su trả lời: "Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Thật Ta nói cùng các con, ai bảo ngọn núi nầy: Hãy cất lên và ném xuống biển, mà lòng không chút nghi ngờ, nhưng tin những gì mình nói sẽ xảy ra thì sẽ đạt được. Đức tin mở cánh cửa cho phép lạ. Nếu chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh và lịch sử, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi khi Chúa di chuyển trên đất và làm phép lạ, là vì ai đó có niềm tin. Chúa đã thiết lập vũ trụ theo một hệ thống có các luật lệ, và luật của đức tin là một luật cao hơn luật tự nhiên. Đó là nơi mà phép lạ xảy ra.
 • Cần Có Những Con Người Cầu Nguyện - E. M. BOUNDS
  Tòa giảng ngày nay yếu ớt về phương diện cầu nguyện. Sự kiêu căng vì học thức chống lại tinh thần khiêm nhường, nhờ cậy Chúa qua đời sống cầu nguyện. Ngày nay, sự cầu nguyện không phải là một sức mạnh như trong đời sống và chức vụ của Sứ đồ Phao-lô ngày trước. Mục sư, Truyền đạo không lấy sự cầu nguyện làm yếu tố mạnh mẽ trong đời sống và chức vụ mình sẽ là một đầy tớ yếu ớt trong công tác của Đức Chúa Trời và thiếu quyền năng thực hiện kế hoạch của Đức Chúa Trời trên thế gian này.