• Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. (Cô-lô-se 3:17)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • CHÚA SẼ HOÀN TẤT ĐIỀU NGÀI KHỞI ĐÂU TRONG CHÚNG TA - R. WARREN
  “Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ”. (Phi-líp 1:6). ------. Chúa luôn hoàn thành những gì Ngài bắt đầu, điều nầy bao gồm việc định hình những đặc tính của chúng ta. Chúa đã uốn nắn con người của chúng ta giống như Con Ngài. Tất cả chúng ta đều vấp ngã trong cuộc đua của đời nầy. Tất cả chúng ta đều đã gắng sức. Nhưng cuộc đua của chúng ta chưa kết thúc. Một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy Chúa Giê-su mặt đối mặt. Và chúng ta sẽ không bao giờ giống như trước nữa.
 • SỰ CHỮA LÀNH NGÀY NAY - ULF EKMAN
  Tội lỗi không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời, thì bệnh tật cũng vậy, ý muốn của Ngài là tha thứ tội lỗi và chữa lành bệnh tật. Bệnh tật không đến từ Đức Chúa Trời. Nguồn gốc của bệnh tật là từ ma quỉ. Trước khi con người bị sa vào tội lỗi, thế gian không biết đến bệnh tật. Bệnh tật chỉ xuất hiện khi ma quỉ khiến cho con người phạm tội. Bạn chỉ cần đơn giản bước đi bởi đức tin, tin rằng Chúa Jêsus muốn chữa lành cho bạn và Ngài đã làm điều đó cho bạn ở trên thập tự giá rồi. Ngài là “Đức Giêhôva – là Đấng chữa bệnh” của bạn (Xuất Êdiptô 15:26).
 • KHI CÁM DỖ MỜI GỌI, CHỈ CẦN GÁT MÁY - RICK WARREN
  Mục tiêu không phải là để xem chúng ta có đến gần cám dỗ như thế nào, mà là chúng ta có thể ở cách nó bao xa. Châm Ngôn 14:16 ghi,” Người khôn ngoan sợ điều ác và tránh xa, Nhưng kẻ ngu dại thì liều lĩnh và bất cẩn.” Chúng ta cần có một sự đánh giá đúng đắn. Chúng ta cần phân tích thời điểm và nơi chốn mà chúng ta dễ bị cám dỗ và tổn thương nhất. Sau đó, chúng ta cần tránh xa những vị trí đó càng nhiều càng tốt. Kinh thánh nói chạy trốn khỏi cám dỗ: “Khi con suy nghĩ về đường lối con, Thì con quay bước trở về chứng ước của Chúa.” (Thi-thiên 119: 59).
 • KHI THƯỢNG ĐẾ TRẢ LỜI (Phần2) - PAUL YONGGI CHO
  Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài tiếp nhận tôi khi tôi sắp chết, cứu tôi, chữa lành cho tôi và báp têm trong Đức Thánh Linh cho tôi. Đó là những điều mà nhân loại hiện đang khao khát. Triết lý và tôn giáo không đáp ứng được nhu cầu của nhân loại. Thế giới cần sự hiện diện của Đức Chúa Jesus Christ.
 • TIN VÀO CHÚA DÙ KHI CHÚNG TA KHÔNG HIỂU - RICK WARREN
  Niềm tin luôn đòi hỏi sự rủi ro. Đức tin có nghĩa là chúng ta phải tuân theo ngay cả khi chúng ta không hiểu nó. Đức tin là làm những việc đúng trong khi hình như có vẽ vô lý. Châm-ngôn 3:5 ghi, Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Chúng ta không bao giờ biết toàn bộ cả bức tranh, nhưng Chúa thực hiện nó. Đôi khi Chúa bảo chúng ta làm điều gì có vẽ phi lý như đi vào trận chiến đối mặt với tỷ lê rủi ro quá cao. Đức tin là vâng lời Chúa ngay khi chúng ta không hiểu những gì Chúa muốn chúng ta làm.
 • KHI THƯỢNG ĐẾ TRẢ LỜI (Phần 1) - PAUL YONGGI CHO
  Kinh Thánh là một quyển sách nói về một Đấng gọi là Giê-Xu Christ, con của Đức Chúa Trời.Tôi đọc những chỗ nói về Đức Chúa Giê-Xu chữa lành kẻ đau và cứu kẻ chết sống lại. Tôi nghĩ rằng nếu tôi chỉ đến với Chúa Giê-Xu thì Ngài sẽ giúp tôi. tôi thấy Ngài đã tha thứ cho người đàn bà tà dâm và giải thoát những kẻ bị quỷ ám. Ngài luôn luôn tiếp nhận kẻ đau ốm và người tội lỗi. Dần dần tôi ý thức được rằng, mặc dù tôi là một người nghèo nhất trong đám người nghèo, một kẻ đầy tội lỗi và sắp chết vì bịnh lao phổi, Đức Chúa Giê-Xu sẽ tiếp nhận tôi.
 • ĐIỀU KHIỂN SỰ CĂNG THẲNG: ĐỪNG LO LẮNG! - RICK WARREN
  Chúa xác định rõ trong kinh thánh những gì Ngài nghĩ về lo lắng. Phi Líp 4:6 ghi, đừng lo lắng bất cứ điều gì cả. Tại sao chúng ta cần phải vứt bỏ nổi lo lắng? Lo lắng không hiệu quả. Để lo lắng một việc gì đó, điều chúng ta không thể thay đổi là vô ích. Lo lắng không thể thay đổi quá khứ, và không thể kiểm soát tương lai. Kinh Thánh I Phi-e-rơ 5:7: “lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em”.Chúa quan tâm đến chúng ta và nhu cầu của chúng ta. Vì vậy, tất cả những điều gì làm chúng ta căng thẳng và lo lắng hãy để nó qua đi. Giao nó cho Chúa.
 • GƯƠNG LÃNH ĐẠO XUÁT CHÚNG CỦA CHÚA GIÊ-XU - ULF EKMAN
  Trong mọi sự Chúa Jêsus là Đấng trỗi hơn hết – không chỉ trong sự chuộc tội, sự cứu rỗi, sự phục hồi và chúc phước, mà còn trong sự dạy dỗ, huấn luyện, phát triển và sai đi. Chúng ta cần tiếp nhận cả công việc cứu chuộc của Ngài trên thập tự giá và tấm gương của Ngài trong việc môn đệ hóa. Nếu chúng ta đi theo Chúa Jêsus và làm việc theo cách của Ngài, vâng lời Ngài và Thánh Linh Ngài, chúng ta sẽ thấy những kết quả lớn lao, và sự lãnh đạo của chúng ta sẽ là nguồn phước cho hàng ngàn người,
 • BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU KHÔNG THỂ LÀM KHI THẤY ĐẤNG VÔ HÌNH- RICK WARREN
  Đức tin và sự kiên trì như nhau. Đức tin có nghĩa là chúng ta không bỏ cuộc ngay cả khi chúng ta mệt mõi. Đức tin có nghĩa là chúng ta không biết cách nào để bỏ cuộc. Ngài sẽ cho chúng ta sức mạnh để tự đứng lên khi chúng ta ngã xuống. Chúa có thể cho chúng ta năng lực để tiếp tục tiến tới khi ở bên bờ phá sản. Ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để giữ niềm tin của mình, khi mọi áp lực chung quanh muốn chúng ta nhượng bộ.
 • GƯƠNG LÃNH ĐẠO HUẤN LUYỆN CỦA CHÚA GIÊ SU - ULF EKMAN
  Chúa Jêsus kêu gọi các môn đồ hãy theo Ngài – Ngài sẽ làm họ trở nên tay đánh lưới người. Đó là điều họ đã đáp ứng. Họ cần phải bỏ mọi sự để theo Ngài. Đây là điểm phân biệt giữa môn đệ hóa và việc trở nên tín đồ hội thánh.Giăng 13:15, Vì Ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Chúa luôn muốn truyền cho các môn đồ của Ngài là sống bởi đức tin.Điều quan trọng cầni là Chúa Jêsus là một tấm gương, không chỉ trong những phương pháp bên ngoài, mà trên hết là ở sự sống bên trong của Ngài và mối quan hệ với Cha.
 • NGHÈO MÀ TRUNG THỰC LÀ TỐT HƠN - RICK WARREN
  Nếu chúng ta muốn Chúa ban phước về tài chánh của mình, chúng ta phải trung thực về các điều đó. Kinh Thánh cũng nói: “Thà người nghèo khổ ăn ở thanh liêm, Còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà và là kẻ ngây dại” (Châm Ngôn 19:1.). Quyết định trung thực trong tài chánh của chúng ta không phải là điều chúng ta thực hiện một lần cho tất cả mọi thứ. Đó là một quyết định hằng ngày. Nhưng Chúa nói nếu chúng ta trung thành với Chúa trong việc nầy, chúng ta sẽ không bao giờ phải lo lắng về nhu cầu tài chánh của mình.
 • NHẠY CẢM VỚI ĐỨC THÁNH LINH - CHARLES STANLEY
  Sự thúc giục đầu tiên của Đức Thánh Linh dành cho bất kỳ người nào khi trải qua việc đón nhận Chúa Jêsus như Đấng Cứu Chuộc cho cá nhân mình, sau đó theo Chúa Jêsus như Đấng Cứu Chúa của cuộc đời mình. Sau khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jêsus như Đấng Cứu Chuộc, Đức Thánh Linh sẽ ngự trong chúng ta, dẫn dắt chúng ta cách nên bước đi – sự chọn lựa và những quyết định, thái độ mới cùng những quan điểm chúng ta nên chấp nhận.
 • MỖI MÙA TRONG CUỘC SỐNG CÓ MỘT MỤC ĐÍCH - RICK WARREN
  Cuộc sống là sự kết hợp các mùa tương phản nhau.Thời tiết nắng và không mưa tạo thành một sa mạc. Nếu chúng ta theo Chúa, trong cuộc sống, chúng ta tìm lối sống theo cách Chúa muốn, thì cuối cùng chúng ta sẽ thấy rằng những trải nghiệm nầy có mục đích và giá trị .Kinh Thánh nói điều khác trong Truyền Đạo 3: 11. “Mọi sự Ngài làm đều đúng thời, đúng lúc. Tuy Đức Chúa Trời có đặt vào tâm trí loài người ý niệm về cõi đời đời, cũng không một ai thấu hiểu được đầu đuôi gốc ngọn công việc Ngài làm”.