• Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài.Và hết lòng tìm kiếm Ngài. (Thi Thiên 119:1-2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • “CON CẦN NGỌN LỬA ẤY!” - CLAUDIO FREIDZON
  Tin lành của Chúa Cứu Thế Giê xu đã giành được chiến thắng lớn. Chúng tôi đã ngập tràn niềm vui trước quang cảnh năm ngàn người dâng đời sống mình cho Chúa Cứu Thế Jêsus ở tại một buổi nhóm. “Người anh em, tôi đến để cầu nguyện với anh. Tôi cần lửa thuộc linh mà anh có. Tôi muốn được học hỏi.” Tôi đã bước bước đầu tiến tới sự chiến thắng.
 • HÃY ĐỂ CHÚA LÀ NGƯỜi BẢO VỆ BẠN - RICK WARREN
  Trong cuộc sống chúng ta luôn có những người hiểu lầm và những người không thích chúng ta. Sẽ có những người luôn chỉ trích, phán xét, tấn công và lan truyền những đồn đãi về chúng ta. Rất nhiều người cũng ghen tị với thành công của chúng ta, và họ muồn tấn công chúng ta với nhiều lý do khác nhau. Nhưng hãy giống như Đa-vít, chúng ta cần để cho Chúa là người bảo vệ chúng ta, Cứu Chúa của chúng ta, người che chở, người chiến thắng, và là nơi trú ẩn của chúng ta.
 • UY QUYỀN THIÊN THƯỢNG - LEO HARRIS
  Chúng ta được ban cho uy quyền vốn thuộc về con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Sự quan hệ này với Đấng Christ là nguồn gốc của uy quyền của chúng ta trên kẻ thù.Là Cơ Đốc Nhân chúng ta vui mừng vì tên chúng ta được ghi trong Sách Sự sống của Chiên Con. Chúng ta là một phần của mục đích đời đời của Đức Chúa Trời, và Ngài đã ban cho chúng ta năng quyền để rao giảng trên đất này. Vì tên của chúng ta được viết trên thiên đàng nên chúng ta có uy quyền trên đất này. Ma quỷ biết, tin điều nầy và run rẩy. Chúng ta phải biết, tin và vui mừng!
 • BA ĐIỀU CÂN NHỚ KHI BỊ CHỐNG ĐỐI - RICK WARREN
  Khi chúng ta cảm thấy bị áp bức bởi thế gian vì lòng yêu mến Chúa Giê-su và những người khác không bị như thế, chúng ta cần nhớ ba điều. 1. Sự chống đối có thể khiến chúng ta giống Chúa Giê-su hơn. 2. Sự chống đối sẽ làm gia tăng thêm niềm tin của chúng ta. 3. Chống đối sẽ đem đến chúng ta phần thưởng vĩnh cửu. Nếu chúng ta không có sự đối kháng trong cuộc sống, đức tin của chúng ta sẽ không tăng lên. Những tín dồ mạnh mẽ nhất thế giới hiện nay là những người đang chịu thử thách đức tin.
 • CÁC LUẬT LỆ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI - BILL BRIGHT
  Các luật lệ của Ngài phản ảnh bản chất công bình của chính Ngài là sự toàn hảo của tâm tính Ngài về mặt đạo lý. Những sự lạm dụng về mặt văn hóa, sự thiếu hiểu biết, hoặc bất cứ các yếu tố nào khác cũng không thể làm thay đổi những phán quyết của Ngài. Các định luật thuộc linh của Đức Chúa Trời hoàn hảo từng chút một cũng như các định luật thuộc thể của Ngài. Nếu chúng ta vi phạm các định luật tự nhiên của Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gặt lấy những hậu quả.
 • ĐỂ LẠI MỘT DI SẢN VỀ LÒNG HIẾU KHÁCH - RICK WARREN
  “Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành” (Hê-bơ-rơ 10:24).--------.Những gia đình tuyệt vời thường dạy cho con cái biết chúng không phải là trung tâm của vũ trụ. Họ dạy cho con cái biết Chúa tạo ra chúng và định hình chúng cho một nhiệm vụ. Họ là mẫu người hiến tặng, phục vụ, rộng lương và cầu nguyện. Các gia đình trung bình không làm những điều đó. Dù chúng ta có con hay không, Chúa muốn chúng ta để lại một di sản như thế. Chúng ta sẽ tìm thấy quanh ta những người trẻ hơn ở độ tuổi hay trẻ hơn trong đức tin.
 • NHỮNG NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA Ở ĐÂU? - JOHN BEERE
  Khi chúng ta kính sợ Chúa chúng ta sẽ luôn đặt sở thích và ước muốn của Chúa trên sở thích và ước muốn riêng của chúng ta. Ngày nay chúng ta cần những người hầu việc Chúa như A-ghê hay Malachi, là những người chạy trốn khỏi sự nổi tiếng của con người để làm đẹp lòng Chúa. Chúng ta cần những người hầu việc Chúa rao giảng trung tín Lời Chúa, những lời mà người ta cần nghe, trái với những lời mà họ muốn nghe.
 • BƯỚC ĐẦU ĐỂ THỰC HIỆN SỰ CHÍNH TRỰC - RICK WARREN
  Nếu chúng ta quan tâm đến việc trở thành người chính trực, bước đầu tiên là phải cộng nhận mình luôn bất toàn. Chúng ta thừa nhận rằng mình thường không giữ lời hứa. Chúng ta hay thích phao tin đồn,. Đôi khi ta chùn bước trong công việc. Chúng ta giả vờ là một ai đó, không phải là mình. Chỉ cần thừa nhận tất cả với Chúa! Không ai trong chúng ta hoàn hảo, nhưng Chúa không mong chúng ta trở nên hoàn hảo! Tuy nhiên, Chúa mong chúng ta có được sự chính trực, và điểm khởi đầu là công nhận tội lỗi, bất kể danh sách nó dài tới đâu.
 • LỚN GẤP BẢY LẦN - JOHN BEVERE
  Vinh hiển của Ngài sẽ lớn gấp bảy lần vào những ngày trước khi Chúa tái lâm. Cơn mưa vinh hiển sau cùng của Chúa sẽ mang lại sự tươi mới không chỉ cho dân sự Chúa mà còn cho những người gần bên họ. Vinh hiển của Chúa được đổ ra trên toàn thế giới thời bấy giờ. Cơn mưa cuối mùa sẽ được đổ ra trên khắp đất với một mức độ lớn lao hơn! Vị trí quá khứ hay hiện tại của chúng ta không phải là vị trí mà chúng ta nhắm tới trong tương lai! Chúng ta phải ngước mắt lên chân trời và mong đợi sự vinh hiển sắp hiện ra của Ngài!
 • LÝ DO THẬT CỦA SỰ TRANH LUẬN - RICK WARREN
  Phi-líp 2: 4-5: “Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có”.-----Chúng ta nghĩ rằng mình tranh luận về ý tưởng. Nhưng thật sự chúng ta tranh luận về cảm xúc. Bất cứ khi có một cuộc xung đột, một người nào đó cảm thấy bị tổn thương. Ai đó cảm thấy bị lạm dụng. Ai đó cảm thấy nhẹ lòng. Nó không phải là ý tưởng gây ra xung đột. Hãy cố gắng chuyển sự tập trung từ nhu cầu của mình sang nhu cầu của người khác. Giải quyết xung đột bắt đầu bằng cách nhìn vào hoàn cảnh.
 • NGƯỜI CHIẾN THẮNG - JOHN BEVERE
  Chúa Giê-su bị người ta cho là những hạng người như vậy. Ngài kiên trì trong lẽ thật. Ngài phơi bày sự lừa dối của những ai muốn được người ta khen. Ngài tuyên bố, “Phước cho các con khi vì Con Người mà bị người ta ghen ghét, loại trừ, lăng mạ, và xoá bỏ tên các con như phường gian ác.” Bạn có muốn cai trị trong cuộc sống vì vinh quang Chúa không? Bạn có muốn ảnh hưởng nhiều cuộc đời cho cõi đời đời vì Nước Chúa không? Bạn có muốn nghe Chúa phán, “Ðược lắm, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia”.
 • NỖI LO SỢ NẮM GIỬ CHÚNG TA KHÔNG ? - RICK WARREN
  Điều gì khiến chúng ta không thể phát huy tiềm năng của mình? Nổi lo sợ. Điều gì làm cho chúng ta không thích hợp mọi thứ Chúa muốn chúng ta trở thành? Sự sợ hãi. Điều gì ngăn chúng ta xây dựng một di sản sẽ tồn tại đời đời? Nổi lo sợ. Thay vì sống trong sợ hãi, hãy tin những gì Chúa phán với chúng ta trong Ê-phê-sô 2:10: “vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo”.
 • HÃY KHÁC BIỆT - JOHN BEVERE
  Chúng ta được tạo dựng còn hơn thế nữa. Chúng ta trở thành người có ảnh hưởng vì biết rằng Chúa kêu gọi chúng ta làm đầu, chứ không làm đuôi; ở trên cao chứ không ở dưới thấp (Phục 28:13). Chúng ta không chỉ vượt lên trên nghịch cảnh trong cuộc sống, mà chúng ta còn chiếu sáng hơn những người không có giao ước với Chúa. Chúng ta là những nhà lãnh đạo giữa một thế giới không được khai sáng này. Chúng ta phải là ánh sáng trong tối tăm. Bởi ân điển lạ lùng của Chúa trong đời sống chúng ta, chúng ta phải khác biệt giữa một thế giới tối tăm biền biệt.