• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ ở trong lòng anh em! (Phi-líp 4:23)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • RƯỢU MỚI - JOHN BEVERE
  Đừng nhớ đến những việc trước kia, cũng không nên suy nghĩ đến những điều xưa cũ. Này, Ta đang làm một điều mới. Bây giờ nó đang xuất hiện, các ngươi không nhận thấy sao? Phải, Ta sẽ làm một con đường trong sa mạc, tạo các sông nơi đồng hoang. - Ê-sai 43:18-19. Để biết Chúa cách thân mật hơn, chúng ta phải chào đón sự thay đổi. Để kinh nghiệm sự thay đổi đó thì không có địa điểm nào tốt hơn là đồng vắng. Chúng ta sẽ chứng kiến một sự vận hành tươi mới của Đức Thánh Linh.
 • KHI CHÚA KHÔNG ĐÁP LỜI NGAY, HÃY NHỚ ĐIỀU NẦY - RICK WARREN
  “Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi trông cậy lời của Ngài”. (Thi-Thiên 130:5).------.Đức Chúa Trời muốn chúng ta kiên nhẫn đợi chờ Ngài đáp lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng Chúa cũng muốn chúng ta chờ đợi trong hy vọng. Có đức tin. Hãy tin cậy Chúa nghe và trả lời. Khi chúng ta chờ đợi trong niềm trông cậy, chúng ta cho Chúa thấy chúng ta tin cậy vào những lời hứa của Ngài. Chúng ta tin Chúa sẽ giữ lời hứa.
 • QUYỀN NĂNG CỦA TÂM HỒN BIẾT CA NGỢI - MERLIN R CAROTHERS
  Ca tụng Chúa trước một hoàn cảnh khó khăn, một bệnh tật hay một tai họa, có ý nghĩa là chúng ta chấp nhận, chúng ta đồng ý coi những trường hợp đó như ở trong chương trình Chúa định cho mỗi cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không thể thực sự ca ngợi Chúa về một điểm nào mà không đồng thời cảm tạ Chúa về điểm đó. Vậy ca ngợi đòi hỏi sự biết ơn và niềm hoan lạc. Khi chúng ta ca ngợi Chúa, chứ không phải ca ngợi một thần vô danh của định mệnh có nghĩa là chúng ta chấp nhận rằng Chúa có trách nhiệm cho việc xảy đến cho chúng ta,
 • THỜI NAY CẦN ÂN ĐIỂN HƠN HẾT - RICK WARREN
  Ân điển có nghĩa là Chúa luôn ban cho chúng ta những gì chúng ta cần chứ không phải những gì chúng ta xứng đáng. “Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nhiều ân điển hơn nữa, Kinh Thánh ghi:”Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho kẻ khiêm nhường”.(Gia-cơ 4:6 NCV). Khi chúng ta khiêm tốn, chúng ta không thể tự mình vượt qua hoàn cảnh nầy. Đức Chúa Trời sẽ mở ra các mạch nước trên thiên đàng. Chúa tuôn đổ ân phước Ngài. Chúa mong những người đã được ban ân điển tuyệt diệu sẽ thể hiện ân sũng đó cho người khác.
 • LÀM VIỆC THEO CÁCH CỦA CHÚA - JOHN BEVERE
  Khi Chúa ban thẩm quyền và quyền năng của Ngài cho một người, thẩm quyền và năng quyền được ban cho càng lớn thì sự phán xét khi không vâng lời Thánh Linh càng nghiêm hơn. Chính tại nơi đồng vắng mà Chúa lột bỏ xác thịt của chúng ta khỏi tâm linh để khiến chúng ta kêu cầu Chúa và lắng nghe Ngài. Hãy lắng nghe tiếng phán của Thánh Linh. Đồng vắng là nơi Chúa đem chúng ta đến để dạy chúng ta rằng bất cứ nỗ lực làm điều gì đó cho Chúa mà không có sự hướng dẫn và khả năng của Ngài thì đó là nỗ lực vô ích.
 • KẾ HOẠCH CỦA CHÚNGTA VÀ CHÚA KHÔNG PHÙ HỢP NHAU - R.WARREN
  “Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta”. (Ê-sai 55:8). ---Cuộc sống đầy rẫy những gián đoạn. Đôi khi chúng ta có những kế hoạch lớn – cho sự nghiệp, gia đình hoặc mục vụ trong Chúa - nhưng Chúa đưa cuộc đời chúng ta theo một hướng đi khác. Khi kế hoạch của chúng ta và của Đức Chúa Trời không trùng hợp nhau, chúng ta thường cô gắng từ chối. Sau đó, mọi thứ trở nên tệ hại hơn. Hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta nhìn thấy bàn tay của Ngài trong những kế hoạch thất bại của chúng ta.
 • TẠI SAO TÔI KHÔNG ĐỂ CHÚA KIỂM SOÁT? - RICK WARREN
  Mỗi ngày chúng ta bị một điều gì đó điều khiển. Chúng ta có thể bị kiểm soát bởi cái tôi của mình hoặc bởi kỳ vọng của người khác. Chúng ta có thể bị điều khiển bởi nỗi sợ hãi, cảm giác tội lỗi, phẫn uất hoặc cay đắng. Chúng ta có thể bị kiểm soát bởi tài sản hoặc một thói quen. Chúng ta bị điều khiển bởi một cái gì đó mỗi ngày. Thay vào đó, hãy bắt đầu tin tưởng Chúa. Chúa cho chúng ta chọn lựa phụ thuộc vào Chúa, hoặc phụ thuộc vào chính mình. Kết quả là tự do hay thất vọng. Tại sao không trao tất cả cho Đấng Christ? Chúng ta có mất gì đâu?
 • CUỘC CHIẾN CÓ NHIỀU TRẬNCHIẾN - JOHN BEVERE
  Những cuộc chiến mà phần lớn con cái Chúa trong hội thánh ngày nay trải qua là những sự tấn công về tâm trí, không phải sự bắt bớ bỏ tù như Phao-lô trải qua. Chúng ta sẽ làm gì nếu sự kháng cự thay đổi? Những hoạn nạn chúng ta chịu đựng hiện tại sẽ thêm sức cho chúng ta để chúng ta xử lý các trận chiến lớn hơn trong tương lai. Một trong những trận chiến lớn nhất chúng ta đối diện là sự nản lòng. Chúng ta phải chăm xem vinh quang vô hạn và đời đời đang được thực hiện cho chúng ta trong hoạn nạn đó (2 Cô-rinh-tô 4:17).
 • NIỀM VUI ĐẶT TRƯỚC CHÚA - JOHN BEVERE
  Khi gặp những thử thách khác nhau, anh chị em hãy xem tất cả là điều vui mừng, vì biết rằng đức tin anh chị em có bị thử nghiệm mới sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn có hoàn tất công việc thì anh chị em mới trưởng thành, toàn vẹn, không thiếu sót gì.(Gia-cơ 1:2-4).Vui mừng là một sức mạnh thuộc linh, mang lại cho chúng ta sức mạnh để chịu đựng các hoạn nạn và thử thách. Chúa nói điều này vì Ngài biết rằng “..sự vui mừng của Chúa là sức mạnh chúng ta.”(Nê-hê-mi 8:10). Vui mừng khi ở trong mối quan hệ gần gũi với Ngài chính là sự vui mừng thêm sức cho chúng ta.
 • THAY VÌ LO LẮNG, HÃY NHỚ LẠI NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ LÀM - RICK WARREN
  Khi chúng ta đối diện trước những thời điểm khó khăn, lo lắng là phản ứng tự khiên của con người. Nhưng thay vì lo lắng. Chúa muốn chúng ta thờ phượng. Khi chúng ta cầu nguyện trong thời gian căng thẳng, bản thân chúng ta hãy tự nhắc nhở Chúa là ai. Tập trung vào sức mạnh, đặc tính và năng lực của Chúa. Chúa có thể giải quyết bất cứ điều gì, kể cả bất cứ điều gì chúng ta đang phải đối diện ngay bây giờ. Trong Ma-thi-ơ 19:26, Chúa Giê-su nói: “Điều gì loài người không thể làm được, song Dức Chúa Trời làm mọi việc đều được”.
 • ĐỒNG VẮNG LÀ CẦN THIẾT - JOHN BEVERE
  Hãy nghĩ đến cách mà Chúa đã dẫn bạn vào đồng vắng thế nào, Ngài đã nuôi nấng và mặc lấy cho bạn mỗi ngày thể nào. Đức Chúa Trời anh chị em đã dẫn anh chị em băng qua sa mạc; cho anh chị em gặp bao nhiêu gian nan để thử lòng anh chị em, xem anh chị em có vâng giữ các điều răn của Ngài không. - Phục Truyền 8:2 . . Đây là nơi Chúa huấn luyện chúng ta. Đây là nơi phẩm cách của chúng ta được phát triển và đức tin chúng ta được củng cố. Nên đồng vắng là cần thiết.
 • BỐN CÁCH CHÚA NÓI VỚI CHÚNG TA - RICK WARREN
  “ Vì Đức Chúa Trời phán một lần, Hoặc hai lần; nhưng người ta không để ý đến”. (Gióp 33:14).------.Chúa đang nói với chúng ta, nhưng chúng ta có đang lắng nghe tiếng nói của Ngài không? Câu Kinh-thánh của hôm nay nói rằng Đức Chúa Trời đôi khi nói theo cách nầy, đôi khi nói theo cách khác. Đây là bốn cách mà Đức Chúa Trời sử dụng.1. Chúa nói với chúng ta qua Kinh-thánh. 2. Chúa nói với chúng ta qua người dạy dỗ.. 3. Chúa nói với chúng ta qua những cảm nghĩ. 4. Chúa nói với chúng ta qua hoàn cảnh.
 • NHÂN THỨC VỀ ĐỒNG VẮNG - JOHN BEVERE
  Chúng ta muốn giống Chúa Giê-su, thì nhân cách của chúng ta phải phát triển. Và tới một mức độ nào đó, đồng vắng là nơi Chúa chọn để điều này xảy ra. Đồng vắng là giai đoạn khi bạn có vẻ như đang đi theo hướng ngược với ước mơ và lời hứa bạn đã từng chắc chắn là Chúa sắp đặt cho bạn. Đồng vắng là một kinh nghiệm cần thiết cho mỗi con cái Chúa. Đúng vậy, để tăng trưởng đến sự trưởng thành lành mạnh thành một môn đồ của Chúa, bạn sẽ phải trải qua những hành trình xuyên qua đồng vắng.