• Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài.Và hết lòng tìm kiếm Ngài. (Thi Thiên 119:1-2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • CHIẾN THẮNG TRÊN MỌI LÃNH VỰC (II) --- LOREN CUNNINGHAM
  Sô-phô-ni 3:17 nói rằng “Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi. Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu các ngươi, Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi. Vì lòng yêu thương Ngài sẽ nín lặng, vì cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ”. Mỗi một cá nhân đều thuộc về một trong hai vương quốc : Ánh sáng hoặc Tăm tối. Chúng ta phải ý thức rõ ràng điều đó và cầu nguyện : Xin Nước Ngài được đến, Ý Ngài được nên, trong công việc, trong doanh nghiệp, trong trang trại, trong trường sở. Trong bất cứ một lĩnh vực ảnh hưởng mà Chúa gọi con tham gia.
 • SỰ VÂNG LỜI DẪN ĐẾN BÌNH AN --- RICK WARREN
  “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. 7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ”. (Phi-líp 4:6-7). ----. Nếu chúng ta cảm thấy bị phân tâm hoặc bối rối về quyết định mà đang cố gắng thực hiện, chúng ta có thể bị lôi cuốn vào chính mình và không nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời. Nhưng ĐCT là Đấng chăn hiền lành của chúng ta. Ngài muốn kéo chúng ta đến với Ngài.
 • CHIẾN THẮNG TRÊN MỌI LÃNH VỰC (II) --- LOREN CUNNINGHAM
  Sô-phô-ni 3:17 nói “Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi. Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu các ngươi, Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi. Vì lòng yêu thương Ngài sẽ nín lặng, vì cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ”. Chúa tưng bừng hoan hỉ bởi hành động của những kẻ yêu mến Ngài, là Đấng Sáng Tạo chúng ta trong hình bóng của Ngài. Mỗi một cá nhân đều thuộc về một trong hai vương quốc : Ánh sáng hoặc Tăm tối. Chúng ta phải ý thức rõ ràng điều đó và cầu nguyện : Xin Nước Ngài được đến, Ý Ngài được nên, trong công việc.
 • TẬP TRUNG VÀO NHỮNG GÌ KHÔNG THẤY - RICK WARREN
  Mọi thứ quanh chúng ta là tạm thời. Có những gì không thấy chung quanh mà chúng sẽ tồn tại đời đời. Và những điều hiện thật đó thực sự quan trọng. Kinh Thánh 2 Cô 4:18 nói, “bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy”. Chúng ta sẽ không có cơ hội thứ hai để lựa chọn. Lựa chọn chúng ta trong thời gian giới hạn. Chúng ta có toàn thời gian để quyết định, nhưng chúng ta không bao giờ biết khi nào thời gian trên đất của mình kết thúc.
 • CHIẾN THẮNG TRÊN MỌI LÃNH VỰC (1) -- LOREN CUNNINGHAM ̣
  Chúng ta có thể thiết lập gia đình theo khuôn mẫu của Kinh Thánh, hầu cho mỗi gia đình Cơ Đốc trở nên ngọn đuốc chiếu sáng trong bầu không khí thuộc linh tối tăm. Một số tín hữu cần mạnh dạn tham gia vào hệ thống truyền thông - thông tin đại chúng và trong sách vỡ, báo chí, và chương trình phát thanh Cơ Đốc. Chúa đang tìm kiếm những cá nhân nam và nữ, những người dám đặt quyền cá nhân xuống dưới bệ chân Chúa để được Ngài nâng lên trên địa vị lãnh đạo quốc gia
 • BA ẢNH HƯỞNG DẠY DỖ CỦA THÁNH LINH - RICK WARREN
  “Ai từ chối sự khuyên dạy khinh bỉ linh hồn mình. Nhưng ai nghe lời quở trách được sự thông sáng”. (Châ-Ngôn 15:32). -----. Khi chúng ta học cách khiêm nhường, chúng ta phải sẵn sàng lắng nghe, học hỏi, phát triển, và sẵn sàng đón nhận những lời đề nghị và những lời sửa chữa từ người khác. Những người khiêm nhu luôn học hỏi vì họ có thể cải tiến. Không ai có thể biết tất cả những chủ đề khác nhau. Đức Chúa Trời muốn chúng ta giống như những trẻ nhỏ. Chúa sẽ hổ trợ chúng ta khi chúng ta học cách khiêm nhường.
 • ĐỪNG BỊ LỪA DỐI - JOHN BEVERE
  Đừng bị lừa dối : Tất cả các ân huệ tốt đẹp cũng như tất cả các ân tứ toàn hảo đều đến từ trên cao và do Cha sáng láng ban xuống. Ngài chẳng bao giờ thay đổi, cũng không có bóng biến thiên nào nơi Ngài. (Gia-cơ 1:16-17). Dù điều gì đó trông tốt đẹp, điều gì đó làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, giàu có và thành công hơn, có vẻ thiêng liêng thật, có vẻ hợp lý thật, có vẻ được nhiều người biết đến và công nhận… cũng không thành vấn đề. Nếu nó trái ngược với sự khôn ngoan (hay Lời) của Đức Chúa Trời, thì cuối cùng sẽ là điều tai hại.
 • CHÚA TÌM KIẾM NHỮNG NGƯỜI TRUNG THÀNH - RICK WARREN
  Chúa là thực thể, biết trước mọi việc, hành động tích cực để tìm kiếm những người trung thành mà Chúa có thể ban phước. 2 Sử Ký 16:9 nói, “Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài”. Kinh Thánh trong Châm Ngôn 28:20 “Người thành thực sẽ được phước lành nhiều; Còn kẻ nào vội làm cho giàu ắt sẽ chẳng khỏi bị phạt”. Đức Chúa trời kiểm tra lòng trung thành của chúng ta theo những cách khác nhau. Chúng ta để Chúa phát huy chúng ta trong lãnh vực nầy để trở thành người có đức tin?.
 • LỜI CẢNH BÁO NGHIÊM TRỌNG - JOHN BEVERE
  Lời của Chúa Giê-su. Không phải hễ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ đều sẽ vào Nước Thiên Ðàng đâu, nhưng chỉ những người làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời. (Ma-thi-ơ 7:21. Những người này chưa bao giờ có mối quan hệ thật với Chúa Giê-su. Dù họ gọi Ngài là Chủ và Chúa, đó chỉ là một danh hiệu, vì họ không làm theo những gì Ngài phán. Bằng cớ một người thật sự có mối quan hệ với Chúa là họ gìn giữ Lời Ngài: Nhờ điều này chúng ta biết rằng mình đã biết Ngài.
 • SỐNG CHO CHÚA - RICK WARREN
  Hệ thống giá trị của bạn thay đổi. Thay vì bạn sống cho hiện tại ở đây, bạn sẽ sống cho cõi đời đời. Có thể bạn sống và biết tương lai của bạn là an toàn. Cho dù điều gì xảy ra trên trần thế nầy, bạn sẽ dành trọn đời mình cho Chúa tại một nơi tuyệt vời nhất mà bạn chưa từng có. Đừng lo lắng bởi bị cám dỗ. “Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn.” (1 Phierơ 2:11). d
 • PHẦN THƯỞNG ĐẦY ĐỦ - JOHN BEVERE
  Có nhiều người chưa hề bắt đầu xây dựng nhà Chúa. Họ đã bị phân tâm bởi những hào quang tạm thời: của cải đời này, thích ảnh hưởng, mê quyền lực hay khoái lạc, thích sự ủng hộ của con người. Tất cả những thứ này đều chóng tàn. Đừng bị lừa dối, Nếu công trình người nào đã xây dựng còn tồn tại, người đó sẽ được phần thưởng. Nếu công trình của người nào đã xây dựng bị thiêu đốt, thì công trình ấy sẽ mất đi… (1Cô-rinh-tô 3: 14-15). Công lao của bạn sẽ không phải mất đi, cũ mòn, thay thế. Nếu bạn lệ thuộc vào ân sủng của Chúa và xây dựng tốt đẹp.
 • NAN ĐỀ BUỘC CHÚNG TA TA PHỤ THUỘC VÀO CHÚA - RICK WARREN
  “Anh chị em yêu dấu, đừng ngạc nhiên vì sự thử thách đau đớn mà anh chị em phải chịu như là việc khác thường xảy ra cho anh chị em”. (I Phierơ 4:12). Chúa Giê-xu đã cảnh báo rằng trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Không một ai được miễn trừ khỏi đau đớn hoặc cách ly khỏi đau khổ, và không ai vượt khỏi cuộc sống không có nan đề. Các nan đề buộc chúng ta nhìn xem Chúa nương cậy vào Ngài thay vì chính chúng ta. Phao-lô làm chứng cho lợi ích nầy. ). Chúng ta sẽ không bao giờ biết rằng Đức Chúa Trời là tất cả những gì chúng ta cần.
 • THĂM VIẾNG THIÊN ĐÀNG (tiếp theo) - JOHN BEVERE
  Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vẫn hiện hữu.” (1Giăng 3:2) . Nhưng thiên đàng tốt hơn nhiều so với quả đất đến nỗi tôi thấy những ai đã nếm biết thiên đàng luôn luôn không muốn quay về quả đất. Câu chuyện đó, cùng với Kinh Thánh, đã cho thấy sự thực hữu của thiên đàng. Ai là đầy tớ trung tín của Chúa Giê-su sẽ bước vào thành phố này khi họ rời quả đất