• Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài.Và hết lòng tìm kiếm Ngài. (Thi Thiên 119:1-2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • ĐỨC TIN CÓ THỂ DỜI NÚI - RICK WARREN
  Đức Giê-su trả lời: "Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Thật Ta nói cùng các con, ai bảo ngọn núi nầy: Hãy cất lên và ném xuống biển, mà lòng không chút nghi ngờ, nhưng tin những gì mình nói sẽ xảy ra thì sẽ đạt được. Đức tin mở cánh cửa cho phép lạ. Nếu chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh và lịch sử, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi khi Chúa di chuyển trên đất và làm phép lạ, là vì ai đó có niềm tin. Chúa đã thiết lập vũ trụ theo một hệ thống có các luật lệ, và luật của đức tin là một luật cao hơn luật tự nhiên. Đó là nơi mà phép lạ xảy ra.
 • Cần Có Những Con Người Cầu Nguyện - E. M. BOUNDS
  Tòa giảng ngày nay yếu ớt về phương diện cầu nguyện. Sự kiêu căng vì học thức chống lại tinh thần khiêm nhường, nhờ cậy Chúa qua đời sống cầu nguyện. Ngày nay, sự cầu nguyện không phải là một sức mạnh như trong đời sống và chức vụ của Sứ đồ Phao-lô ngày trước. Mục sư, Truyền đạo không lấy sự cầu nguyện làm yếu tố mạnh mẽ trong đời sống và chức vụ mình sẽ là một đầy tớ yếu ớt trong công tác của Đức Chúa Trời và thiếu quyền năng thực hiện kế hoạch của Đức Chúa Trời trên thế gian này.
 • CHÚA GIA TĂNG BỘI PHẦN NHỮNG GÌ BẠN DÂNG - RICK WARREN
  Nếu chúng ta dành thời gian cho Đức Chúa Trời, Chúa sẽ nhân nó lên. Nếu chúng ta dâng tiền hoặc tài năng cho Chúa, Ngài sẽ nhân nó nhiều thêm. Khi chúng ta trồng một hạt dưa hấu, chúng ta sẽ có được một lố dưa hấu với hàng trăm hạt trong đó. Cũng thế, Chúa sẽ nhân lên bất cứ điều gì chúng ta dâng cho Ngài. Yếu tố chính trong việc gieo giống là gì? Đức tin. Chúa đòi hỏi đức tin. Chúa muốn chúng ta phải hy sinh trước, không cần phải lo lắng về những gì chúng ta sẽ nhận được;
 • HÃY TÌM KIẾM CHÚA TRƯỚC VÀ XÂY KHỎI RÀNG BUỘC CUỘC ĐỜI - BILL BRIGHT
  Việc tìm kiếm Chúa trước hết sẽ dẫn đến một quan niệm mới về đời sống. Những sự ràng buộc cũ kỹ của thế gian nầy dường như vô nghĩa và các ơn phước của Đức Chúa Trời sẽ rõ rệt trong đời sống công bình. Việc biết rõ lẽ thật của Đức Chúa Trời và sự thánh khiết của Ngài luôn luôn dẫn đến hành động công bình.Hãy xin Chúa giúp bạn phân rẽ với những điều vô luân trong nền văn hóa chúng ta và thay thế chúng bằng những luật lệ công bình của Đức Chúa Trời.
 • CHÚA ĐÃ VIẾT CHƯƠNG CUỐI CHO CUỘC ĐỜI CHÚNG TA - RICK WARREN
  Thật dễ dàng để nhìn thấy khắp thế giới và không thấy lý do nào để hy vọng. Nhưng Lời của Đức Chúa Trời rất rõ ràng. Thật sự chúng ta có nhiều lý do để hy vọng. Lý do thứ ba là Chúa đã bảo đảm tương lai cho chúng ta. Bất kể điều gì xảy ra trong phần cuối đời mình, nếu chúng ta có mối liên hệ với Chúa Cứu Thế. Chúng ta sẽ không bao giờ mất sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời đã viết chương cuối cùng cho cuộc đời chúng ta. Chúng ta đã được giữ chỗ dành riêng mà không bao giờ bị mất! Chúng ta có thể tin tưởng điều nầy, có thể đặt hy vọng của mình vào đó.
 • SỰ BÌNH AN VÀ QUYỀN NĂNG ĐI CHUNG VỚI NHAU - JOYCE MEYER
  Kinh Thánh dạy chúng ta rằng hạt giống của Lời Chúa phải được gieo vào một tấm lòng hòa bình bởi những người làm sự hòa bình. Sự xức dầu và sự xung đột không đồng công với nhau nhưng sự xức dầu và sự bình an thì cùng làm việc với nhau. Một điều rất quan trọng là cả diễn giả và những người nghe phải ở trong sự bình an. Hạt giống phải được gieo trong sự bình an bởi những ai làm việc vì sự bình an và làm nên sự bình an.
 • PHẢI TIN TRƯỚC KHI THẤY - RICK WARREN
  Đức tin là định hình cho tương lai. Đó là tin tưởng trước khi chúng ta nhìn thấy nó. Hêbơrơ 11:1 nói. “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” Chúng ta sẽ nhìn thấy năm 2018 qua đôi mắt đức tin như thế nào? Hãy tin vào tình yêu và sự hướng dẫn của Thiên Chúa khi bạn bước vào năm 2018. Hãy tin vào điều đó trước khi bạn nhìn thấy nó. Tin cậy lời hứa của Đức Chúa Trời và tin vào cộng việc của Ngài làm trong đời bạn suốt trong năm tới.
 • THẤT VỌNG Ư ? HÃY HY VỌNG - JOYCE MEYER
  Tin rằng Chúa có một kế hoạch tốt đẹp cho chúng ta và rằng Ngài định liệu các bước đi của chúng ta là chìa khóa để không để cho nỗi thất vọng biến thành tuyệt vọng. Con người dùng trí vạch đường đi, nhưng Chúa dìu dắt từng tí. (Châm ngôn 16:9). Tin cậy Chúa là một điều hết sức kỳ diệu vì nó làm cho đầu óc và cảm xúc chúng ta nhẹ nhàng khi mọi thứ không xảy ra theo cách chúng ta dự tính. Tin cậy Chúa hoàn toàn và tin rằng kế hoạch của Ngài dành cho bạn tốt hơn là ý riêng của bạn sẽ khiến bạn không thất vọng với Chúa.
 • CHÚA LUÔN ĐÚNG GIỜ - RICK WARREN
  “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt.” (Ga-la-ti 6:9). ------. Đôi khi Đức Chúa Trời cho phép một hoàn cảnh xấu đến nỗi chỉ có phép lạ mới có thể giúp được. Đừng bỏ đức tin của bạn. Giữ lấy Chúa. Hãy cầu nguyện, phục vụ và đến với các nhóm nhỏ. Tiếp tục gieo ra. Tiếp tục tin cậy. Bởi vì bạn đang chuẩn bị cho một phép lạ. Chúa biết những gì Ngài sẽ làm trong cuộc sống bạn vào tháng tới, năm sau, trong mười năm tới, và kế hoạch của Chúa cho bạn là tốt lành.
 • Chọn Đời Thay Vì Chọn Đạo -- JOHN BEVERE
  Đa-vít viết, “Trước khi bị hoạn nạn, tôi thường đi sai lạc, nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời Chúa” (Thi Thiên 119:67). Chúa đầy lòng thương xót trong lúc này, và Ngài cho tôi thấy sự ngu dại của tôi. Tôi đã đặt sự thành công của chức vụ hơn là vâng lời Ngài. Kinh nghiệm này minh họa cho tôi rõ ràng sự khác biệt giữa Đời và Đạo. Rất thường là cơ hội của đời đến trước. Sau đó cơ hội của Chúa đến sau. Điều tương tự đã xảy ra cho ông Áp-ra-ham và bà Sa-rai : Ích-ma-ên đến trước, Y-sác đến sau.
 • ĂN NĂN LÀ NĂNG LỰC CHỮA LÀNH - RICK WARREN
  “Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu-tàn, Và tôi rên siếc trọn ngày;” (Thi Thiên 32:3). ----. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một phương pháp khả thi để giải thoát khỏi những cảm giác tội lỗi là sự ăn năn. Bạn ăn năn như thế nào? Chấp nhận lỗi lầm: Đừng hợp lý hóa tội lỗi của bạn. Đừng giảm thiểu nó. Xin tha thứ:Tin rằng Chúa sẽ tha thứ cho bạn. Cầu xin Chúa tha thứ cho bạn dưa theo lời Ngài hứa trong Kinh Thánh (1 Giăng 1:9) Chúa muốn dùng bạn. Hãy làm sạch tội lỗi của bạn. Hãy bắt đầu bằng khởi điểm mới. Rồi xem những gì Chúa sẽ làm qua bạn.
 • LỬA Ở ĐÂU ? -- ROBERT W. CARMAN
  Hãy để cho lửa của Đức Chúa Trời bùng cháy trong bạn và bạn chinh phục ngôi làng của mình cho Đức Chúa Trời. Bạn là người thợ rèn của Đức Chúa Trời. Hãy đốt lên xưởng rèn của bạn và phân phát sứ điệp bùng cháy mạnh mẽ. nhớ rằng, với tư cách là xưởng rèn của Đức Chúa Trời, là thợ rèn của Ngài, hãy để cho lửa cháy mãnh liệt trong bạn. Lửa này sẽ thiêu cháy rơm rác hoặc tội lỗi trong đời sống của bạn và dân sự của bạn.
 • ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÁP ỨNG NHU CẦU CHÚNG TA - RICK WARREN
  Một trong những lo lắng lớn nhất của chúng ta hướng về khả năng cung cấp nhu cầu cần dùng của mình. Nhưng không đúng! Kinh Thánh ghi, “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Lời hứa thật đầy vui mừng cho những ai ở trong Đấng Chris ! Đức Chúa Trời không hứa đáp ứng mọi tham vọng của chúng ta. Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề lớn nhất của bạn khi Ngài đến thế gian và chịu chết cho bạn.