• Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời. (Thi-thiên 111:10)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • CHÚNG TA CÓ THỂ BẤT ĐỒNG MÀ KHÔNG BẤT MẢN - RICK WARREN
  Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. 13 Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau; nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người sa ngã. (Rô-ma 14: 12-13). -----. Nhiều người, kể cả Cơ-đốc-nhân, họ nghĩ rằng chỉ cần bày tỏ sự tôn trọng đối với những ngưòi mà họ đồng ý. Thật ra, Kinh Thánh nói rằng mọi người không thể hành động theo cách Đức Chúa Trời muốn họ hành động, cho đến khi họ có mối liên hệ với Chúa.
 • TÌNH YÊU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI BUỘC CHÚNG TA PHẢI NÓI CHO NGƯỜI KHÁC - BILL BRIGHT
  Khi chúng ta thật sự nhận biết Chúa đã hy sinh lớn lao cho chúng ta dường nào, tình yêu chúng ta dành cho Ngài sẽ luôn nóng ấm và kết quả. Chúng ta sẽ không thể nào giữ tin mừng cho chính mình. Tình yêu của Đức Chúa Trời là Tin Lành mà chúng ta san sẻ với những người chưa hề hiểu được Chúa yêu có ý nghĩa như thế nào.Qua sự ban sức của Đức Thánh Linh, hãy chứng tỏ tình yêu của bạn bằng cách hành động.
 • ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÁP TRẢ SỰ BẤT CÔNG BẰNG TÌNH YÊU - RICK WARREN
  Chúng ta có thể chọn để đáp ứng với những người làm tổn thương chúng ta bằng cách làm tổn thương họ. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một lựa chọn khác trong Lời của Ngài:” Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. 44 Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi”. Khi người ta làm tổn thương chúng ta, họ mong chúng ta trả thù. Họ mong chúng ta tìm kiếm sự trả thù. Nhưng Chúa muốn chúng ta phản ứng trong tình yêu.
 • QUYỀN NĂNG ĐÃ Ở ĐÂU ? (Phần 1) - PETER WAGNER
  Quyền năng của Đức Chúa Trời, thừa nhận chung chung của tôi đó là quyền năng ấy là dành cho sự cứu rỗi, để làm chứng và để sống một đời sống tin kính. Còn vượt quá điều đó và bao gồm cả quyền năng để chữa bệnh và làm phép lạ Quyền năng Đức Chúa Trời đang được sử dụng trong việc chữa lành người bệnh và đuổi các quỷ.
 • CÔNG VIỆC VÀ GIÁ TRỊ LÀ HAI ĐIỀU KHÁC NHAU - RICK WARREN
  Kinh Tháng nói, “Ta cũng thấy mọi công lao và mọi nghề khéo là điều gây cho người nầy kẻ khác ganh ghét nhau. Điều đó cũng là sự hư không, theo luồng gió thổi. (Truyền Đạo 4:4). Đức Chúa Trời nói chúng ta có hai lựa chọn: Chúng ta có thể dành tất cả thời gian của chúng ta để theo kịp với người khác, hoặc chúng ta có thể quên đi và giảm mức độ căng thẳng của mình. Nhưng chúng ta không thể giữ cả hai. Sự lựa chọn là của bạn. Chúa Jêsus phán như vầy: “Có gì là tốt cho người nào có được cả thế gian, nhưng đã mất linh hồn mình không?” (Mác 8:36)
 • TỪ ĐỨC TIN ĐẾN ĐỨC TIN - JOHN BEVERE
  “Chẳng có cơn cám dỗ nào đã chinh phục anh chị em mà vượt quá sức loài người. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài sẽ không để anh chị em bị cám dỗ quá sức mình, nhưng trong khi bị cám dỗ sẽ mở lối thoát để anh chị em có thể chịu đựng được” (Icô 10:13). Ngài phải gây dựng đức tin chúng ta, và trong tiến trình gây dựng, chúng ta phải học trao mọi lo lắng chúng ta cho Ngài. Chúng ta cứ vững vàng trong sứ mạng của Chúa và cứ chiến thắng sự chống cự cùng lúc.
 • KHẢ NĂNG LỚN NHẤT CỦA CHÚNG TA LÀ GÌ? - RICK WARREN
  Nhưng chúng ta có biết khả năng lớn nhất của chúng ta là gì không? Trách nhiệm. Trách nhiệm là khả năng để đáp ứng trong cuộc sống. Đó là điều khiến chúng ta trở thành con người – và đó là món quà từ Đức Chúa Trời. . Đức Chúa Trời không quan tâm đến những thành tựu của chúng ta trong khi chúng ta ở trên trái đất nầy. Chúa quan tâm đến cá tính của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta hôm nay chỉ là những hành động khởi đầu cho những gì sắp xảy ra. Đức Chúa Trời đang thử nghiệm trách nhiệm của chúng ta về những gì sẽ xảy ra sau nầy.
 • NHỮNG NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA THẬT Ở ĐÂU ? - JOHN BEVERE
  Ngày nay chúng ta cần những người hầu việc Chúa như A-ghê hay Malachi, là những người chạy trốn khỏi sự nổi tiếng của con người để làm đẹp lòng Chúa. Chúng ta cần những người hầu việc Chúa rao giảng trung tín Lời Chúa, những lời mà người ta cần nghe, trái với những lời mà họ muốn nghe. ? Những người mà không bận tâm đến việc sứ điệp của họ có được đón nhận ở dưới đất này hay không, mà họ chỉ mong sao được thiên đàng tiếp nhận mà thôi.
 • BỐN CÁCH CHÚA NÓI VỚI BẠN - RICK WARREN
  Trong chúng ta có nhiều người nghĩ rằng mình quá bận rộn để lắng nghe sự đáp ứng của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta phải dành thì giờ để điều chỉnh và lắng nghe, bởi vì Chúa đang nói, “Vì Đức Chúa Trời phán một lần, Hoặc hai lần; nhưng người ta không để ý đến”. Đây là bốn cách mà Chúa sử dụng: Đức Chúa Trời phán với chúng ta qua Kinh Thánh, những giáo sư, những ý tưởng, qua hoàn cảnh.
 • CHÚA MUỐN CHÚNG TA YÊU NGƯỜI LÂN CẬN MÌNH - BILL BRIGHT
  Khi mối tương giao thân mật của chúng ta với Chúa được sâu nhiệm, chúng ta càng trở nên giống Con Ngài, là Chúa Cứu Thế Jêsus. Kết quả là, chúng ta có thể yêu người khác cách vô điều kiện như Chúa đã yêu chúng ta. Giăng viết rằng : “Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Đức Chúa Trời muốn dân sự Ngài hãy là những gương mẫu sống về tình yêu của Ngài dành cho người khác. Khi những Cơ Đốc Nhân bắt đầu yêu Đức Chúa Trời, họ sẽ yêu những kẻ thù nghịch mình.
 • THAY ĐỔI THEO THÁNH LINH - RICK WARREN
  Chúng ta cần quyền năng hơn là ý chí trong cuộc sống. Chúng ta cần quyền năng của Đức Chúa Trời trong cuộc đời. “Trái của Thánh Linh” là những phẩm chất mà Đức Chúa Trời đặt trong cuộc sống của chúng ta khi Đức Thánh Linh sống qua chúng ta: tình yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tự chủ. Thánh Linh làm việc bên trong chúng ta để từ từ để giống như Ngài hơn. Trách nhiệm của chúng ta là phát triển những thói quen mới, giúp chúng ta thay đổi.
 • ĐẶC QUYỀN VĨ ĐẠI CỦA SỰ DÂNG HIẾN - BILL BRIGHT
  Cuộc sống vui mừng và dư dật mà Chúa hứa cho những quản gia trung tín của Ngài không bao giờ kết thúc, vì Ngài liên tục tìm thấy những phương cách mới mẻ để ban phước cho chúng ta.Chúa để dành ơn phước đặc biệt cho những người dâng hiến rộng rãi thời gian, khả năng, của cải của mình cho công việc Ngài. Hãy dâng những món quà của bạn lên cho Chúa Giê-xu như một hành động thờ phượng và ngợi khen. Hãy đặt Đức Chúa Trời lên trên hết trong sự dâng hiến của bạn.Hãy quản lý thời gian, khả năng và của cải mình để đem vinh hiển cho Ngài.
 • BA SAI LẦM CẦN TRÁNH KHI TÌM KIẾM Ý MUỐN CHÚA - RICK WARREN
  “Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, Và Ngài thích đường lối người: Dầu người té, cũng không nằm sải dài; Vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người”.(Thi-thiên 37: 23-24).--- Ý muốn của Đức Chúa Trời là thể hiện tình yêu Ngài. Khi chúng ta không hiểu Chúa đang làm gì, hãy kiên nhẫn. Đức Chúa Trời biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta không thể thấy kết quả cuối cùng, nhưng Ngài thấy. Con đường của Chúa có thể là con đường đau đớn, chậm trễ, khó khăn nhiều nan đề. Chúa dùng nó để xây dựng nhân cách trong cuộc đời của chúng ta.