• Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, Cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa; Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao Hơn cả danh thinh Chúa. (Thi-thiên 138:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • NHỮNG SỰ MẦU NHIỆM CỦA CHÚA - JOHN BEVERE
  Kinh Thánh trong Châm Ngôn và Giăng, chúng ta có thể thấy rằng dòng nước tuôn ra từ lòng của chúng ta chứa đựng sự mầu nhiệm hay sự khôn ngoan giấu kín của Ðức Chúa Trời. Chúng ta cũng biết rằng Chúa khải thị những sự hiểu biết và mầu nhiệm này bởi Thánh Linh của Ngài. Bởi Ðức Thánh Linh, Ðức Chúa Trời cất đi cái màn khỏi kế hoạch kín giấu của Ngài – sự mầu nhiệm của Ngài. Qua sự cộng tác của chúng ta với Ðức Thánh Linh, bây giờ chúng ta có thể nói về sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời trong sự huyền nhiệm .
 • DÙNG ẢNH HƯỞNG ĐỂ THỬ NGHIỆM QUYẾT ĐỊNH - RICK WARREN
  Tất cả mọi thứ chúng ta làm đều ảnh hưởng đến người khác. Một số quyết định tốt cho chúng ta và cũng tốt cho người khác. Nhưng đôi khi, nó lôi cuốn đưa ra quyết định có thể tốt cho chúng ta nhưng sẽ gây hại đến người chung quanh mình. Đó là lý do tại sao nó lại hữu ích khi sử dụng bài kiểm tra ảnh hưởng khi chúng ta đưa ra quyết định "Mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời.Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau; nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người sa ngã" (Rô-ma 14:12-13).
 • ĐƯỜNG LỐI CỦA NGÀI, KHÔNG PHẢI CỦA CHÚNG TA - JOHN BEVERE
  Mắt tôi được mở ra, và tôi thấy được rằng tôi đang cố gắng để giúp Chúa hoàn thành kế hoạch của Ngài thay vì để cho Ngài thực hiện nó. Tôi cảm giác như gánh nặng được trút khỏi đôi vai của mình, và bây giờ tôi đã sẵn sàng để thấy Chúa hành động thay tôi. Tôi không hề biết rằng quá trình thanh tẩy của tôi vẫn chưa kết thúc.Tôi rất vui sướng và cảm giác như mình có thể nhảy tưng lên mái nhà. .Bây giờ tôi đã có đời sống mới và một khải tượng tươi mới bởi vì tôi là một chiếc bầu da cũ có thể đựng được rượu mới vì được chuẩn bị cho vị trí mới này.
 • KHÔNG KẾT THÚC CÂU CHUYỆN - RICK WARREN
  Chúng tôi bị chèn ép đủ điều nhưng vẫn không bị đè bẹp, chúng tôi có bối rối nhưng không bao giờ tuyệt vọng ........Chúng tôi biết rằng Đấng đã khiến Đức Giê-su sống lại cũng sẽ khiến chúng tôi sống lại với Đức Giê-su (2 Cô-rinh-tô 4.: 8,9,14).-----.Chúng ta không biết mình còn thời gian bao nhiêu trên trái đất, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sống không có hy vọng. Để sống có hy vọng ở giữa một cuộc khủng hoảng như đại dịch toàn cầu, chúng ta phải thay đổi quan niệm của mình. Chúng ta phải sống trong ánh sáng đời đời.
 • GIẢI THƯỞNG TRÊN TRỜI - JOHN BEVERE
  Những thất bại quá khứ, những sự khướt từ, hay những tội lỗi, nếu cứ nghĩ về nó, sẽ ngăn trở chúng ta không tiến tới trong Chúa. Những điều xưa cũ đó thuộc về Ngài, nhưng để tiếp tục tấn tới và hoàn thành những điều Ngài đã định cho chúng ta, thì chúng ta phải sẵn sàng dủ bỏ những lề thói mà Chúa đã hành động qua chúng ta trong quá khứ. Nếu không làm như vậy, chúng ta có nguy cơ trở thành một bầu da cũ.
 • KHI RA TRẬN, HÃY TIN VÀO CHÚA ĐỂ CHIẾN ĐẤU - RICH WEARREN
  Chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này: vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời. (2 Sử Ký 20:15). -----. Khi chúng ta cố gắng tự mình chiến đấu với những nan đề, chúng ta sẽ chìm. Thay vào đó, Chúa muốn chúng ta ngừng chiến đấu và tin tưởng Chúa để Ngài thực hiện công việc. Trong bất cứ điều gì chúng ta phải đang đối diện ngày hôm nay, đó là điều Chúa đang đòi hỏi chúng ta. Chúa muốn chúng ta đứng vững, tin tưởng vào Ngài. Chúa muốn chúng ta đừng sợ hãi hay nản lòng.
 • CẦU NGUYỆN VÀ TIN KÍNH - E. M. BOUNDS
  Đời sống cầu nguyện và tin kính liên hiệp với nhau như linh hồn với thân thể, như sự sống với trái tim. Nếu không có sự tin kính, thì không có cầu nguyện thật; và nếu không có đời sống cầu nguyện, thì cũng không có sự tin kính. Chính năng lực của đời sống cầu nguyện tạo nên các thánh đồ. Các tâm tính thánh khiết được tạo nên bởi quyền phép của sự cầu nguyện thật.
 • CÁCH XÂY DỰNG CUỘC SỐNG TRÊN NỀN VỮNG CHẮC - RICK WARREN
  “kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá”.(Ma-thi-ơ 7:24). Gia-cơ nói rất nhiều về việc thực hành những điều Kinh thánh dạy. Giăng 13:17, Chúa nói với những người theo Ngài: Ví bằng các ngươi biết những sự nầy, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Dù chúng ta là ai, chúng ta biết nhiều về tâm linh chân thật hơn là chúng ta đang sống. Chỉ cần bắt đầu tại nơi chúng ta đứng hôm nay.Thực hành những gì chúng ta đã biết. Sau đó, khi chúng ta tìm hiểu thêm hãy đưa vào thực tế. Hãy làm theo Lời Chúa.
 • BÌNH AN : MÓN QUÀ THÂN MẬT - JOHN BEVERE
  Kinh Thánh nói, Sự bình an của Ðức Chúa Trời, vượt quá mọi khả năng hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí của anh chị em trong Ðức Chúa Giê-su Christ. (Phi-líp 4:7) Chúng ta đã được đặt trở lại địa vị trong Chúa Giê-su Christ, có nghĩa chúng ta có sự bình an, một điều rất khó tìm trong thời đại của chúng ta. Chúa Giê-su là Vua Bình An, cho nên những ai ở trong Ngài thì đã được hứa ban cho sự bình an.
 • TIN VÀO MỤC ĐÍCH CHÚA TRONG THỜI ĐIỂM KHÓ NHẤT - RICK WARREN
  Không có gì đi vào cuộc sống chúng ta là vô tình. Chúa không gây ra điều ác. Nhưng Chúa có thể đem lại điều tốt cho chúng ta từ mọi cách, ngay cả từ tai hoạ. Các thử nghiệm biểu lộ đặc tính, sự trưởng thành, an ninh, giá trị, đức tin chúng ta. Bí quyết kiên trì của Phao-lô là gì? Đây là lý do tại sao chúng ta không bao giờ sụp đỗ:“Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng,vô biên”,(II Cô 4:16-17).
 • CHÚNG TA CẦN QUYỀN NĂNG - JOHN BEVERE
  Ðức Thánh Linh là cần thiết cho mọi công việc của vương quốc. Nhưng đối với chúng ta bây giờ thì khác, chúng ta đã nhận lãnh Thánh Linh lúc được cứu. Chúng ta xem Giăng 20:21-22: “Bình an cho các ngươi! Như Cha đã sai Ta, Ta cũng sai các ngươi. Nói xong Ngài hà hơi trên họ và phán với họ, ‘Hãy nhận lãnh Ðức Thánh Linh. Ðức Thánh Linh được dành sẵn cho những ai tin.Thật là diệu kỳ! Lời hứa này dành cho mọi tín hữu – ở quá khứ, hiện tại, và tương lai.
 • PHƯƠNG CÁCH KHÔNG LO LẮNG - RICK WARREN
  “Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em”. (1 Phi-e-rơ 5:7). ------.Phải mất nhiều ý chí hơn mới chấm dứt được sự lo lắng. Chúng ta đã từng thử và biết rằng khi chúng ta nghĩ, tôi không nên lo lắng về điều nầy, nhưng chúng ta lại cứ mãi lo lắng về điều đó. Để đừng lo lắng, chúng ta phải vận dụng ý chí nhiều hơn. Cần thực hiện bốn điều sau: 1. Nhận biết Chúa. 2. Đặt Chúa lên hàng đầu trong mọi lãnh vực của đời sống. 3. Sống cho ngày hôm nay. 4. Tin cậy sự chăm sóc của Chúa.
 • LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐUỢC TỰ DO TÀI CHÁNH (Phần II) - BILL BRIGHT
  Đức Chúa Trời không đòi hỏi một phần mười thu nhập của chúng ta hoặc việc dâng hơn một phần mười vì Ngài cần số tiền đó. Thay vào đó, Ngài chọn việc dâng hiến như là một phương pháp để bảo đảm tương lai tài chính của chúng ta. Chúa chúng ta phán: “Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy” (Lu-ca 6:38).