• Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể! (2 Cô-rinh-tô 9:15)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • CHÚA KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤNG LẠM DỤNG CON CÁI NGÀI - JOHN BEVERE
  Nguyên tắc chúng ta học được là Đức Chúa Trời không bao giờ dẫn chúng ta vào cơn bão mà Ngài không ban cho chúng ta quyền năng để chiến thắng. Hãy đóng ấn lẽ thật đời đời này trong lòng bạn, vì điều này sẽ làm bạn mạnh mẽ khi bạn đối diện với nghịch cảnh. Chúa Giê-su nói rõ rằng Ngài không bao giờ làm hay nói điều gì trừ khi Ngài thấy Cha Ngài làm hay nói trước. Ngài được Thánh Linh Chúa dẫn dắt cách hoàn hảo : “Ta không tự mình làm một việc gì cả, nhưng chỉ truyền lại những gì Cha Ta đã dạy bảo Ta.” (Gi 8:28).
 • NẾU KHÔNG SỬ DỤNG KHẢ NĂNG CHÚA BAN, NGƯƠI KHÁC SẼ LỪA DỐI - RICK. WARREN
  Kinh Thánh trong I Phi-e-rơ 4:10, “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.”. Khi chúng ta sử dụng khả năng của mình để giúp đỡ lẫn nhau, Chúa được tôn vinh. Chúa dạy chúng ta nên ban cho. Đức Chúa Trời không ban tài năng và khả năng vì ích lợi riêng cho chúng ta. Các tài năng đó vì ích lợi đến người khác, và tài năng của người khác vì lợi ích cho chúng ta.
 • SỰ NGỢI KHEN CHÚA - BILL NORTON
  Sự ngợi khen giải phóng chúng ta khỏi sự nặng nề của mọi hình thức buồn chán. Sự ngợi khen cột trói các thế lực ma quỷ tìm cách làm khổ đời sống chúng ta. Sự ngợi khen đưa chúng ta vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời qua sự cảm tạ ca hát và là phương tiện để chuẩn bị cho sự thờ phượng thật. Chúng ta phải ngợi khen Chúa, không theo nếp nghĩ hoặc nền tảng tôn giáo của riêng mình, mà theo lời Kinh Thánh và bởi sự dẫn dắt của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho thấy chúng ta phải ngợi khen Ngài bằng bài hát, và sự nhảy múa.
 • CÁCH DÂNG HIẾN NÀO LÀ THỜ PHƯỢNG - RICK WARREN
  Kinh Thánh nói, “Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va”. (Châm Ngôn 3:9). Đó được gọi là phần mười. Tiền phần mười có nghĩa là 10 phần trăm, đó là phần đầu tiên lợi tức của chúng ta. Tiền phần mười không chỉ tôn vinh Đức Chúa Trời. Nó cũng là một hành động thờ phượng. Việc dâng hiến không được định liệu. Điều đó có nghĩa chúng ta không kiểm soát nó, không chỉ đạo nó, chúng ta không nói với Chúa phải làm gì với số tiên dâng hiến. Việc dâng hiến phải có kế hoạch. Chúng ta không tùy hứng. Chúng ta suy nghĩ kỹ về nó.
 • NGƯỜI CẦU THAY - BILL NORTON
  Một người cầu thay sinh ra sự sống giữa vòng dân sự Đức Chúa Trời. Người ấy không bị kiềm hãm bởi chứng cứ do suy diễn. Giống như Êxêchiên 37. Chúng ta sinh ra và nói tiên tri Lời của Đức Chúa Trời bằng sự cầu nguyện. Chúng ta cầu xin gió của Đức Chúa Trời biến những xương khô, chết, thành một đội quân hùng mạnh.Chúng ta đang sống trong thời kỳ nghiêm trọng, phải nhìn biết thời kỳ mình đang sống. Khi chúng ta kêu cầu Chúa qua sự cầu thay là để cho sức mạnh của Ngài vận hành qua lời cầu nguyện của chúng ta, những kết quả lớn lao sẽ xảy ra.
 • CÁCH SỐNG BỞI NĂNG LỰC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI - RICK WARREN
  “Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực.” (I Cô 4:20). -----. Để sống một đời sống trọn vẹn, chúng ta phải sống bằng quyền năng của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói trong ICô-rinh-tô 4: 20, “Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực.” Chúng ta có biết Chúa không ban phước cho những người dựa vào khả năng riêng của mình? Chúa ban phước cho những người nương cậy và vâng phục Ngài.
 • LẼ THẬT VỀ ÂN SỦNG ÍT ĐƯỢC BIẾT ĐẾN - JOHN BEVERE
  Ân sủng là một món quà. Sự cứu rỗi là một tặng phẩm ân sủng. Sự tha thứ là một tặng phẩm ân sủng. Sự chữa lành là một tặng phẩm ân sủng. Sự cung ứng là một tặng phẩm ân sủng .Ân sủng ban cho chúng ta khả năng để sống vượt trên khả năng tự nhiên. Trước đây chúng ta không có khả năng để giải cứu bản thân khỏi hỏa ngục; nhưng ân sủng thì có khả năng đó. Chúng ta không thể sống trong tự do, nhưng ân sủng đã ban cho chúng ta khả năng đó. Chúng ta không có khả năng để sống thánh khiết, nhưng ân sủng thêm sức cho chúng ta.
 • CÁCH NÀO TIN CẬY CHÚA TRONG THỜI ĐIỂM ĐAU KHỔ - RICK WARREN
  Khi chúng ta gặp khó khăn và chúng ta cầu nguyện mà không thấy câu trả lời, chúng ta có nên bỏ cuộc?. Không, công việc của chúng ta là tiếp tục cầu nguyện và tin tưởng Chúa sẽ trả lời, bởi vì chúng ta biết rằng mọi việc Chúa thực hiện và mọi thứ Ngài cho phép xảy ra sẽ đem lại tốt lành cho cuộc đời chúng ta. Kinh Thánh nói:” Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. 9 Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.”
 • NGƯỜI YÊU CỦA TÔI HOLY SPIRIT (Phần 2) - ANDRES BISONNI
  Một trong những nhu cầu lớn nhất của trái tim con người là tìm mối quan hệ với một người yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện và chấp nhận chúng ta dù chúng ta là ai, bất chấp những điểm yếu của chúng ta. Không có mối quan hệ con người nào có thể đáp ứng đầy đủ sự khao khát này, vì chúng ta đã được tạo ra để có một mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Chúa Thánh Linh là người duy nhất trên trái đất mà chúng ta có thể tìm thấy tình yêu hoàn hảo này.
 • CHÚA ĐANG LÀM NHIỀU ĐIỀU TỐT CHO NGƯÒI TIN NGÀI - RICK WARREN
  “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” (Rô-ma 8:28). ------. Chúng ta không nên trông đợi thiên đàng trên trần gian nầy, bởi vì trái đất đầy dẫy điều bại hoại. Ngay cả trong mọi sự hư hỏng nầy Đức Chúa Trời có một kế hoạch cho cuộc sống của chúng ta. Đức Chúa Trời vĩ đại hơn điều xấu xa mà chúng ta lựa chọn, Ngài có thể biến cải những quyết định sai trật của chúng ta trở thành tốt hơn. Thật Chúa là Đấng đại năng! Chúa có thể biến cải sự thương khó trở thành sự sống lại.
 • TẠI SAO CẦU NGUYỆN TOÀN THẮNG LẠI CẦN THIẾT? - WESLEY L. DUEWEL
  Toàn thắng nghĩa là “thành công khi đối diện khó khăn; hoàn toàn cai trị, vượt qua và đắc thắng.” Cầu nguyện toàn thắng là lời cầu nguyện vượt qua mọi khó khăn và trở ngại, đẩy lùi mọi thế lực chống đối của Satan và đạt được mục đích và ý chỉ của Đức Chúa Trời. Sự cầu nguyện này nhằm mục đích hoàn tất ý muốn của Đức Chúa Trời trên đất. Đây là sự cầu nguyện chủ động và tiếp tục tiến công vì Đức Chúa Trời cho đến khi giành được sự đắc thắng thuộc linh.
 • CHÚA BIẾT YẾU ĐIỂM CHÚNG TA VÀ VẪN YÊU THƯƠNG - RICK WARREN
  Đức Chúa Trời luôn luôn khoan dung nên khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta có thể luôn mạnh dạng và tin cậy Ngài. Chúng ta không đến với Chúa trong sự lén lút sợ hãi, trong sự thất bại và xấu hổ. Chúng ta có thể đến với Chúa và nói: “Lạy Chúa, Ngài biết lỗi lầm con –biết con là ai. Nhưng dù thế nào, Ngài là người cha thương xót, Người cha nhân từ. "Chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.” (Hê-bơ-rơ 4: 15)
 • HÀNH TRÌNH ĐỂ GẶP ĐỨC THÁNH LINH (phần 1) - ANDRES BISONNI
  Tôi đã tìm thấy Đấng mà linh hồn tôi yêu thương. (Nhã ca 3: 4) ------. Mong muốn biết Chúa Thánh Linh đã được đốt cháy trong tôi, và tôi đặt lòng mình để nghiên cứu những gì Kinh Thánh dạy về Ngài. Tôi bắt đầu đến gần Chúa hơn qua sự ăn năn, vì tôi đã thấy trong Kinh Thánh để được tràn đầy Chúa Thánh Linh, chúng ta không chỉ tin vào Chúa Jêsus, mà chúng ta cũng phải sẵn sàng từ bỏ tội lỗi của mình. Nhưng trái tim tôi đã bị choáng ngợp bởi tình yêu của Ngài, tôi đã chọn chết theo ước mơ của chính mình để tuân theo kế hoạch của Đức Chúa Trời cho tôi.