• Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • TỪ ĐỨC TIN ĐẾN ĐỨC TIN - JOHN BEVERE
  “Chẳng có cơn cám dỗ nào đã chinh phục anh chị em mà vượt quá sức loài người. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài sẽ không để anh chị em bị cám dỗ quá sức mình, nhưng trong khi bị cám dỗ sẽ mở lối thoát để anh chị em có thể chịu đựng được” (Icô 10:13). Ngài phải gây dựng đức tin chúng ta, và trong tiến trình gây dựng, chúng ta phải học trao mọi lo lắng chúng ta cho Ngài. Chúng ta cứ vững vàng trong sứ mạng của Chúa và cứ chiến thắng sự chống cự cùng lúc.
 • KHẢ NĂNG LỚN NHẤT CỦA CHÚNG TA LÀ GÌ? - RICK WARREN
  Nhưng chúng ta có biết khả năng lớn nhất của chúng ta là gì không? Trách nhiệm. Trách nhiệm là khả năng để đáp ứng trong cuộc sống. Đó là điều khiến chúng ta trở thành con người – và đó là món quà từ Đức Chúa Trời. . Đức Chúa Trời không quan tâm đến những thành tựu của chúng ta trong khi chúng ta ở trên trái đất nầy. Chúa quan tâm đến cá tính của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta hôm nay chỉ là những hành động khởi đầu cho những gì sắp xảy ra. Đức Chúa Trời đang thử nghiệm trách nhiệm của chúng ta về những gì sẽ xảy ra sau nầy.
 • NHỮNG NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA THẬT Ở ĐÂU ? - JOHN BEVERE
  Ngày nay chúng ta cần những người hầu việc Chúa như A-ghê hay Malachi, là những người chạy trốn khỏi sự nổi tiếng của con người để làm đẹp lòng Chúa. Chúng ta cần những người hầu việc Chúa rao giảng trung tín Lời Chúa, những lời mà người ta cần nghe, trái với những lời mà họ muốn nghe. ? Những người mà không bận tâm đến việc sứ điệp của họ có được đón nhận ở dưới đất này hay không, mà họ chỉ mong sao được thiên đàng tiếp nhận mà thôi.
 • BỐN CÁCH CHÚA NÓI VỚI BẠN - RICK WARREN
  Trong chúng ta có nhiều người nghĩ rằng mình quá bận rộn để lắng nghe sự đáp ứng của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta phải dành thì giờ để điều chỉnh và lắng nghe, bởi vì Chúa đang nói, “Vì Đức Chúa Trời phán một lần, Hoặc hai lần; nhưng người ta không để ý đến”. Đây là bốn cách mà Chúa sử dụng: Đức Chúa Trời phán với chúng ta qua Kinh Thánh, những giáo sư, những ý tưởng, qua hoàn cảnh.
 • CHÚA MUỐN CHÚNG TA YÊU NGƯỜI LÂN CẬN MÌNH - BILL BRIGHT
  Khi mối tương giao thân mật của chúng ta với Chúa được sâu nhiệm, chúng ta càng trở nên giống Con Ngài, là Chúa Cứu Thế Jêsus. Kết quả là, chúng ta có thể yêu người khác cách vô điều kiện như Chúa đã yêu chúng ta. Giăng viết rằng : “Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Đức Chúa Trời muốn dân sự Ngài hãy là những gương mẫu sống về tình yêu của Ngài dành cho người khác. Khi những Cơ Đốc Nhân bắt đầu yêu Đức Chúa Trời, họ sẽ yêu những kẻ thù nghịch mình.
 • THAY ĐỔI THEO THÁNH LINH - RICK WARREN
  Chúng ta cần quyền năng hơn là ý chí trong cuộc sống. Chúng ta cần quyền năng của Đức Chúa Trời trong cuộc đời. “Trái của Thánh Linh” là những phẩm chất mà Đức Chúa Trời đặt trong cuộc sống của chúng ta khi Đức Thánh Linh sống qua chúng ta: tình yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tự chủ. Thánh Linh làm việc bên trong chúng ta để từ từ để giống như Ngài hơn. Trách nhiệm của chúng ta là phát triển những thói quen mới, giúp chúng ta thay đổi.
 • ĐẶC QUYỀN VĨ ĐẠI CỦA SỰ DÂNG HIẾN - BILL BRIGHT
  Cuộc sống vui mừng và dư dật mà Chúa hứa cho những quản gia trung tín của Ngài không bao giờ kết thúc, vì Ngài liên tục tìm thấy những phương cách mới mẻ để ban phước cho chúng ta.Chúa để dành ơn phước đặc biệt cho những người dâng hiến rộng rãi thời gian, khả năng, của cải của mình cho công việc Ngài. Hãy dâng những món quà của bạn lên cho Chúa Giê-xu như một hành động thờ phượng và ngợi khen. Hãy đặt Đức Chúa Trời lên trên hết trong sự dâng hiến của bạn.Hãy quản lý thời gian, khả năng và của cải mình để đem vinh hiển cho Ngài.
 • BA SAI LẦM CẦN TRÁNH KHI TÌM KIẾM Ý MUỐN CHÚA - RICK WARREN
  “Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, Và Ngài thích đường lối người: Dầu người té, cũng không nằm sải dài; Vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người”.(Thi-thiên 37: 23-24).--- Ý muốn của Đức Chúa Trời là thể hiện tình yêu Ngài. Khi chúng ta không hiểu Chúa đang làm gì, hãy kiên nhẫn. Đức Chúa Trời biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta không thể thấy kết quả cuối cùng, nhưng Ngài thấy. Con đường của Chúa có thể là con đường đau đớn, chậm trễ, khó khăn nhiều nan đề. Chúa dùng nó để xây dựng nhân cách trong cuộc đời của chúng ta.
 • CHIẾN THẮNG TRÊN MỌI LÃNH VỰC (II) --- LOREN CUNNINGHAM
  Sô-phô-ni 3:17 nói rằng “Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi. Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu các ngươi, Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi. Vì lòng yêu thương Ngài sẽ nín lặng, vì cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ”. Mỗi một cá nhân đều thuộc về một trong hai vương quốc : Ánh sáng hoặc Tăm tối. Chúng ta phải ý thức rõ ràng điều đó và cầu nguyện : Xin Nước Ngài được đến, Ý Ngài được nên, trong công việc, trong doanh nghiệp, trong trang trại, trong trường sở. Trong bất cứ một lĩnh vực ảnh hưởng mà Chúa gọi con tham gia.
 • SỰ VÂNG LỜI DẪN ĐẾN BÌNH AN --- RICK WARREN
  “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. 7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ”. (Phi-líp 4:6-7). ----. Nếu chúng ta cảm thấy bị phân tâm hoặc bối rối về quyết định mà đang cố gắng thực hiện, chúng ta có thể bị lôi cuốn vào chính mình và không nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời. Nhưng ĐCT là Đấng chăn hiền lành của chúng ta. Ngài muốn kéo chúng ta đến với Ngài.
 • CHIẾN THẮNG TRÊN MỌI LÃNH VỰC (II) --- LOREN CUNNINGHAM
  Sô-phô-ni 3:17 nói “Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi. Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu các ngươi, Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi. Vì lòng yêu thương Ngài sẽ nín lặng, vì cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ”. Chúa tưng bừng hoan hỉ bởi hành động của những kẻ yêu mến Ngài, là Đấng Sáng Tạo chúng ta trong hình bóng của Ngài. Mỗi một cá nhân đều thuộc về một trong hai vương quốc : Ánh sáng hoặc Tăm tối. Chúng ta phải ý thức rõ ràng điều đó và cầu nguyện : Xin Nước Ngài được đến, Ý Ngài được nên, trong công việc.
 • TẬP TRUNG VÀO NHỮNG GÌ KHÔNG THẤY - RICK WARREN
  Mọi thứ quanh chúng ta là tạm thời. Có những gì không thấy chung quanh mà chúng sẽ tồn tại đời đời. Và những điều hiện thật đó thực sự quan trọng. Kinh Thánh 2 Cô 4:18 nói, “bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy”. Chúng ta sẽ không có cơ hội thứ hai để lựa chọn. Lựa chọn chúng ta trong thời gian giới hạn. Chúng ta có toàn thời gian để quyết định, nhưng chúng ta không bao giờ biết khi nào thời gian trên đất của mình kết thúc.
 • CHIẾN THẮNG TRÊN MỌI LÃNH VỰC (1) -- LOREN CUNNINGHAM ̣
  Chúng ta có thể thiết lập gia đình theo khuôn mẫu của Kinh Thánh, hầu cho mỗi gia đình Cơ Đốc trở nên ngọn đuốc chiếu sáng trong bầu không khí thuộc linh tối tăm. Một số tín hữu cần mạnh dạn tham gia vào hệ thống truyền thông - thông tin đại chúng và trong sách vỡ, báo chí, và chương trình phát thanh Cơ Đốc. Chúa đang tìm kiếm những cá nhân nam và nữ, những người dám đặt quyền cá nhân xuống dưới bệ chân Chúa để được Ngài nâng lên trên địa vị lãnh đạo quốc gia