• Đức Giê-hô-va hằng sống; đáng ngợi khen hòn đá tôi! Nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao! (Thi-thiên 18:46)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • NGƯỜI CHIẾN THẮNG - JOHN BEVERE
  Chúa Giê-su bị người ta cho là những hạng người như vậy. Ngài kiên trì trong lẽ thật. Ngài phơi bày sự lừa dối của những ai muốn được người ta khen. Ngài tuyên bố, “Phước cho các con khi vì Con Người mà bị người ta ghen ghét, loại trừ, lăng mạ, và xoá bỏ tên các con như phường gian ác.” Bạn có muốn cai trị trong cuộc sống vì vinh quang Chúa không? Bạn có muốn ảnh hưởng nhiều cuộc đời cho cõi đời đời vì Nước Chúa không? Bạn có muốn nghe Chúa phán, “Ðược lắm, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia”.
 • NỖI LO SỢ NẮM GIỬ CHÚNG TA KHÔNG ? - RICK WARREN
  Điều gì khiến chúng ta không thể phát huy tiềm năng của mình? Nổi lo sợ. Điều gì làm cho chúng ta không thích hợp mọi thứ Chúa muốn chúng ta trở thành? Sự sợ hãi. Điều gì ngăn chúng ta xây dựng một di sản sẽ tồn tại đời đời? Nổi lo sợ. Thay vì sống trong sợ hãi, hãy tin những gì Chúa phán với chúng ta trong Ê-phê-sô 2:10: “vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo”.
 • HÃY KHÁC BIỆT - JOHN BEVERE
  Chúng ta được tạo dựng còn hơn thế nữa. Chúng ta trở thành người có ảnh hưởng vì biết rằng Chúa kêu gọi chúng ta làm đầu, chứ không làm đuôi; ở trên cao chứ không ở dưới thấp (Phục 28:13). Chúng ta không chỉ vượt lên trên nghịch cảnh trong cuộc sống, mà chúng ta còn chiếu sáng hơn những người không có giao ước với Chúa. Chúng ta là những nhà lãnh đạo giữa một thế giới không được khai sáng này. Chúng ta phải là ánh sáng trong tối tăm. Bởi ân điển lạ lùng của Chúa trong đời sống chúng ta, chúng ta phải khác biệt giữa một thế giới tối tăm biền biệt.
 • NỖI LO SỢ NẮM GIỬ CHÚNG TA KHÔNG ? - RICK WARREN
  Điều gì khiến chúng ta không thể phát huy tiềm năng của mình? Nổi lo sợ. Điều gì làm cho chúng ta không thích hợp mọi thứ Chúa muốn chúng ta trở thành? Có ba loại lo sợ sẽ khiến chúng ta không phát huy được tài năng và hoàn thành mục đích của mình. 1. Tự nghi ngờ. 2. Tự ý thức. 3. Tự thuợng hại. Thay vì sống trong sợ hãi, hãy tin những gì Chúa phán với chúng ta trong Ê-phê-sô 2:10: “vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo”.
 • THAY ÐỔI XÃ HỘI - JOHN BEVERE
  Chúa hứa rằng “Những kẻ tin Ta sẽ làm những việc Ta làm và làm những việc vĩ đại hơn nữa” (Gi 14:12). Bằng cách nào? Nhờ món quà miễn phí của ân điển Chúa. Chúng ta thay đổi xã hội của chúng ta cùng một cách mà Chúa đã làm – ấy là bởi món quà miễn phí của ân điển Chúa!
 • THA THỨ VÌ CHÚNG TA ĐANG ĐƯỢC THA THỨ - RICK WARREN
  “Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau:Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy”.(Cô-lô-se 3:13).1.Cần phải tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình bởi vì ĐCT đã tha thứ cho chúng ta. Côlôse 3:13. 2. Cần phải tha thứ cho những người đã làm tổn thuơng mình vì sự oán giận sẽ kiểm soát mình. Kinh ThánhTruyền Đạo 7: 9, 3. Cần phải tha thứ cho những người làm tổn thương chúng ta vì chúng ta cần sự tha thứ hơn trong tương lai. Chúa nói Ma-thi-ơ 6: 14-15.
 • TRI THỨC KHẢI THỊ KHÁC VỚI TRI THỨC TRUYỀN THÔNG - JOHN BEVERE
  Lời Chúa được khải thị cho tấm lòng chúng ta bởi Thánh Linh. Rất khó để khái quát cách khải thị này đến. Đôi khi bạn nghe được một tiếng nói nhỏ nhẹ trong lòng. Đôi lúc bạn biết vì khải thị được rót vào trong tâm linh bạn. Dù nó đến cách nào đi nữa, vấn đề mấu chốt là bạn biết bạn đã nghe nơi Chúa, và tri thức khải thị này không thể cất đi khỏi bạn. Ngược lại, tri thức truyền thông đến khi nghe hay đọc câu nói của một ai đó về những điều họ lắng nghe từ Chúa. Tri thức đó có thể chính xác, nhưng nếu Thánh Linh không bày tỏ cho lòng bạn, thì nó rất dễ bị nhiễu.
 • HÃY ĐỂ CHÚA BIẾN NHỮNG THẤT BẠI NÊN THÀNH CÔNG - RICK WARREN
  Nếu chúng ta đã từng cảm thấy nản lòng trong công việc của mình, thì chúng ta ở trong nhóm người tốt. Có thể chúng ta đã mệt mỏi vì làm việc quá sức. Có lẽ chúng ta đã đặt trái tim và tấm lòng mình vào một dự án, và đơn giản nó bị thất bại. Chúng ta phải đối mặt với nhiều thất bại trong công việc. Nhưng có điều gì thực sự quan trọng xảy ra tiếp theo. Cho dù chúng ta không có việc làm trong nhiều tháng hay nhiều năm, hoặc chúng ta đã thất bại nặng nề trong năm lần liên tiếp. Không hề gì. Chúa có thể bật vòi nước nhanh hơn là khi nó đóng lại.
 • BƯỚC MỘT BƯỚC ĐI ĐẾN - BILL BRIGHT
  Đôi khi Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta thêm một bước đức tin nữa. Căn bản của quan niệm nầy là đức tin nơi khả năng cung ứng của Đức Chúa Trời từ các nguồn tài nguyên của Ngài những điều chúng ta không thể dâng bởi các nguồn lực của chính mình. Chúa đã hứa trong lời Ngài : “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, .......những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3). Đức tin và sự tin cậy của chúng ta, nối liền cuộc đời hữu hạn của mình với Đức Chúa Trời vô hạn - Đức Chúa Trời của tình yêu, quyền năng, sự khôn ngoan và sự đầy đủ
 • BA ĐIỀU CẦN CÓ ĐỂ ĐẠT ĐỰỢC MỤCTIÊU - RICH WARREN
  Châmngôn 16: 9 nói: “Lòng người toan định đường lối mình; Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người”.------. Chúng ta có thể lập kế hoạch theo cách chúng ta muốn, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời mới ban cho chúng ta sức mạnh và năng lực để thực hiện biến đổi. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ba điều cần phải có để đạt được mục đích và thay đổi cuộc sống. 1. Cần Thánh Linh của Đức Chúa Trời ủy quyền cho chúng ta. 2. Cần Lời Chúa để hướng dẫn. 3. Cần người của Đức Chúa Trởi hổ trợ.
 • THỜ PHƯỢNG TRONG VIỆC DÂNG HIẾN - JOYCE MEYER
  Chúng ta thờ phượng Chúa bằng sự dâng hiến. Thờ phượng dù ở bất cứ hình thức nào cũng không phải là làm theo một “cung cách” nào đó để làm cho phước hạnh của Chúa đổ vào đời sống bạn. Chúa biết tấm lòng chúng ta, và động cơ chúng ta phải trong sạch. Ta không thể làm những điều đúng để chỉ mong nhận được những kết quả đúng. Người công chính làm điều công chính bởi vì người đó không thể làm gì khác hơn . Người đó giao kết quả cho Chúa, và rốt cuộc thì kết quả lúc nào cũng tốt đẹp. Thời gian thử thách sẽ có, nhưng những ai cứ kiên trì sẽ gặt hái.
 • KHIÊM TỐN XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ - RICH WARREN
  Nan đề của tự cao là sự tự lừa dối. Mọi người khác có thể thấy nó ở trong chúng ta, ngoại trừ chúng ta không thấy. Khi chúng ta gặp vấn đề với sự tự cao, chúng ta sẽ không thấy nó trong cuôc sống mình. Châm -ngôn 16:18 ghi rằng: “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, Niềm kiêu hãnh đi trước, sau đó là sụp đổ, sự tự cao càng lớn thì sự sa ngã nhiều hơn. Sự kiêu ngạo phá hủy các mối quan hệ, nhưng sự khiêm nhu là liều thuốc hóa giải cho niềm kiêu hãnh. Nếu chúng ta muốn có sự khiêm nhường hơn, hãy dành thời gian với Chúa Giê-su.
 • KẺ PHÁ RỐI CỦA HỘI THÁNH - ROBERT W. CARMAN
  Kẻ phá rối trước tiên sẽ cố gắng len lỏi vào và làm hại bầy chiên của bạn nó được gọi là muông sói dữ tợn. Đó là những người mà ma quỷ đem đến cho Hội Thánh của bạn. Họ chỉ khao khát để hủy phá công việc của Đức Chúa Trời trong Hội Thánh của bạn. Sau những con sói này nắm giữ được vị trí của uy quyền, họ sẽ làm rớt ra chiếc áo và bản chất thật của họ bị bày tỏ. Đây là điều quan trọng để nhớ rằng không phải tất cả mọi người đến với Hội Thánh của bạn đều do Đức Chúa Trời sai đến.