• Nguyền xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta! (Ê-phê-sô 6:24)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • THIẾU NHẬN THỨC RÕ RÀNG - ADRIAN CHUA
  Thiếu sự nhận thức rõ ràng và hiểu biết trong sự hướng dẫn chủ động của Đức Chúa Trời đối với một cá nhân sẽ khiến cho nhiều người trong chúng ta mất hiệu quả trong việc tiến bước đến đằng trước và khiến cho chúng ta phải có những sự đoán xét người khác một cách sai lầm, vì vậy cũng xúc phạm đến Đức Chúa Trời nữa. Những môi trường thuộc linh bao trùm thế giới này và chúng thay đổi từ quốc gia này đến quốc gia khác. Nếu không nhận biết về môi trường thuộc linh mình đang sống, chúng ta sẽ càng dễ dàng bị đặt dưới ảnh hưởng của chúng.
 • LÀM ÍT HƠN ĐỂ BẠN CÓ THỂ LÀM NHIỀU HƠN - RICK WARREN
  Thi Thiên 127:2 “ “Thật uổng công cho những ai thức khuya dậy sớm, Và ăn bánh lao khổ. Chúa cũng ban giấc ngủ. Cho người Ngài yêu mến như vậy”. Chúa muốn những người Ngài yêu mến nghĩ ngơi đúng cách. Bạn cần làm ít công việc lại. Không ít hơn cho Chúa, nhưng ít hơn trong lãnh vực khác để bạn có nhiều thời gian làm những gì quan trọng nhất. Chúa không muốn bạn trở thành một bản sao từ người khác trong cách bạn thờ phượng phục vụ và yêu mến Ngài. Chúa muốn bạn phục vụ, yêu mến Ngài trong nhân cách của chính con người bạn.
 • Đức Thánh Linh Đấng Giúp Đỡ Cơ Đốc Nhân - NICKY GUMBEL
  Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời đầy dẫy con người vì công tác ấy, cThánh Linh Đức chúa Trời giúp chúng ta đem Tin lành của Chúa Cứu Thế Jesus đến để rịt lành những kẻ vỡ lòng, để rao ra sự tự do cho những người đang trong tình trạng phu tù, đem lại tự do cho những người có nỗi niềm thù ghét sâu trong đáy lòng họông việc của họ thường chiếm giữ một chiều kích mới. Có một ảnh hưởng khác biệt trên người khác. Nó có một ảnh hưởng lớn lao hơn nhiều về mặt thuộc linh. . Những tấm lòng có thể được chạm đến và những đời sống được thay đổi.
 • ĐỪNG LO SỢ KHI CHÚA CHẬM TRỄ - RICK WARREN
  Chúa cũng sử dụng sự trì hoãn để thử nghiệm chúng ta. Kinh Thánh nói trong Phục Truyền 8:2, “Hãy nhớ lại suốt chặng đường trong hoang mạc mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dẫn anh em đi trong bốn mươi năm nay, Ngài hạ anh em xuống và thử thách anh em để biết rõ lòng anh em thế nào, có tuân giữ điều răn của Ngài hay không”. Chúa biết những gì bạn đang đi qua. Chúa muốn xây dựng nhân cách của bạn, và Đức Chúa Trời muốn bạn học cách tin cậy vào Ngài. Bạn có thể đặt lòng tin nơi Chúa để được Ngài giúp đỡ. Đừng sợ.
 • SỰ SỢ LOÀI NGƯỜI - ADRIAN CHUA
  Một trong những điều kiện tiên quyết của một đời sống bay cao với Đức Chúa Trời mà không bị trở ngại gì đó là được tự do đối với nỗi sợ loài người. Một người sẽ không tìm được chỗ khởi hành nếu nỗi sợ hãi về loài người cứ tiếp tục là một yếu tố quan trọng trong đời sống của người đó. Lòng kính sợ Đức Chúa Trời là điều được đòi hỏi nơi chúng ta. Và đó là khởi đầu cho sự khôn ngoan, Lời Đức Chúa Trời nói lên điều đó. Nhiều người vẫn còn như những kẻ ngu dại, không kính sợ Đ. C. T chỉ vì họ không bao giờ có thể tống khứ sợ hãi con người ra khỏi lòng họ.
 • Tại sao chúng ta cần nhau - Rick Warren
  Khả năng của bạn đem ích lợi cho người khác. Kinh Thánh trong I Phi-e-rơ 4:10, “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời”. Không ai tài giỏi ở mọi thứ. Bạn cần tôi, và tôi cần bạn. Không ai có đủ mọi tài năng. Không có người nào hoàn hảo, để họ có thể nói tôi không cần bất cứ người nào khác. Chúng ta đều cần có nhau. Đức Chúa Trời muốn mọi người sử dụng khả năng của họ để giúp đỡ người khác. Chúng ta cần có nhau!
 • KHIÊM NHƯỜNG NHẬN ÂN ĐIỂN CHÚA - JOHN BEVERE
  Cơ đốc nhân mà thật sự khiêm nhường sẽ tin cậy và vâng theo Lời Chúa hơn là tin những gì họ suy nghĩ, lý luận, cảm nhận hay ước ao. Kết quả là họ lệ thuộc hoàn toàn vào khả năng của Chúa hơn là khả năng riêng của họ. Họ cùng chung sứ mạng của Ngài. Nhưng người công chính sẽ sống bởi đức tin của mình” (Habacúc 2:4). Để mặc lấy sự khiêm nhường là mặc vào khí giới của Chúa thay vì vũ khí của chúng ta. 1Phierơ 5:5-6 truyền bảo, “Hãy mặc lấy sự khiêm nhường… Vậy hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời.
 • Làm Thế Nào Trở Nên Độc Đáo Và Hiệu Quả - Rick Warren
  Ê-phê-sô 2:10:” Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo". Chúa đã thiết kế bạn theo cách của ngài để bạn có thể làm việc tốt. Ngay cả trước khi bạn được sanh ra. Chúng ta được cứu để phục vụ. Đó là ý nghĩa của một mục vụ - Bạn sử dụng tài năng và ân tứ của bạn để giúp đỡ những người khác. Chính yếu là Chúa muốn bạn là ai và làm gì. Kinh Thánh chép:” Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau” (Phi-e-rơ 4:10a).
 • Đừng khuôn rập nhưng hãy biến hóa - Rick Warren
  “Đừng khuôn rập theo đời nầy, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời”,(Rô-ma 12:2). Thay vì chúng ta gắn bó với những giá trị của mình, chúng ta sống giống như những người khác. Chúng ta làm theo họ.Bao lâu bạn lo lắng về việc thích ứng theo đời nầy, bạn sẽ không quan tâm đến việc Chúa biến hóa mình. Khi đó bạn sẽ không biết ý muốn của Đức Chúa Trời.
 • ĐỨC CHÚA TRỜI DƯ DẬT CỦA CHÚNG TA - ULK EKMAN
  Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự sống dư dật, và qua Chúa Jêsus Ngài đã khiến chúng ta cũng có thể có sự sống dư dật này. Sự sống đầy trọn và bản chất thiên thượng của Ngài là của chúng ta qua những lời hứa quý báu của Ngài (2Phi-e-rơ 1:4). Trong Chúa Jêsus có sự chu cấp đời sống dư dật và nguồn đáp ứng cho bất kỳ nhu cầu nào, cho tất cả mọi người. Đức Chúa Trời chính là sự thạnh vượng. Ngài không muốn con cái mình thiếu thốn vật chi, kể cả tài chính của họ.
 • Đức Chúa Trời Muốn Bạn Lớn Lên - RICK WARREN
  Sự tăng trưởng thuộc linh không hề tự động. Nó đòi hỏi sự cam kết có chủ đích. Bạn phải muốn tăng trưởng, quyết định tăng trưởng, nỗ lực để tăng trưởng, và kiên trì tăng trưởng. Ngày nay, nhiều người cho rằng sự trưởng thành tâm linh được đo lường bởi lường kiến thức Kinh Thánh và giáo lý mà bạn biết. Kiến thức là một thước đo của sự trưởng thành, nhưng nó không phải là tất cả. Những việc làm của chúng ta phải đúng với các tín điều, và niềm tin của chúng ta phải được bày tỏ bằng hành vi giống Đấng Christ
 • Khi Cám Dỗ Mời Gọi Hãy Khước Từ - Rick Warren
  “Người khôn ngoan sợ điều ác và tránh xa, Nhưng kẻ ngu dại thì liều lĩnh và bất cẩn”. (Châm-Ngôn 14:16). ----- Kinh Thánh nói rằng cần chạy trốn khỏi sự cám dỗ: “Khi con suy nghĩ về đường lối con, Thì con quay bước trở về chứng ước của Chúa” Đây là một số lời khuyên thiết thực: đừng bao giờ cố tranh luận với ma quỷ. Bạn sẽ mất thời gian. Nó có hàng ngàn năm để nghĩ ra cách để chống lại bất cứ điều gì bạn có thể đưa ra. Không hợp thức hóa nó. Đừng biện minh về điều đó. Đừng tranh cải nó. Điều quan trọng để phá vỡ mục tiêu của nó.
 • Từ Sợ Hãi Đến Đức Tin - JOYCE MEYER
  Tình yêu trọn vẹn xua tan sợ hãi (1John 4:18). Chỉ có Chúa mới có tình yêu trọn vẹn, và chúng ta có tình yêu này bởi đức tin. Hãy tin xác quyết Lời Ngài và bắt đầu đón nhận tình yêu Ngài dành cho bạn và để Ngài giải cứu bạn khỏi mọi sợ hãi. Đức tin hành động bởi tình yêu thương (Galatians 5:6). Hãy chấm dứt cố gắng kiểm soát đời sống và hoàn cảnh của bạn và tin cậy Chúa trong mọi sự. Phó mình là hoàn toàn quên quá khứ, phó hoàn toàn tương lai vào tay Ngài, biết giây phút bạn ở trong tay Chúa là giây phút bạn ở trong ý muốn trọn vẹn của Ngài.