• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta ở với tâm thần anh em (Ga-la-ti 6:18)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • BỨC TRANH TRONG CON NGƯỜI BỀ TRONG - UEF EKMAN
  Những truyền thống, sự vô tín tôn giáo, những thành kiến và kinh nghiệm hạn chế của con người có thể cản trở giấc mơ của bạn trở thành hiện thực. Một tâm trí chán nản, thất vọng, những chương trình theo tính xác thịt và sự bực bội khi chúng ta không trở thành hiện thực, sự tự ti, lừa dối và bào chữa cũng có thể cản trở bạn. Vì lý do này, chúng ta cần sự giúp đỡ để tin, chúng ta cần Đức Thánh Linh, cần những lời hứa của Đức Chúa Trời và quyền năng của Ngài.
 • NHÌN VÀO NHU CẦU CỦA NGƯỜI KHÁC - RICK WARREN
  “Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa: (Phi-líp 2:4). ------. Điểm khởi đầu cho mọi điều tốt lành, là thời điểm chúng ta chuyển đổi sự tập trung ra khỏi chính mình. Nếu chúng ta chỉ suy nghĩ về bản thân mình, thì chúng ta sẽ trở thành một người đau khổ. Nếu chúng ta thật sự muốn có hạnh phúc trong cuộc sống, chúng ta phải quan tâm đến nhu cầu của những người chung quanh,Nơi đó chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc, khi phục vụ Chúa xuyên qua việc phục vụ người khác.
 • THAY ĐỔI LÀ TỐT - JOHN BEVERE
  Sự thay đổi mà Chúa đẩy chúng ta hướng tới thường là không dễ dàng, nhưng nó vẫn luôn tốt lành và mang lại kết quả. Thường thì chúng ta kháng cự lại sự thay đổi bởi vì nó ảnh hưởng đến lối sống an nhàn của chúng ta. Đây chính là điều đã xảy ra vào thời của Chúa Giê-su và cũng đã xảy ra suốt dòng lịch sử của hội thánh. Để thay đổi và chuyển dịch từ cấp độ đức tin và vinh hiển này đến cấp độ tiếp theo, chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ chỗ an nhàn và đeo đuổi con đường mà Thánh Linh dẫn dắt chúng ta.
 • TÌM THẤY NIỀM VUI TRONG CUỘC SỐNG - RICK WARREN
  Kinh Thánh ghi, “ Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời”. (I Phi-e-rơ 4:10).-----. Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta có thể ban lại cho người khác. Khi chúng ta ban cho người khác, Chúa sẽ ban phuớc cho chúng ta. Nếu chúng ta đang đối đầu với sự thiếu niềm vui trong cuộc sống, hãy thử phục vụ mọi người trong cộng đồng và trong hội thánh của chúng ta.
 • CHÚA CÒN LÀ MỘT CÔNG THỨC - JOHN BEVERE
  Chúa không phải là một công thức tự giúp bản thân mới phát hiện. Ngài là Đức Chúa Trời Hằng Sống, cư ngụ trong con cái Ngài - bạn và tôi. Để biết Chúa, chúng ta phải biết các đường lối Ngài! Ngài khải thị các đường lối Ngài cho người nào tìm kiếm tấm lòng của Ngài, chứ không chỉ tìm quyền năng hay sự tiếp trợ của Ngài: Nhưng những ai biết tấm lòng của Ngài sẽ bước đi trong năng quyền của Ngài: “...Còn những ai biết Đức Chúa Trời mình sẽ trở nên mạnh mẽ và lập những thành tích.” (Đa-ni-ên 11:32).
 • CHỈA KHÓA CẢI THIỆN MỐI QUAN HỆ CỦA BẠN - RICK WARREN
  Chúa Giê-su nói:” Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.”(Ma-thi-ơ 20:28) -----. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải bước ra khỏi quan điểm riêng của mình và học cách phục vụ người khác. Phục vụ người khác sẽ thay đổi chúng ta và cũng thay đổi mối quan hệ của chúng ta nữa. Một trong những bài học lớn nhất, Ngài muốn chúng ta học hỏi khi ở trong thế giới nầy không ích kỷ. Nó là một khóa học kéo dài suốt cuộc đời. Thật không may, nhiều người cả đời không học nó.
 • LÀM VIÊC THEO CÁCH CỦA CHÚA - JOHN BEVERE
  Đồng vắng là nơi Chúa đem chúng ta đến để dạy chúng ta rằng bất cứ nỗ lực làm điều gì đó cho Chúa mà không có sự hướng dẫn và khả năng của Ngài thì đó là nỗ lực vô ích. Khi chúng ta học biết rằng xác thịt không thể làm bất cứ việc gì có giá trị đời đời, thì chúng ta sẵn sàng để triển khai những giấc mơ và kế hoạch mà Ngài đã giao cho chúng ta. Chúng ta hãy làm theo gương của Chúa Giê-su, được dẫn dắt bởi Thánh Linh để làm việc theo cách của Đức Chúa Trời chứ theo không cách của chúng ta.
 • GIẢI PHÁP CỦA CHÚA CHO SỰ THẤT BẠI CỦA CHÚNG TA - RICK WARREN
  Chúa biết sự yếu đuối của chúng ta. Nếu Chúa chỉ sử dụng những con người hoàn hảo, Kinh Thánh sẽ là một quyển sách ngắn đầy thu hút. Nhưng Chúa có một giải pháp cho những thất bại của chúng ta: ban ân điển.Kinh Thánh ghi rằng: “ Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với Phần kỳ diệu của Chúa không chỉ là sức mạnh của sự tha thứ. Nó cũng là sức mạnh của Chúa mang lại cho chúng ta khi chúng ta bắt đầu lại. ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự;” (Cô-lô-se 2:14).
 • THÁCH THỨC TRÊN CHÚNG TA. - RALPH MAHONEY
  Mặc dầu trong những năm gần đây nền y học tiến bộ nhanh chóng và phi thường, nhưng lượng bịnh tật trên thế giới vẫn duy trì ở mức độ hết sức cao. Tin Lành là tin tức tốt lành về sự giải cứu và chữa bệnh trong Danh Jesus. Sự giải cứu và chữa bệnh này là sự chữa lành toàn vẹn. Chúng ta phải tìm kiếm bằng đức tin trong Chúa Jesus để thấy sự chữa lành xảy ra trong cộng đồng của chúng ta. Mỗi lãnh đạo Hội Thánh và mỗi Hội thánh phải duy trì mệnh lệnh này như là mục tiêu hàng đầu.Chức vụ dạy dỗ của chúng ta phải nhấn mạnh đặc biệt về sự chữa lành
 • ĐỪNG ĐỂ TIN ĐỒN PHÁ HỦY MỐI QUAN HỆ - RICK WARREN
  “Kẻ đi thèo lẻo tỏ ra điều kín đáo; Còn ai có lòng trung tín giữ kín công việc”. (Châm-ngôn 11:13). Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng tin đồn là một trong những tội lỗi nhỏ bé. Nhưng khi Chúa nói về tin đồn nhảm, Ngài đưa nó vào danh sách với những thứ như vô đạo đức và giết người. Tại sao? Bởi vì nó phá hoại các mối quan hệ. Tin đồn có thể xé tan tình bạn, gia đình và Hội Thánh. Hãy cầu nguyện cho người loan tin nhảm chống lại chúng ta, để chúng ta có thể được giải thoát khỏi những tổn thương trong cuộc sống.
 • ĐỒNG VẮNG LÀ GÌ ? - JOHN BEVERE
  Đồng Vắng Là Gì? May quá, phần lớn trong chúng ta chưa ai phải sống ở đồng vắng thật sự, một cái sa mạc khan hiếm nước và không tìm thấy bóng mát. Ban ngày thì nóng, còn ban đêm thì lạnh, và chúng ta thì cô độc, vừa khát vừa đói. ! Đồng vắng không phải là thời điểm để tìm kiếm các dấu hiệu, các phước hạnh, tìm kiếm đời sống sung mãn hay điều gì đó lạ lùng, mà là thời điểm để tìm kiếm tấm lòng của Chúa, để qua đó sản sinh ra phẩm cách và sức mạnh trong bạn. Đó là thời gian để duy trì khải tượng.
 • GIÁ TRỊ ĐỨC TIN TRONG MỘT THẾ GIỚI VÔ TÍN - RICK WARREN
  “Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?“(Lu-ca 18:8). ----Chúng ta sống trong thế giới ngày càng vô tín. Đó là một thế giới trần tục với các giá trị thay đổi và chủ nghĩa vị kỷ ngày càng gia tăng. Nếu Chúa Giê-su trở lại hôm nay. Chúa sẽ tìm thấy bao nhiêu người có đức tin?Và Chúng ta là một, trong số những người đó không? Chúa đang tìm kiếm những người trung thành, vì Ngài muốn ban phước cho họ. Chúa muốn thể hiện tình yêu của Ngài thông qua năng lực vĩ đại của Ngài.
 • ĐỨC GIÊHÔVA, ĐẤNG CHU CẤP CỦA CHÚNG TA - RALPH MAHONEY
  Sự thành tín của Đức Chúa Trời, Đấng chu cấp các nhu cầu cho những người mà Ngài kêu gọi và chọn lựa cho công việc của Ngài. Tất cả vinh hiển dành cho sự thành tín của Ngài. Chúng tôi khám phá ra rằng ”... song người công bình SỐNG bởi ĐỨC TIN ” (Habacuc 2:4). Ngày qua ngày, với sự tin cậy trọn vẹn nơi Ngài Đấng kêu gọi chúng tôi, chúng tôi trình dâng các nhu cầu của chúng ta cho Ngài và Ngài đã đáp ứng các nhu cầu một cách dư dật.