• Nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu (Ê-phê-sô 2:8)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • ĐIỂM MẤU CHỐT - JOHN BEVERE
  Chỉ những ai bước đi trong sự thánh khiết mới thấy Đức Chúa Trời – có thể bước vào sự hiện diện của Ngài. Chúa Giê-su đã nói rất rõ, “Chẳng bao lâu, thế gian sẽ không còn thấy Ta nữa nhưng các con sẽ thấy Ta; vì Ta sống thì các con cũng sẽ sống. Chúa Giê-su nói chỉ những người nào gìn giữ các điều răn Ngài thì đó là những người Ngài bày tỏ chính Ngài. Họ sẽ là người nhìn thấy Ngài, bước vào sự hiện diện của Ngài và nhờ đó biết Ngài cách thân mật.
 • SUY NGHĨ KIỂM SOÁT CUỘC SỐNG - RICK WARREN
  “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra”. (Châm Ngôn 4:23). ----. Chúa quan tâm nhiều hơn đến việc thay đổi tâm trí của chúng ta hơn là thay đổi hoàn cảnh của chúng ta. Chúng ta muốn Chúa cất đi những nan đề, đau khổ, thất vọng, tổn thất, bệnh tật và nỗi u buồn. Nhưng trước tiên Chúa muốn làm việc với chúng ta, bởi vì sự biến đổi không xảy ra trong cuộc đời chúng ta cho đến khi chúng ta làm mới lại tâm trí mình, cho đến khi suy nghĩ của chúng ta bắt đầu thay đổi.
 • CÂU CHUYỆN CỦA TÔI - JOHN BEVERE
  Tôi cố gắng cầu nguyện, nhưng lời cầu nguyện của tôi rất tẻ nhạt. Chẳng mấy chốc tôi nhận ra sự việc xảy ra. Tôi đã chọn đội Dallas Cowboys thay vì chọn lời yêu cầu của Chúa. “Chúa ơi, nếu ai hỏi con, ‘Ai quan trọng hơn trong cuộc đời con, Đức Chúa Trời hay Cowboys ? Con sẽ trả lời không chút lưỡng lự, “Tất nhiên là Đức Chúa Trời " nhưng con vừa mới cho thấy ai là người quan trọng hơn. Ngài cần con, nhưng con đã chọn trận đấu hơn là chọn Ngài. Xin hãy tha thứ cho con!”
 • CÁCH TẬN DỤNG THỜI GIAN TỐI ĐA - RICK WARREN
  Chúa muốn sử dụng cuộc sống của chúng ta theo cách tuyệt vời. Nhưng hầu hết chúng ta không được trải nghiệm điều nầy bởi vì chúng ta không dành thời gian cho Chúa theo lịch trình của mình. Chúng ta rất bận rộn với chương trình nghị sự của mình, không bao giờ học cách quản lý thời giờ của mình. Nếu chúng ta muốn được Chúa sử dụng, chúng ta phải quản lý thời giờ của mình thật tốt. Kinh Thánh trong Thi Thiên 90:12, “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.”
 • TIỀN BẠC (Phần 2) - ULF EKMAN
  Nhiệm vụ của chúng ta là gia tăng tài chính cách khôn ngoan, để chúng ta có thể dùng tiền làm được nhiều điều hơn. Tài sản và những phương tiện tài chính không phải là vấn đề - vấn đề là ở lòng người khi nó bị những điều đó trói buộc. Bạn cần ý thức rằng tiền bạc chỉ là phương tiện, cần quản trị và sử dụng để phát triển Nước Đức Chúa Trời. Ngài đủ sức cung cấp tài chính cho phúc âm để phúc âm được rao truyền qua đủ mọi kênh, và để chăm sóc các con cái của Ngài để họ không thiếu gì cả (Ma-thi-ơ 6:26-34).
 • HAI CÂU HỎI ĐẶT RA CHO MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA - RICK WARREN
  Lập mục tiêu là điều rất quan trọng. Nhưng không phải mọi mục tiêu chúng ta đặt ra đều là mục tiêu tốt mà Chúa sẽ ban phước. Kinh Thánh trong I Cô-rinh-tô 10:31: “ Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.”. Tất cả mọi thứ đểu có thể thực hiện để tôn vinh Chúa. Nếu chúng ta muốn cuộc sống mình đem lại vinh hiển cho Chúa hãy đặt ra những mục tiêu giúp chúng ta trở thành người tốt nhất có thể làm sáng danh Chúa. Làm mọi việc vì tình yêu thương. (I Cô-rinh-tô 16:14).
 • TIỀN BẠC (Phần 1) - ULF EKMAN
  Những tiềm lực tài chính không thuộc về cá nhân, tổ chức, xã hội hay giáo phái nào. Nó thuộc về Chúa:“Bạc là của Ta, vàng là của Ta.” Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy (A-ghê 2:8). Chúng ta quản lý, nhưng không sở hữu. Nước Đức Chúa Trời không phải là tiền bạc, nhưng nó có khía cạnh tài chính. Không có tiền Phúc âm sẽ không được mang đến cho thế giới, và con người sẽ không bao giờ được nghe về Chúa Jêsus. Khi các tín đồ được chúc phước về tài chính – và trong Cựu ước sự chúc phước và tài chính có liên quan trực tiếp (Phục truyền 8:1-20, 28:1-14).
 • BẢO ĐẢM KHÔNG BỊ CĂNG THẲNG CỦA CHÚA - RICK WARREN
  Kinh Thánh chia sẻ sự bảo đảm của Thiên Chúa trong Phi-líp 4:7 có ghi, “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.”. Đây không là một đảm bảo về căn thẳng đến từ một bác sĩ. Nó không phải là một sự đảm bảo từ một công ty dược phẩm. Nó thật tốt hơn nhiều. Nó là một sự bảo đảm từ Đấng Sáng Tạo vũ trụ.Đó là sự bảo đảm của Chúa. Đó là Lời hứa của Chúa. Có hơn 5000 lời hứa trong Kinh Thánh, và mỗi một trong số chúng đều có tiền đề.
 • TIN VÀO CHÚA NHÌN TÍCH CỰC VÌ TƯƠNG LAI - JOYCE MEYER
  Chúng ta không thể đoán xét mọi sự chính xác theo cái nhìn của đôi mắt thuộc thể chúng ta. Chúng ta phải có “đôi mắt thuộc linh để thấy” và “đôi tai thuộc linh để nghe”. Chúng ta cần phải nghe những gì Đức Thánh Linh phán, chứ không phải người thế gian nói. Hãy để cho Đức Chúa Trời phán với bạn về tương lai của bạn, chứ không phải mọi người khác. Hãy suy nghĩ và nói về tương lai của bạn một cách tích cực, theo như những gì Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng bạn và không theo những gì bạn đã nhìn thấy trong qua quá khứ hay nhìn thấy ngay trong hiện tại.
 • HỌC CÁCH TRỞ THÀNH NGƯỜI NGHE TỐT HƠN - RICK WARREN
  “Mưu kế trong lòng người ta như nước sâu; Người thông sáng sẽ múc lấy tại đó.” (Châm-ngôn 20:5). lời cầu nguyện là một cuộc đàm thoại. Trong khi chúng ta có thể không nghe tiếng nói của Đức Chúa Trời khi cầu nguyện. Chúa vẫn ban Thánh Linh và Lời Kinh Thánh cho chúng ta để bíết cách mà Ngài muốn chúng ta sống và giúp đỡ chúng ta. Lắng nghe là một kỹ năng. Và nếu chúng ta tiến hành sẽ có tác dụng trong đời sống cầu nguyện – và trong tất cả mọi mối liên hệ của chúng ta – chúng ta phải phát triển nó.
 • NHỮNG HUYỀN THOẠI VỀ TIỀN BẠC - BILL BRIGHT
  Tiền bạc chỉ là một phương tiện trao đổi. Từ viễn cảnh Đức Chúa Trời, chỉ người nào ham mê giàu có mới gây cho người ấy nhiều nỗi đau buồn. Chúng ta quản lý các nguồn tài nguyên Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta để đầu tư cho sự nghiệp của Đấng Christ. Dầu giàu hay nghèo, chúng ta cần có viễn cảnh đúng đắn. Vì mọi sự đều thuộc về Đức Chúa Trời, điều chúng ta có không quan trọng; chỉ có điều gì sở hữu chúng ta mới đáng kể. Sự thịnh vượng thật sự có nghĩa là có đủ nguồn tài nguyên để hoàn tất điều Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm.
 • LO LẮNG KHÔNG GIÚP ĐƯỢC GÌ, ĐỪNG LÃNG PHÍ THỜI GIAN - RICK WARREN
  Lo lắng sẽ giết chết niềm vui của chúng ta và khiến chúng ta căng thẳng. Nhưng lo lắng không chỉ là vấn đề tâm thần. Đó là một vấn đề tâm linh.. Nó giả định một trách nhiệm mà không bao giờ Đức Chúa Trời có ý định ban cho chúng ta. Chúa Giê-xu đã nói trong Ma-thi-ơ 6:34: “chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.” Sống mỗi thời điểm mỗi ngày. Chúa sẽ chăm sóc cho ngày mai.
 • MỘT CÂU HỎI THÁCH THỨC SUY NGHĨ - JOHN BEVERE
  Chúa giới thiệu ân sủng là việc chuyển giao sự đầy trọn của Chúa Giê-su. Điều này nói về việc chiếm hữu bản chất và quyền năng của Ngài ! Đây là lỳ do Giăng dạn dĩ công bố, “Vì Ngài thế nào thì chúng ta cũng như vậy trong thế gian này.” (1Giăng 4:17). Ân sủng này được dành cho những ai hạ mình bằng cách tin Lời Ngài, đón nhận sức mạnh của bản chất Ngài vào trong bản thể của chúng ta. Kẻ kiêu ngạo tập chú vào khả năng của họ, người khiêm nhường phụ thuộc vào quyền năng của Chúa. Ân sủng ban cho chúng ta bản chất của Ngài khi chúng ta được cứu.