• Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta. (Ga-la-ti 1:3)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • PHÚC ÂM KHÔNG ĐẦY ĐỦ - JOHN BEVERE
  Không phải hễ ai nói với Ta : ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ đều sẽ vào Nước Thiên Đàng đâu.” (Ma-thi-ơ 7:21a). Như đã nói, không phải ai gọi Giê-su Christ là Chúa sẽ được ở thiên đàng. Vì thế chính là việc xưng nhận Chúa Giê-su và làm theo ý muốn của Chúa mới khiến chúng ta được lên thiên đàng. Và cách duy nhất chúng ta có thể làm theo ý muốn Đức Chúa Trời là bởi ân sủng Ngài ban cho chúng ta khi chúng ta hạ mình bằng cách từ bỏ đời sống riêng của mình và đón nhận Ngài làm Chúa.
 • HÃY THA THỨ NGƯỜI KHÁC VÌ BẠN CŨNG CẦN THA THỨ - RICK WARREN
  Tha thứ là con đường hai chiều. Chúng ta không thể mong đợi người khác tha thứ cho mình nếu chúng ta không muốn tha thứ cho họ. Chúa Giê-xu phán : “Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi”. (Ma-thi-ơ 6:14-15). Đó là một lẽ thật cơ bản của Kinh Thánh. Chúng ta gặt hái những gì mình gieo ra. Đã đến lúc cần tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn. Sau nẩy, bạn sẽ cần sự tha thứ từ người khác cho mình
 • DÂNG PHẦN MƯỜI THỜI GIAN VÀ KHẢ NĂNG CỦA BẠN - BILL BRIGHT
  Dâng phần mười thời gian và khả năng của bạn trong sáu tháng để xem cách Đức Chúa Trời sẽ nhân lên và mở rộng những giờ Ngài đã ban cho bạn. Khi trung tín làm như vậy, bạn sẽ khám phá rằng những ân tứ tự nhiên và thiêng liêng của bạn sẽ tăng tính hiệu quả. Chúa thật rộng rãi đối với mọi đầy tớ thành thật đặt Ngài lên trên hết. Ngài sẽ ban cho chúng ta nhiều lần hơn mọi điều chúng ta dâng cho Ngài vì lòng biết ơn và tình yêu. Chúng ta hãy dâng hiến thời gian và khả năng, cũng như tài sản, để giúp hoàn thành Đại Mạng Lệnh, cho đến khi Chúa chúng ta trở lại.
 • CHÚA CẢI TIẾN CHÚNG TA TỪNG BƯỚC MỘT - RICK WARREN
  “Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.”(Ê-phê-sô 4: 22-24). Cách duy nhất để phát huy tánh tình là giống như đức tính của Đấng Christ:Chúng ta phải thực hành chúng - và cần thời gian! Không có thói quen tức thời. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê:“Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con.”(I Tim 4:15).
 • NHỮNG DẤU KỲ PHÉP LẠ (Phần 2) - RALPH MAHONEY và T.L. OSBORN
  Khắp thế giới này rất cần Đấng Christ. Họ tìm kiếm thực tế và tin khi có bằng chứng rằng Chúa Jesus đang sống và rất thực tế. Đức Chúa Trời dựng nên toàn thể nhân loại giống như nhau. Con người được tạo nên để bước đi với Đức Chúa Trời. Theo bản năng, họ đang tìm kiếm Ngài. Đây là lý do tại sao mọi chi tộc chưa được nghe truyền giáo đều làm theo một nghi thức tôn giáo nào đó để tìm kiếm Đức Chúa Trời. Con người đang cần phúc âm. Và nhiệm vụ của chúng ta là rao giảng làm chứng và công bố phúc âm ở mọi nơi, cho những đám đông hoặc cho cá nhân.
 • ĐIỀU GÌ CẦN ĐỂ GIỮ SỰ NGAY THẬT - RICK WARREN
  Làm thế nào để chúng ta giữ sự ngay thật? Chúng ta phải quan tâm nhiều đến sự chấp thuận của Đức Chúa Trời hơn sự chấp thuận của người ta. Thi Thiên 119: 9, “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa”. Chúng ta phải ở trong Lời của Đức Chúa Trời! Nếu không, chúng ta sẽ không có năng lực và sức chịu đựng để sống cách ngay thực. Sống ngay thật cần có quyền năng của Thánh Linh, bởi vì điều gì đúng thường không được ưa chuộng. Chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi khi cố gắng làm điều đúng,
 • NHỮNG ÂN TỨ CHỮA LÀNH - KENNETH E. HAGIN
  Những ân tứ của những sự chữa lành được Đức Chúa Trời ban để chữa lành cách siêu nhiên căn bệnh mà không cần những phương tiện tự nhiên từ bất kỳ người nào khác. Một ân tứ trong số chín ân tứ của Thánh Linh đều là ân tứ siêu nhiên. . Nhưng sự chữa bịnh siêu nhiên không xuất phát từ sự chẩn bịnh hay kê đơn thuốc; sự chữa bịnh siêu nhiên đến bởi đặt tay, xức dầu, hoặc đôi khi chỉ bởi rao ra Lời Chúa.
 • CHÚA ĐANG CHỜ CHÚNG TA TRỒNG MỘT HẠT GIỐNG - RICK WARREN
  Mọi thứ trong cuộc sống bắt đầu như một hạt giống. Một mối liên hệ, một cuộc hôn nhân, một doanh nghiệp, một hội thánh. Không điều gì xảy ra cho đến khi hạt giống được gieo trồng. Tại sao Chúa muốn chúng ta trồng một hạt giống? Bởi vì trồng là một hành động của đức tin. Chúng ta lấy những gì mình có, và bỏ nó đi. Đó là hành động của đức tin! Và nó mang lại vinh hiển cho Chúa. Giăng 12:24: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều”.
 • DẤU KỲ PHÉP LẠ CHỨNG MINH LỜI CỦA Đ. C. T - R. Mahoney &T.L. Osborn
  Tôi đã gặp Chúa Jesus. Ngài không phải là một tôn giáo. Ngài đang sống và rất thực. Tôi đã thấy Ngài ! Ngài trở thành Chúa của đời tôi. Từ ngày đó, người ta có nói hay nghĩ gì cũng không phải là vấn đề. Tôi đã khám phá ra một Đấng Christ sống và Ngài trở thành Chúa của cuộc đời tôi. Sau kinh nghiệm đó, một người của Đức Chúa Trời đã đến thành phố của chúng tôi, rao giảng và giúp cho những kẻ đau. Chúng tôi đã chứng kiến hàng trăm người tin Chúa và những phép lạ chữa lành tức thì không thể chối cãi được.
 • CUỘC SỐNG LÀ MỐI QUAN HỆ, KHÔNG THỂ MUA - RICK WARREN
  Chúng ta phải duy trì quan điểm đúng về tài sản, hoặc chúng ta sẽ bị chiếm hữu bởi tài sản của mình. Chúng ta nhận ra rằng không có điều gì sẽ kéo dài lâu. Chúa Giê-xu phán: “Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu”( Lu-ca 12:15). Chúng ta không mang bất cứ thứ gì vào thế giới, và chúng ta không lấy đi bất cứ thứ gì khi rời khỏi nơi nầy. Cuộc sống không phải là việc chúng ta mua tậu hay thành đạt mà là mối quan hệ và học cách yêu mến Thiên Chúa và người khác.
 • ĐIỀU GÌ ĐÃ PHÁ VỠ HÀNG RÀO BABYLÔN ? - RALPH MAHONEY
  Điều phá vỡ hàng rào Babylôn là việc Đức Chúa Trời ngự xuống làm cho họ nói các thứ tiếng khác nhau. “Bởi cớ đó đặt tên thành là Babên vì nơi đó Đức Giêhôva làm lộn xộn tiếng nói của cả thế gian và từ đây Ngài làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất” (Sáng thế ký 11:19). Bạn có thể chổi dậy và phá vỡ hàng rào Babylôn. Bạn có thể bắt đầu cầu nguyện chống lại điều đó và trói buộc những chủ quyền và thế lực cổ xưa của ma quỉ đã kiểm soát tài chánh của Hội Thánh và không xài hoang phí nhưng để dành cho mùa gặt lớn của thế giới này.
 • CÁCH ĐỐI XỬ VỚI NHỮNG NGƯỜI GIÚP ĐỠ CHÚNG TA? - RICK WARREN
  Một trong những thách thức lớn về nhân cách của chúng ta là cách chúng ta đối xử với những người đang cố gắng phục vụ mình. Chúa Giê-xu dạy chúng ta , “Các ngươi muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy”. (Lu-ca 6:31). Đó có thể là lối thử nghiệm phẩm cách đơn giản nhưng quan trọng nhất trong Kinh Thánh. Lịch sự chỉ là tình yêu thương trong nhiều điều nhỏ nhặt. Nó thể hiện sự tôn trọng đối với mọi người bằng cách tử tế ngay cả trong những phạm vi nhỏ nhất trong cuộc sống chúng ta.
 • Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu Bên Trong - JOHN BEVERE
  Hệ thống định vị sẽ đưa bạn tới địa điểm mà nó được lập trình. Phao-lô đã nói về việc “cài đặt hệ thống định vị” của ông : “Tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-su.” (Phi-líp 3:14). Định vị của bạn được cài đặt như thế nào ? Cần phải phân biệt như thế vì điều đó quan trọng, nó sẽ quyết định đích đến của bạn. Có thể con đường đi đến những kết cuộc có lúc giống nhau, nhưng tại một thời điểm nào đó trong hành trình khi đến ngã rẽ cuộc đời mà bạn phải hoặc đi đường này hoặc đi đường kia.