• Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. (Thi-thiên 139:14)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • LÀM VIÊC THEO CÁCH CỦA CHÚA - JOHN BEVERE
  Đồng vắng là nơi Chúa đem chúng ta đến để dạy chúng ta rằng bất cứ nỗ lực làm điều gì đó cho Chúa mà không có sự hướng dẫn và khả năng của Ngài thì đó là nỗ lực vô ích. Khi chúng ta học biết rằng xác thịt không thể làm bất cứ việc gì có giá trị đời đời, thì chúng ta sẵn sàng để triển khai những giấc mơ và kế hoạch mà Ngài đã giao cho chúng ta. Chúng ta hãy làm theo gương của Chúa Giê-su, được dẫn dắt bởi Thánh Linh để làm việc theo cách của Đức Chúa Trời chứ theo không cách của chúng ta.
 • GIẢI PHÁP CỦA CHÚA CHO SỰ THẤT BẠI CỦA CHÚNG TA - RICK WARREN
  Chúa biết sự yếu đuối của chúng ta. Nếu Chúa chỉ sử dụng những con người hoàn hảo, Kinh Thánh sẽ là một quyển sách ngắn đầy thu hút. Nhưng Chúa có một giải pháp cho những thất bại của chúng ta: ban ân điển.Kinh Thánh ghi rằng: “ Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với Phần kỳ diệu của Chúa không chỉ là sức mạnh của sự tha thứ. Nó cũng là sức mạnh của Chúa mang lại cho chúng ta khi chúng ta bắt đầu lại. ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự;” (Cô-lô-se 2:14).
 • THÁCH THỨC TRÊN CHÚNG TA. - RALPH MAHONEY
  Mặc dầu trong những năm gần đây nền y học tiến bộ nhanh chóng và phi thường, nhưng lượng bịnh tật trên thế giới vẫn duy trì ở mức độ hết sức cao. Tin Lành là tin tức tốt lành về sự giải cứu và chữa bệnh trong Danh Jesus. Sự giải cứu và chữa bệnh này là sự chữa lành toàn vẹn. Chúng ta phải tìm kiếm bằng đức tin trong Chúa Jesus để thấy sự chữa lành xảy ra trong cộng đồng của chúng ta. Mỗi lãnh đạo Hội Thánh và mỗi Hội thánh phải duy trì mệnh lệnh này như là mục tiêu hàng đầu.Chức vụ dạy dỗ của chúng ta phải nhấn mạnh đặc biệt về sự chữa lành
 • ĐỪNG ĐỂ TIN ĐỒN PHÁ HỦY MỐI QUAN HỆ - RICK WARREN
  “Kẻ đi thèo lẻo tỏ ra điều kín đáo; Còn ai có lòng trung tín giữ kín công việc”. (Châm-ngôn 11:13). Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng tin đồn là một trong những tội lỗi nhỏ bé. Nhưng khi Chúa nói về tin đồn nhảm, Ngài đưa nó vào danh sách với những thứ như vô đạo đức và giết người. Tại sao? Bởi vì nó phá hoại các mối quan hệ. Tin đồn có thể xé tan tình bạn, gia đình và Hội Thánh. Hãy cầu nguyện cho người loan tin nhảm chống lại chúng ta, để chúng ta có thể được giải thoát khỏi những tổn thương trong cuộc sống.
 • ĐỒNG VẮNG LÀ GÌ ? - JOHN BEVERE
  Đồng Vắng Là Gì? May quá, phần lớn trong chúng ta chưa ai phải sống ở đồng vắng thật sự, một cái sa mạc khan hiếm nước và không tìm thấy bóng mát. Ban ngày thì nóng, còn ban đêm thì lạnh, và chúng ta thì cô độc, vừa khát vừa đói. ! Đồng vắng không phải là thời điểm để tìm kiếm các dấu hiệu, các phước hạnh, tìm kiếm đời sống sung mãn hay điều gì đó lạ lùng, mà là thời điểm để tìm kiếm tấm lòng của Chúa, để qua đó sản sinh ra phẩm cách và sức mạnh trong bạn. Đó là thời gian để duy trì khải tượng.
 • GIÁ TRỊ ĐỨC TIN TRONG MỘT THẾ GIỚI VÔ TÍN - RICK WARREN
  “Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?“(Lu-ca 18:8). ----Chúng ta sống trong thế giới ngày càng vô tín. Đó là một thế giới trần tục với các giá trị thay đổi và chủ nghĩa vị kỷ ngày càng gia tăng. Nếu Chúa Giê-su trở lại hôm nay. Chúa sẽ tìm thấy bao nhiêu người có đức tin?Và Chúng ta là một, trong số những người đó không? Chúa đang tìm kiếm những người trung thành, vì Ngài muốn ban phước cho họ. Chúa muốn thể hiện tình yêu của Ngài thông qua năng lực vĩ đại của Ngài.
 • ĐỨC GIÊHÔVA, ĐẤNG CHU CẤP CỦA CHÚNG TA - RALPH MAHONEY
  Sự thành tín của Đức Chúa Trời, Đấng chu cấp các nhu cầu cho những người mà Ngài kêu gọi và chọn lựa cho công việc của Ngài. Tất cả vinh hiển dành cho sự thành tín của Ngài. Chúng tôi khám phá ra rằng ”... song người công bình SỐNG bởi ĐỨC TIN ” (Habacuc 2:4). Ngày qua ngày, với sự tin cậy trọn vẹn nơi Ngài Đấng kêu gọi chúng tôi, chúng tôi trình dâng các nhu cầu của chúng ta cho Ngài và Ngài đã đáp ứng các nhu cầu một cách dư dật.
 • LỌAI BỎ NHỮNG GÌ TRÌ KÉO CHÚNGTA - RICK WARREN
  Chúng ta cũng đang trong một cuộc đua. Cách mà Kinh Thánh mô tả về đời sống Cơ-đốc-nhân - hành trình giống Chúa Giê-su hơn. Hê-bơ-rơ 12:1 ghi, "vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta”. Một khi chúng ta quyết định chạy, phải loại bỏ bất cứ thứ gì trì kéo chúng ta xuống. Loại bỏ mọi tội lỗi làm vướng víu mình. Phải thoát khỏi những uớc vọng.Từ bỏ kế hoạch riêng mình và đầu hàng theo mục đích của Chúa..
 • HAI ĐIỀU CHÍNH YẾU - CLAUDIO FREIDZON
  Việc thức tỉnh phải bắt đầu trong chính đời sống bạn. Có hai điều mà không ai khác có thể làm thay cho bạn : “1) Phải có đức tin, và 2) Khao khát Đức Chúa Trời. Phải có đức tin: Có đức tin là vâng lời Chúa. Là phải được đầy dẫy đức tin của Ngài. Tin cậy lời Ngài, và tin cậy mọi điều Ngài hứa cùng chúng ta. Hãy khao khát: Khao khát là mong mỏi Đức Chúa Trời đầy dẫy chính mình. Hãy trở thành một Cơ Đốc Nhân được xức dầu, đầy ơn phước, Chúa Jêsus đã phán : “Phước cho những kẻ đói khát sự công bình” (Mathiơ 5:6).
 • THOÁT KHỎI SỰ KHÔNG THA THƯ - RICK WARREN
  Kẻ nầy thác giữa chừng mạnh mẽ, Được thanh nhàn và bình an mọi bề…. Kẻ khác lại chết giữa chừng cay đắng linh hồn, Chẳng hề được nếm điều phước hạnh gì hết”. (Gióp 21: 23, 25). -----. Chúa sẽ đặt cơ hội trước mặt chúng ta, chỉ một mình chúng ta mới có thể mở cánh cửa đó. Nhưng chúng ta không thể bước qua cánh cửa nếu chúng ta không tha thứ. Không tha thứ là một tù nhân.Tha thứ, thật không dễ dàng. Nhưng đó là cách duy nhất để buớc vào cuộc sống mà Chúa muốn dành cho chúng ta.
 • PHÚC AM KHÔNG ĐẦY ĐỦ - JOHN BEVERE
  Chính là việc xưng nhận Chúa Giê-su và làm theo ý muốn của Chúa mới khiến chúng ta được lên thiên đàng. Chúng ta phải công bố toàn bộ mưu luận của Chúa, chứ không chỉ những điều tích cực và ích lợi? Vâng, chúng ta thích các phúc lành và chúng ta phải giảng về các phúc lành này và tận hưởng nó. Nhưng không đánh đổi bằng cách bỏ qua các điều răn và lời cảnh báo của Kinh Thánh!
 • KHI BỊ CHỐNG ĐỐI NÊN TIN CẬY CHÚA HƠN LO LẮNG - RICK WARREN
  Bất kể chúng ta từ đâu đến, khi chúng ta đối mặt với sự chống đối vì đức tin mình, tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Vậy làm thế nào để chúng ta thoát khỏi nỗi sợ hãi khi có sự chống đối? I Phi-e-rơ 3: 14-15: “Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí; nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ” Khi chúng ta đối mặt với sự chống đối, hãy tin cậy Chúa thay vì lo lắng.
 • MỘT TIÊN TRI TUYÊN BỐ LẼ THẬT - JOHN BEVERE
  Bạn có thể giấu được với con người nhưng không bao giờ có thể giấu được với Chúa! Chúng ta cần nghe lẽ thật, cho dù lúc đầu nó đau thật. Dù khi nghe lẽ thật có đau thế nào đi nữa, thì nỗi đau đó vẫn thua xa nỗi khó khăn mà chúng ta sẽ gặp phải khi chúng ta sống trong sự lừa dối. Bạn có thể trở thành một người đeo đuổi lẽ thật. Hãy bắt đầu xin Chúa phán lẽ thật của Ngài về đời sống của bạn, mời Ngài bày tỏ bất cứ chỗ nào bạn bị lừa dối. nhưng bạn có thể nói, như Mi-chê, “Chúa là Đấng hằng sống, ta chỉ có thể nói với vua điều gì Đức Chúa Trời của ta phán.