• Nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em! (1 Phi-e-rơ 1:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • MỘT TIÊN TRI TUYÊN BỐ LẼ THẬT - JOHN BEVERE
  Bạn có thể giấu được với con người nhưng không bao giờ có thể giấu được với Chúa! Chúng ta cần nghe lẽ thật, cho dù lúc đầu nó đau thật. Dù khi nghe lẽ thật có đau thế nào đi nữa, thì nỗi đau đó vẫn thua xa nỗi khó khăn mà chúng ta sẽ gặp phải khi chúng ta sống trong sự lừa dối. Bạn có thể trở thành một người đeo đuổi lẽ thật. Hãy bắt đầu xin Chúa phán lẽ thật của Ngài về đời sống của bạn, mời Ngài bày tỏ bất cứ chỗ nào bạn bị lừa dối. nhưng bạn có thể nói, như Mi-chê, “Chúa là Đấng hằng sống, ta chỉ có thể nói với vua điều gì Đức Chúa Trời của ta phán.
 • SÁU CÁCH CHÚA GÍÚP CHÚNGTA KHI ĐAU BUỒN - RICK WARREN
  “Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, Và cứu kẻ nào có tâm hồn thống-hối”. (Thi Thiên 34:18). Mỗi người trong chúng ta sẽ kinh nghiệm sự mất mát trong cuộc sống, Chúa chữa lành tấm lòng tan vỡ thế nào? 1. Chúa đem chúng ta gần Ngài. 2. Chúa cùng đau buồn với chúng ta. 3.Chúa cho chúng ta một gia đình hội thánh để hổ trợ. 4. Chúa dùng nỗi đau để giúp chúng ta trưởng thành. 5. Chúa cho chúng ta niềm hy vọng của thiên đàng. 6. Chúa dùng nỗi đau thương của chúng ta để giúp đỡ người khác.
 • CỦA LỄ NGỢI KHEN - TERRY LAW
  Đức Chúa Trời không chỉ thích lời ngợi khen mà chúng ta dâng lên cho Ngài trong lúc mọi việc như diễn tiến tốt đẹp, nhưng Ngài chú tâm đến lời ngợi khen do từ tấm lòng đang ở giữa sự thử thách, khốn khó, ưu phiền, bệnh tật, bị ma quỉ ức hiếp, bị cám dỗ, các khó khăn trong quan hệ và các nan đề về tài chánh, trong những lúc như vậy, Ngài vẫn đòi hỏi của lễ bằng sự ngợi khen, Khi chúng ta dâng sự ngợi khen đúng lúc hoàn cảnh bi đát nhất . Khi chúng ta hành động theo nguyên tắc của việc dâng của lễ thì được đẹp lòng Đức Chúa Trời.
 • CHÚA SỬ DỤNG NHỮNG NAN ĐỀ TRỞ THÀNH ĐIỀU TỐT - RICK WARREN
  Những tai nạn trong cuộc sống không phải do ngẫu nhiên. Chỉ Chúa mới biết điều gì đang xảy đến. Chúa đã biến thập tự giá thành sự phục sinh. Những điều chúng ta mong muốn loại bỏ khỏi cuộc sống của chúng ta nhất, thường là những điều Chúa dùng để định hình chúng ta và biến chúng ta thành những người tin kính và thuộc về Ngài. Chúa muốn sử dụng nan đề, để làm tốt cho cuộc sống chúng ta. Có một số việc quan trọng hơn nỗi đau của chúng ta. Đó là những gì chúng ta học từ sự đau khổ nầy. Chúa là Đấng điều khiển mọi việc.
 • KHẢI TƯỢNG VỀ MỘT CÁNH ĐỒNG - CLAUDIO FREIDZON
  Tôi đang ngủ. Thình lình Đức Chúa Trời đánh thức tôi dậy và tỏ cho tôi một khải tượng trên bức tường, ngay trước mắt tôi. Tôi thấy hình ảnh một quảng trường công cộng trong quận Belgrano ở tại Buenos Aires Chúa phán với tôi rằng: “Đây là lãnh vực công tác mới của con.” Đức Chúa Trời chỉ cho tôi thấy rằng Ngài muốn tôi bày tỏ sự vinh hiển của Ngài trong nơi đó và Ngài muốn đưa chúng tôi xa khỏi nơi mà chúng tôi đã làm việc cật lực trong suốt nhiều năm. Mặc dầu cảm biết được sự chống đối và sự khó khăn cũng rất lớn, tôi quyết định vâng theo khải tượng trên trời.
 • THA THỨ CHO NGƯỜI CHỐNG ĐỐI CHÚNG TA - RICK WARREN
  Khi chúng ta đối mặt với sự chống đối vì đức tin, chúng ta cần nhận ra nguồn gốc của sự chống đối, Nó không phải người khác.Trưóc áp lực chúng ta cảm thây phải chui vào một xó hoặc là ngồi xuống thay vì đứng lên, nó không phải đến từ người khác. Thật ra nó đến từ Satan. Người chống đối chúng ta không biết họ làm điều gì. Chúng ta cần cầu nguyện, “Lạy Cha, xin hãy tha thứ cho họ”, để có thể thể hiện tình yêu trong khi bị tấn công và do đó, chúng ta sẽ có nhiều năng lực hơn để chiến đấu với kẻ thù thật sự.
 • “CON CẦN NGỌN LỬA ẤY!” - CLAUDIO FREIDZON
  Tin lành của Chúa Cứu Thế Giê xu đã giành được chiến thắng lớn. Chúng tôi đã ngập tràn niềm vui trước quang cảnh năm ngàn người dâng đời sống mình cho Chúa Cứu Thế Jêsus ở tại một buổi nhóm. “Người anh em, tôi đến để cầu nguyện với anh. Tôi cần lửa thuộc linh mà anh có. Tôi muốn được học hỏi.” Tôi đã bước bước đầu tiến tới sự chiến thắng.
 • HÃY ĐỂ CHÚA LÀ NGƯỜi BẢO VỆ BẠN - RICK WARREN
  Trong cuộc sống chúng ta luôn có những người hiểu lầm và những người không thích chúng ta. Sẽ có những người luôn chỉ trích, phán xét, tấn công và lan truyền những đồn đãi về chúng ta. Rất nhiều người cũng ghen tị với thành công của chúng ta, và họ muồn tấn công chúng ta với nhiều lý do khác nhau. Nhưng hãy giống như Đa-vít, chúng ta cần để cho Chúa là người bảo vệ chúng ta, Cứu Chúa của chúng ta, người che chở, người chiến thắng, và là nơi trú ẩn của chúng ta.
 • UY QUYỀN THIÊN THƯỢNG - LEO HARRIS
  Chúng ta được ban cho uy quyền vốn thuộc về con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Sự quan hệ này với Đấng Christ là nguồn gốc của uy quyền của chúng ta trên kẻ thù.Là Cơ Đốc Nhân chúng ta vui mừng vì tên chúng ta được ghi trong Sách Sự sống của Chiên Con. Chúng ta là một phần của mục đích đời đời của Đức Chúa Trời, và Ngài đã ban cho chúng ta năng quyền để rao giảng trên đất này. Vì tên của chúng ta được viết trên thiên đàng nên chúng ta có uy quyền trên đất này. Ma quỷ biết, tin điều nầy và run rẩy. Chúng ta phải biết, tin và vui mừng!
 • BA ĐIỀU CÂN NHỚ KHI BỊ CHỐNG ĐỐI - RICK WARREN
  Khi chúng ta cảm thấy bị áp bức bởi thế gian vì lòng yêu mến Chúa Giê-su và những người khác không bị như thế, chúng ta cần nhớ ba điều. 1. Sự chống đối có thể khiến chúng ta giống Chúa Giê-su hơn. 2. Sự chống đối sẽ làm gia tăng thêm niềm tin của chúng ta. 3. Chống đối sẽ đem đến chúng ta phần thưởng vĩnh cửu. Nếu chúng ta không có sự đối kháng trong cuộc sống, đức tin của chúng ta sẽ không tăng lên. Những tín dồ mạnh mẽ nhất thế giới hiện nay là những người đang chịu thử thách đức tin.
 • CÁC LUẬT LỆ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI - BILL BRIGHT
  Các luật lệ của Ngài phản ảnh bản chất công bình của chính Ngài là sự toàn hảo của tâm tính Ngài về mặt đạo lý. Những sự lạm dụng về mặt văn hóa, sự thiếu hiểu biết, hoặc bất cứ các yếu tố nào khác cũng không thể làm thay đổi những phán quyết của Ngài. Các định luật thuộc linh của Đức Chúa Trời hoàn hảo từng chút một cũng như các định luật thuộc thể của Ngài. Nếu chúng ta vi phạm các định luật tự nhiên của Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gặt lấy những hậu quả.
 • ĐỂ LẠI MỘT DI SẢN VỀ LÒNG HIẾU KHÁCH - RICK WARREN
  “Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành” (Hê-bơ-rơ 10:24).--------.Những gia đình tuyệt vời thường dạy cho con cái biết chúng không phải là trung tâm của vũ trụ. Họ dạy cho con cái biết Chúa tạo ra chúng và định hình chúng cho một nhiệm vụ. Họ là mẫu người hiến tặng, phục vụ, rộng lương và cầu nguyện. Các gia đình trung bình không làm những điều đó. Dù chúng ta có con hay không, Chúa muốn chúng ta để lại một di sản như thế. Chúng ta sẽ tìm thấy quanh ta những người trẻ hơn ở độ tuổi hay trẻ hơn trong đức tin.
 • NHỮNG NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA Ở ĐÂU? - JOHN BEERE
  Khi chúng ta kính sợ Chúa chúng ta sẽ luôn đặt sở thích và ước muốn của Chúa trên sở thích và ước muốn riêng của chúng ta. Ngày nay chúng ta cần những người hầu việc Chúa như A-ghê hay Malachi, là những người chạy trốn khỏi sự nổi tiếng của con người để làm đẹp lòng Chúa. Chúng ta cần những người hầu việc Chúa rao giảng trung tín Lời Chúa, những lời mà người ta cần nghe, trái với những lời mà họ muốn nghe.