• Đức Giê-hô-va hằng sống; đáng ngợi khen hòn đá tôi! Nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao! (Thi-thiên 18:46)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • ĐỨC CHÚA TRỜI THÀNH TÍN TRONG HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN - BILL BRIGHT
  Hết thảy chúng ta đều trải qua những giờ khó khăn trong cuộc đời mình. Vật lộn với tật bệnh, nguy hiểm, nan đề tài chánh, buồn tiếc, hoặc chán chường là điều xảy đến với mỗi người trong chúng ta nhiều lần. Nhưng những điều đó chỉ thúc đẩy chúng ta nối kết chặt hơn với Chúa – không xây khỏi Ngài, đổ lỗi cho Ngài, vì đã gây nên hoặc cho phép tất cả những hoạn nạn của chúng ta. Ngài không hứa ngăn mọi rắc rối khỏi xảy đến với đời sống chúng ta, nhưng Ngài hứa sẽ đi cùng chúng ta trong mọi hoạn nạn.
 • ĐỪNG TỪ BỎ VIỆC LÀM ĐÚNG - RICK WARREN
  Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt”. (Ga-la-ti 6;9). ------. Ngay bây giờ đường hầm hình như rất tối, nhưng luôn luôn có một ánh sáng ở cuối đường hầm. Có thể nó chỉ ở một góc xung quanh đó! Bạn được Chúa biết đến, được Chúa yêu thương và bạn có một mục đích mà Chúa sẽ thiết kế cho bạn một cách độc đáo. Đừng nghĩ những gì bạn đang làm là không quan trọng. Đừng từ bỏ việc làm đúng. Đó là những lời nói dối từ chính miệng của ác quỷ. Hãy nhớ rằng Chúa muốn ban phước cho bạn.
 • CHẤP NHẬN NHIỆM VỤ CỦA BẠN - RICK WARREN
  Con đã tôn vinh Cha trên đất, Làm xong công việc Cha giao cho làm (Giăng : 17:4).-----. Bạn được tạo dựng không phải chỉ để tiêu thụ các tài nguyên – ăn, thở, và chiếm chỗ. Đức Chúa Trời tạo dựng bạn để làm nên một khác biệt bằng cuộc đời bạn. Bạn được tạo dựng để thêm vào sự sống trên trần gian, chớ không phải chỉ lấy đi. Đức Chúa Trời muốn bạn góp phần. Bạn không được cứu bởi sự phục vụ, nhưng bạn được cứu để phục vụ. Trong vương quốc của Đức Chúa Trời, bạn có một chỗ, có một mục đích,
 • CÁCH ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI QUẢN LÝ KHÔN NGOAN - RICK WARREN
  “Một người giàu kia có người quản gia bị tố cáo đã phung phí tài sản của chủ”. (Lu-ca 16:1).-----. Thật sự chúng ta không sở hữu bất cứ thứ gì cả. Những gì chúng ta nghĩ mình sở hữu thật sự là vay mượn. Chúng ta không sở hữu nó trước khi chúng ta được sinh ra. Chúng ta không sở hữu nó sau khi chúng ta qua đời. Tất cả thuộc về Chúa. Xem bản thân chúng ta như người quản lý chứ không phải người sở hữu sẽ thay đổi cách sống chúng ta và cho phép chúng ta tận dụng tối đa những gì chúng ta ban cho.
 • ĐỨC CHÚA TRỜI BAN GIỐNG CHO KẺ GIEO - PAUL CHASE
  Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn bạn được phước, được vui mừng, được xức dầu, được mạnh mẽ và tự do. Đức Chúa Trời muốn bạn được vui mừng, bình an và đắc thắng. Hãy buớc đi trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, làm theo những nguyên tắc mà Ngài đã dạy -- hãy chăm sóc tấm lòng của bạn, hãy trồng những hạt giống tốt và hãy làm theo tiếng phán của “người cày ruộng khôn ngoan”. Làm như thế, bạn sẽ có được một đời sống đẹp đẽ.
 • ĐỜi SỐNG CHÍNH TRỰC NHẬN ĐƯỢC PHƯỚC LÀNH CHÚA BAN - R.WARREN
  Chúa quan tâm khi thấy tấm lòng chúng ta cam kết với Ngài hơn là vì tội lỗi chúng ta đã phạm . Chúa nhìn vào lý do tại sao chúng ta làm bất kể chúng ta làm điều gì. Trong I Sa-mu-ên 16:7, Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Chúng ta có thể cam kết sống trong sự chính trực và duy trì một tấm lòng trong sạch và hết lòng tin Chúa.
 • KỸ LUẬT VÀ PHẦN THUỞNG - PAUL CHASE
  Lời nói của bạn là những nơi chứa đựng. Hễ lòng bạn chứa đầy chất liệu và truyền đạt những điều đó. Chất liệu đó có thể là đức tin và quyền năng hay là sự nghi ngờ. Lời nói của bạn cung có thể mạnh mẽ, đầy đức tin và quyền năng bạn sự sống của Thánh Linh. Nhưng lời nói của bạn cũng có thể yếu đuối, đầy sự vô tín, thiếu sự sống và sự xức dầu. Sức mạnh của lời nói có quan hệ trực tiếp đến nguồn cung ứng Thánh Linh, hoặc sự xức dầu bề trong. Bạn sẽ nhận được mức độ xức dầu tùy theo thời gian mà bạn nghiên cứu và suy gẫm lời Đức Chúa Trời, cầu nguyện.
 • GIỮ CÁC PHƯỚC LÀNH VỚI BÀN TAY RỘNG MỞ - RICH WARREN
  ”Sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được”. (I Timôthe 6: 6-7).------. Một trong những bí quyết lớn nhất trong việc học để được thỏa lòng, là nhận ra chúng ta không thực sự sở hữu bất cứ một thứ gì. Nó là tất cả các khoản vay để chúng ta dùng hằng chục năm ! Chúng ta không mang một điều gì vào thế giới nầy và cũng sẽ không mang bất cứ thứ gì ra khỏi đây. Chúng ta chỉ sử dụng nó trong khi còn ở trên mặt đất nầy.
 • Lời Công Bố : CHÌA KHÓA ĐỂ MỞ ĐỨC TIN - KENNETH E. HAGIN
  “Vì trong lòng thì được sự công chính và xưng nhận nơi miệng thì được sự cứu rỗi” (Rôma 10:10).-----. Việc xưng nhận Giê-xu là Chúa chính là trọng tâm của Phúc Âm.Đòi hỏi một tội nhân xưng tội trước khi Đức Chúa Trời có thể khiến người đó thành một tạo vật mới, Điều người đó phải xưng nhận là xưng Đấng Christ là Chúa. Người đó phải thật sự hối tiếc về tội lỗi quá khứ và quay khỏi nó, từ bỏ nó và thừa nhận mình cần một Cứu Chúa. Sau đó người đó phải để Giê-xu kiểm soát đời sống hằng ngày của mình.
 • CHÚA SẼ HOÀN TẤT ĐIỀU NGÀI KHỞI ĐÂU TRONG CHÚNG TA - R. WARREN
  “Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ”. (Phi-líp 1:6). ------. Chúa luôn hoàn thành những gì Ngài bắt đầu, điều nầy bao gồm việc định hình những đặc tính của chúng ta. Chúa đã uốn nắn con người của chúng ta giống như Con Ngài. Tất cả chúng ta đều vấp ngã trong cuộc đua của đời nầy. Tất cả chúng ta đều đã gắng sức. Nhưng cuộc đua của chúng ta chưa kết thúc. Một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy Chúa Giê-su mặt đối mặt. Và chúng ta sẽ không bao giờ giống như trước nữa.
 • SỰ CHỮA LÀNH NGÀY NAY - ULF EKMAN
  Tội lỗi không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời, thì bệnh tật cũng vậy, ý muốn của Ngài là tha thứ tội lỗi và chữa lành bệnh tật. Bệnh tật không đến từ Đức Chúa Trời. Nguồn gốc của bệnh tật là từ ma quỉ. Trước khi con người bị sa vào tội lỗi, thế gian không biết đến bệnh tật. Bệnh tật chỉ xuất hiện khi ma quỉ khiến cho con người phạm tội. Bạn chỉ cần đơn giản bước đi bởi đức tin, tin rằng Chúa Jêsus muốn chữa lành cho bạn và Ngài đã làm điều đó cho bạn ở trên thập tự giá rồi. Ngài là “Đức Giêhôva – là Đấng chữa bệnh” của bạn (Xuất Êdiptô 15:26).
 • KHI CÁM DỖ MỜI GỌI, CHỈ CẦN GÁT MÁY - RICK WARREN
  Mục tiêu không phải là để xem chúng ta có đến gần cám dỗ như thế nào, mà là chúng ta có thể ở cách nó bao xa. Châm Ngôn 14:16 ghi,” Người khôn ngoan sợ điều ác và tránh xa, Nhưng kẻ ngu dại thì liều lĩnh và bất cẩn.” Chúng ta cần có một sự đánh giá đúng đắn. Chúng ta cần phân tích thời điểm và nơi chốn mà chúng ta dễ bị cám dỗ và tổn thương nhất. Sau đó, chúng ta cần tránh xa những vị trí đó càng nhiều càng tốt. Kinh thánh nói chạy trốn khỏi cám dỗ: “Khi con suy nghĩ về đường lối con, Thì con quay bước trở về chứng ước của Chúa.” (Thi-thiên 119: 59).
 • KHI THƯỢNG ĐẾ TRẢ LỜI (Phần2) - PAUL YONGGI CHO
  Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài tiếp nhận tôi khi tôi sắp chết, cứu tôi, chữa lành cho tôi và báp têm trong Đức Thánh Linh cho tôi. Đó là những điều mà nhân loại hiện đang khao khát. Triết lý và tôn giáo không đáp ứng được nhu cầu của nhân loại. Thế giới cần sự hiện diện của Đức Chúa Jesus Christ.