• Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. (Thi-thiên 30:12)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • CÕI VĨNH HẰNG ĐẶT ĐỂ TRONG TẤM LÒNG - JOHN BEVERE
  Một sự thật mà lý trí con người không hiểu lại được đặt trong tấm lòng chúng ta bởi Đấng Tạo Hóa. Cõi đời đời được tỏ ra trong tấm lòng con người. Nó được sinh ra trong mỗi con người. Đây là lý do mà “kẻ ngu dại nói trong lòng rằng không có Thượng Đế” (Thi 14:1). Nhiều người vô thần cố tình chối bỏ sự hiện hữu của Thượng Đế, nhưng sâu xa trong lòng họ biết có Ngài, vì cõi đời đời được đặt trong lòng họ. Sự kính sợ Chúa là điều giữ tấm lòng chúng ta trong tầm với của Thánh Linh. Nếu mất đi lòng kính sợ Chúa thì chúng ta không còn hy vọng nào khác.
 • ĐỨC CHÚA TRỜI CHO CHÚNG TA MỘT ĐỜI SỐNG PHỤC VỤ - RICK WARREN
  Chúa không đặt chúng ta trên trái đất nầy để sống cho chính mình. Chúa đã tạo dựng chúng ta giống như Chúa Cứu Thế. Chúng ta biết Chúa Giê-xu đến thế gian để làm hai điều: “Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người”. (Mác 10:45). Khi chúng ta bắt đầu theo Chúa Giê-xu, Ngài ban cho chúng ta một đời sống phục vụ. Chúng ta càng trở nên giống như Chúa Giê-xu, chúng ta càng phục vụ nhiều người khác.
 • SỐNG CHẾT NƠI QUYỀN CỦA LƯỠI - RALPH MAHONEY
  Đức Chúa Trời chỉ chờ đợi chúng ta bắt đầu nói ra trong đức tin để chúng ta có thể nhận điều chúng ta nói “Vậy nếu miệng ngươi xưng ra… ngươi sẽ được CỨU” (Rôma 10:9). Lời (đạo) rất gần ngươi, ở trong miệng ngươi…” (Phục 3:14). Đó là lời đắc thắng ! Lời của sự chữa lành ! Lời của sự giải cứu. Hãy nói ra, và lời đó sẽ được thiết lập trên bạn. Công bố cách rộng rãi, và lời đó sẽ chúc phước cho bạn. Bất cứ nơi nào bạn đi đến hãy công bố và lời đó sẽ trở nên hiện thực,
 • ĐỨC TIN CÓ THỂ DỜI NÚI - RICK WARREN
  Đức Giê-su trả lời: "Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Thật Ta nói cùng các con, ai bảo ngọn núi nầy: Hãy cất lên và ném xuống biển, mà lòng không chút nghi ngờ, nhưng tin những gì mình nói sẽ xảy ra thì sẽ đạt được. Đức tin mở cánh cửa cho phép lạ. Nếu chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh và lịch sử, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi khi Chúa di chuyển trên đất và làm phép lạ, là vì ai đó có niềm tin. Chúa đã thiết lập vũ trụ theo một hệ thống có các luật lệ, và luật của đức tin là một luật cao hơn luật tự nhiên. Đó là nơi mà phép lạ xảy ra.
 • Cần Có Những Con Người Cầu Nguyện - E. M. BOUNDS
  Tòa giảng ngày nay yếu ớt về phương diện cầu nguyện. Sự kiêu căng vì học thức chống lại tinh thần khiêm nhường, nhờ cậy Chúa qua đời sống cầu nguyện. Ngày nay, sự cầu nguyện không phải là một sức mạnh như trong đời sống và chức vụ của Sứ đồ Phao-lô ngày trước. Mục sư, Truyền đạo không lấy sự cầu nguyện làm yếu tố mạnh mẽ trong đời sống và chức vụ mình sẽ là một đầy tớ yếu ớt trong công tác của Đức Chúa Trời và thiếu quyền năng thực hiện kế hoạch của Đức Chúa Trời trên thế gian này.
 • CHÚA GIA TĂNG BỘI PHẦN NHỮNG GÌ BẠN DÂNG - RICK WARREN
  Nếu chúng ta dành thời gian cho Đức Chúa Trời, Chúa sẽ nhân nó lên. Nếu chúng ta dâng tiền hoặc tài năng cho Chúa, Ngài sẽ nhân nó nhiều thêm. Khi chúng ta trồng một hạt dưa hấu, chúng ta sẽ có được một lố dưa hấu với hàng trăm hạt trong đó. Cũng thế, Chúa sẽ nhân lên bất cứ điều gì chúng ta dâng cho Ngài. Yếu tố chính trong việc gieo giống là gì? Đức tin. Chúa đòi hỏi đức tin. Chúa muốn chúng ta phải hy sinh trước, không cần phải lo lắng về những gì chúng ta sẽ nhận được;
 • HÃY TÌM KIẾM CHÚA TRƯỚC VÀ XÂY KHỎI RÀNG BUỘC CUỘC ĐỜI - BILL BRIGHT
  Việc tìm kiếm Chúa trước hết sẽ dẫn đến một quan niệm mới về đời sống. Những sự ràng buộc cũ kỹ của thế gian nầy dường như vô nghĩa và các ơn phước của Đức Chúa Trời sẽ rõ rệt trong đời sống công bình. Việc biết rõ lẽ thật của Đức Chúa Trời và sự thánh khiết của Ngài luôn luôn dẫn đến hành động công bình.Hãy xin Chúa giúp bạn phân rẽ với những điều vô luân trong nền văn hóa chúng ta và thay thế chúng bằng những luật lệ công bình của Đức Chúa Trời.
 • CHÚA ĐÃ VIẾT CHƯƠNG CUỐI CHO CUỘC ĐỜI CHÚNG TA - RICK WARREN
  Thật dễ dàng để nhìn thấy khắp thế giới và không thấy lý do nào để hy vọng. Nhưng Lời của Đức Chúa Trời rất rõ ràng. Thật sự chúng ta có nhiều lý do để hy vọng. Lý do thứ ba là Chúa đã bảo đảm tương lai cho chúng ta. Bất kể điều gì xảy ra trong phần cuối đời mình, nếu chúng ta có mối liên hệ với Chúa Cứu Thế. Chúng ta sẽ không bao giờ mất sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời đã viết chương cuối cùng cho cuộc đời chúng ta. Chúng ta đã được giữ chỗ dành riêng mà không bao giờ bị mất! Chúng ta có thể tin tưởng điều nầy, có thể đặt hy vọng của mình vào đó.
 • SỰ BÌNH AN VÀ QUYỀN NĂNG ĐI CHUNG VỚI NHAU - JOYCE MEYER
  Kinh Thánh dạy chúng ta rằng hạt giống của Lời Chúa phải được gieo vào một tấm lòng hòa bình bởi những người làm sự hòa bình. Sự xức dầu và sự xung đột không đồng công với nhau nhưng sự xức dầu và sự bình an thì cùng làm việc với nhau. Một điều rất quan trọng là cả diễn giả và những người nghe phải ở trong sự bình an. Hạt giống phải được gieo trong sự bình an bởi những ai làm việc vì sự bình an và làm nên sự bình an.
 • PHẢI TIN TRƯỚC KHI THẤY - RICK WARREN
  Đức tin là định hình cho tương lai. Đó là tin tưởng trước khi chúng ta nhìn thấy nó. Hêbơrơ 11:1 nói. “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” Chúng ta sẽ nhìn thấy năm 2018 qua đôi mắt đức tin như thế nào? Hãy tin vào tình yêu và sự hướng dẫn của Thiên Chúa khi bạn bước vào năm 2018. Hãy tin vào điều đó trước khi bạn nhìn thấy nó. Tin cậy lời hứa của Đức Chúa Trời và tin vào cộng việc của Ngài làm trong đời bạn suốt trong năm tới.
 • THẤT VỌNG Ư ? HÃY HY VỌNG - JOYCE MEYER
  Tin rằng Chúa có một kế hoạch tốt đẹp cho chúng ta và rằng Ngài định liệu các bước đi của chúng ta là chìa khóa để không để cho nỗi thất vọng biến thành tuyệt vọng. Con người dùng trí vạch đường đi, nhưng Chúa dìu dắt từng tí. (Châm ngôn 16:9). Tin cậy Chúa là một điều hết sức kỳ diệu vì nó làm cho đầu óc và cảm xúc chúng ta nhẹ nhàng khi mọi thứ không xảy ra theo cách chúng ta dự tính. Tin cậy Chúa hoàn toàn và tin rằng kế hoạch của Ngài dành cho bạn tốt hơn là ý riêng của bạn sẽ khiến bạn không thất vọng với Chúa.
 • CHÚA LUÔN ĐÚNG GIỜ - RICK WARREN
  “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt.” (Ga-la-ti 6:9). ------. Đôi khi Đức Chúa Trời cho phép một hoàn cảnh xấu đến nỗi chỉ có phép lạ mới có thể giúp được. Đừng bỏ đức tin của bạn. Giữ lấy Chúa. Hãy cầu nguyện, phục vụ và đến với các nhóm nhỏ. Tiếp tục gieo ra. Tiếp tục tin cậy. Bởi vì bạn đang chuẩn bị cho một phép lạ. Chúa biết những gì Ngài sẽ làm trong cuộc sống bạn vào tháng tới, năm sau, trong mười năm tới, và kế hoạch của Chúa cho bạn là tốt lành.
 • Chọn Đời Thay Vì Chọn Đạo -- JOHN BEVERE
  Đa-vít viết, “Trước khi bị hoạn nạn, tôi thường đi sai lạc, nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời Chúa” (Thi Thiên 119:67). Chúa đầy lòng thương xót trong lúc này, và Ngài cho tôi thấy sự ngu dại của tôi. Tôi đã đặt sự thành công của chức vụ hơn là vâng lời Ngài. Kinh nghiệm này minh họa cho tôi rõ ràng sự khác biệt giữa Đời và Đạo. Rất thường là cơ hội của đời đến trước. Sau đó cơ hội của Chúa đến sau. Điều tương tự đã xảy ra cho ông Áp-ra-ham và bà Sa-rai : Ích-ma-ên đến trước, Y-sác đến sau.