• Hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ (2 Ti-mô-thê 2:1)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • CHỚ LO LẮNG VỀ TIỀN BẠC - ULF EKMAN
  Nếu bạn thấy mình đang trong thời kỳ đói kém, nhưng vẫn tiếp tục “gieo” và áp dụng các nguyên tắc Kinh thánh thì bạn sẽ sang bờ bên kia cách đắc thắng. Đừng sợ hãi khi bị tấn công. Thay vì lo lắng, hãy trình bày mọi lời cầu xin của mình trước mặt Đức Chúa Trời, với sự khẩn nguyện, nài xin và tạ ơn. Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời trong những tình huống như vậy, vì chiến thắng hoàn toàn và trọn vẹn, vì lối thoát khỏi sự thử thách.Phao-lô nói: “Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật........ Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.”
 • NGỪNG THEO ĐUỔI VĂN HÓA KHÔNG THEO CHÚA - RICK WARREN
  Chúa cho chúng ta biết chính xác chúng ta nên sống như thế nào và làm cách nào chúng ta có được sự khôn ngoan và sức mạnh để nổi bật trong thế giới nầy:"Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” ̣(Rôma 12:2). Tất cả vấn đề văn hóa chỉ tạm thời. Chúng ta cần phải làm theo một cái gì đó vĩnh cửu: là Lời Chúa. Đổ đầy tâm trí chúng ta với Lẽ Thật của Chúa và để nó biến đổi cuộc sống chúng ta bằng cách thay đổi đường lối chúng ta suy nghĩ .
 • LỜI KHUYÊN CỦA CHA MẸ - JOHN BEVERE
  Làm sao chúng ta biết chiến thuật của Satan ? Chúa Giê-su cho chúng ta biết ! “Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sống và sống sung mãn.”(Gi 10:10). Satan thật là căn nguyên của mọi xung đột. Như Phaolô nói, Vì chúng ta chiến đấu, không phải với người phàm, nhưng chống lại những kẻ lãnh đạo, giới thẩm quyền, và những bậc quyền thế của thế giới tối tăm này cùng những thần linh gian ác trên các tầng trời. (Êph 6:12). Mục đích của Chúa Giê-su là ý muốn Chúa Cha được bày tỏ. Mục đích Chúa cho bạn là đời sống sung mãn.
 • CHÚNG TA THIẾU THỐN HAY DƯ THỪA? - RICH WARREN
  “Chúa dọn bàn cho tôi,..... Chúa xức dầu cho tôi, Chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời tôi. Phuớc hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài”. (Thi-thiên 23:5-6). Chúng ta không phải lo lắng thiếu thốn về bất cứ điều gì, bởi vì Chúa là nguồn sống của chúng ta. Chúa có thể mở mồt vòi nước và tắt một vòi nước khác. Chúng ta có thể mất một việc làm, và Chúa có thể cung cấp một công việc khác. Chúa muốn lấp đầy chúng ta với nguồn cung cấp vô tận của tình yêu thương, vui mừng, phước hạnh, hy vọng và bình an.
 • CHỦ NGHĨA HÌNH THỨC - JOHN BEVERE
  Chúa Giê-su nói, “Người lành do thiện tâm tích lũy, làm lành. Kẻ ác do ác tâm tích lũy, làm ác.” (Ma-thi-ơ 12:35). Điều quan trọng là những gì chúng ta chất chứa bên trong và cho nó là giá trị. Hãy thanh tẩy tấm lòng thì đời sống bề ngoài sẽ ổn thôi và sẽ phù hợp với nhửng gì mà Chúa xem là tốt đẹp. Tóm lại, gọng kiềm của thế gian không phải bên ngoài mà là bên trong. Nó liên quan đến khao khát, ý định và động cơ của tấm lòng và tâm trí. Đây là chiến trường; đây là chỗ mà bẫy rập được cài.
 • SỰ HƯỚNG DẪN CỦA CHÚA KHÔNG LÀM BẠN BỐI RỐI - RICH WARREN
  “Con đường Chúa ở trong biển, Các lối Chúa ở trong nước sâu, Còn các dấu bước Chúa không ai biết đến”. (Thi-thiên 77:19). -----. Kinh Thánh ghi rằng Chúa tích cực làm việc thông qua mọi hoàn cảnh của chúng ta. Vì vậy, chúng ta không thể đánh gíá hoàn cảnh chúng ta ngoài sự khôn ngoan của Chúa. Khi chúng ta không biết phải làm gì, Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta, Chúa đã không thiết kế cho chúng ta trải qua cuộc sống bằng chính sự khéo léo và năng lực riêng mình. Ngài muốn chúng ta đầu hàng để Chúa hướng dẫn chúng ta.
 • ĐỪNG BỊ LỪA DỐI - JOHN BEVERE
  Phao-lô cho biết chúng ta phải để ý đến những lời cảnh báo của Tân Ước. Nếu chúng ta để ý, chúng ta sẽ có cuộc sống thành công lâu bền với Đấng Tạo Hóa. Tuy nhiên, nếu chúng ta bỏ qua hay vi phạm những lời cảnh báo này, thì chúng ta sẽ chịu đau khổ tương tự như A-đam và Ê-va đã chịu. Đức Chúa Trời đảm bảo một cuộc đời thành công và thịnh vượng nếu chúng ta cẩn thận làm theo những gì được viết trong Sách Giáo Huấn của Ngài. Tuy nhiên, cuốn sách này không chỉ có những lời dạy khích lệ và an ủi mà nó cũng có những lời cảnh báo nữa.
 • CHÚA LUÔN HIỆN DIỆN, DÙ BẠN CẢM NHẬN THẾ NÀO - RICK WARREN
  “Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21).-------. Đức Chúa Trời luôn hiện diện, ngay cả khi chúng ta không biết gì về Ngài, và sự hiện diện của Chúa quá sâu sắc được đo lường bằng cảm xúc đơn thuần. Vâng, Chúa muốn chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, nhưng Chúa muốn chúng ta tin Ngài hơn là cảm nhận Ngài. Chúng ta sống bằng đức tin, không phải bằng thị giác hay cảm xúc.
 • CHỜ ĐỢI THỜI ĐIỂM CỦA CHÚA (I) - REINHARD BONNKE
  Chúng ta không phải là vận hành các ân tứ Thánh Linh, mà là cánh tay của Đức Chúa Trời ở trên chúng ta. Chẳng hạn, Êxơra cứ lập đi lập lại rằng, “cánh tay tốt lành của Đức Chúa Trời ở trên ông” (Êxơra 7:6,9,28; 8:18). Có những ân tứ, cung và tên của Đức Chúa Trời, là một điều. Nhưng dùng nó là một điều khác. “Các tiên tri” không chỉ mở miệng bởi vì họ là những tiên tri. Có thời điểm Đức Chúa Trời ra lệnh, tức là sự đụng chạm của Đức Chúa Trời trên cánh tay.
 • KHI CHÚA SAI PHÁI BẠN, NGÀI XỨC DẦU CHO BẠN - RICK WARREN
  “Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó”. (I Tê-sa-lô-ni ca 5:24) -------. Chúa không bao giờ kêu gọi chúng ta làm điều gì mà Ngài không cung cấp những điều cần thiết để chúng ta thực hiện. Việc xức dầu là một dấu hiệu của Chúa trang bị cho chúng ta để hoàn thành một nhiệm vụ mà Chúa trao cho. Khi Chúa giao cho chúng ta một nhiệm vụ, một kế hoạch hoặc một chiến lược, Ngài sẽ cho chúng ta uy quyền. Hãy cầu xin Chúa xức dầu thêm nữa. Gia-cơ 4:2b nói: “anh em chẳng được chi, vì không cầu xin.
 • CA NGỢI VÀ CẢM TẠ CHÚA LUÔN - JOYCE MEYER
  Vậy, hãy cậy nơi Đức Chúa Giêxu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra.( Hêbơrơ 13:15) -----. Chúng ta không nên chỉ ngợi khen và cảm tạ Chúa.Thật dễ dàng cho chúng ta khi có lý do để cảm tạ và ngợi khen Chúa. Nhưng đó không phải là của lễ tạ ơn. Chúng ta phải dâng sự ngợi khen và cảm tạ luôn, phải nhớ cảm tạ Chúa về mọi phước hạnh và về ơn Ngài đã tỏ cùng chúng ta. Nếu dùng viết để liệt kê những phước Chúa ban, chúng ta sẽ thấy rõ mình thật được phước dường bao !
 • BA ĐIỀU CẦN NHỚ VỀ THUNG LŨNG - RICK WARREN
  Thi Thiên 24:3 nói,” Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi”. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Chúa là Chúa, không chỉ là một kinh nghiệm trên đỉnh núi của chúng ta. Chúa cũng ở với chúng ta trong thung lũng. Thung lũng xảy ra với mọi người. không thừa trừ một ai.. Điều tốt xảy ra với người xấu, và điều xấu xảy đến với người tốt. Chúng ta ở trong thế giới suy sụp và đổ vỡ, vì vậy chúng ta có những nan đề. Không miễn trừ ai. Không ai cách ly khỏi nỗi đau buồn.
 • THÁNH NHÂN VÀ THÁNH LINH - PAUL W. POWELL
  Sự cảm thúc của Đức Thánh Linh nghĩa là nguồn và động lực cho những lời tiên tri được viết ra. Điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời soi sáng và canh giữ những người viết Kinh Thánh để họ truyền tải thông điệp Ngài muốn cho chúng ta. Phi-e-rơ đã nhấn mạnh đến tác quyền kép của Kinh Thánh, đó là sự đồng công của Đức Chúa Trời và loài người. Công thức cho sự thần cảm là : Đức Thánh Linh nhân với các thánh nhân bằng Kinh Thánh. Phao-lô đã xác nhận điều đó khi ông viết, “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn” (2 Ti-mô-thê 3:16).