• Vì Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng ngợi khen, Đáng kính sợ hơn các thần. (1 Sử-ký 16:8)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • PHẦN THƯỞNG ĐẦY ĐỦ - JOHN BEVERE
  Có nhiều người chưa hề bắt đầu xây dựng nhà Chúa. Họ đã bị phân tâm bởi những hào quang tạm thời: của cải đời này, thích ảnh hưởng, mê quyền lực hay khoái lạc, thích sự ủng hộ của con người. Tất cả những thứ này đều chóng tàn. Đừng bị lừa dối, Nếu công trình người nào đã xây dựng còn tồn tại, người đó sẽ được phần thưởng. Nếu công trình của người nào đã xây dựng bị thiêu đốt, thì công trình ấy sẽ mất đi… (1Cô-rinh-tô 3: 14-15). Công lao của bạn sẽ không phải mất đi, cũ mòn, thay thế. Nếu bạn lệ thuộc vào ân sủng của Chúa và xây dựng tốt đẹp.
 • NAN ĐỀ BUỘC CHÚNG TA TA PHỤ THUỘC VÀO CHÚA - RICK WARREN
  “Anh chị em yêu dấu, đừng ngạc nhiên vì sự thử thách đau đớn mà anh chị em phải chịu như là việc khác thường xảy ra cho anh chị em”. (I Phierơ 4:12). Chúa Giê-xu đã cảnh báo rằng trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Không một ai được miễn trừ khỏi đau đớn hoặc cách ly khỏi đau khổ, và không ai vượt khỏi cuộc sống không có nan đề. Các nan đề buộc chúng ta nhìn xem Chúa nương cậy vào Ngài thay vì chính chúng ta. Phao-lô làm chứng cho lợi ích nầy. ). Chúng ta sẽ không bao giờ biết rằng Đức Chúa Trời là tất cả những gì chúng ta cần.
 • THĂM VIẾNG THIÊN ĐÀNG (tiếp theo) - JOHN BEVERE
  Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vẫn hiện hữu.” (1Giăng 3:2) . Nhưng thiên đàng tốt hơn nhiều so với quả đất đến nỗi tôi thấy những ai đã nếm biết thiên đàng luôn luôn không muốn quay về quả đất. Câu chuyện đó, cùng với Kinh Thánh, đã cho thấy sự thực hữu của thiên đàng. Ai là đầy tớ trung tín của Chúa Giê-su sẽ bước vào thành phố này khi họ rời quả đất
 • TẠI SAO LỜI CẦU NGUYỆN KHÔNG ĐỰỢC TRẢ LỜI - RICK WARREN
  Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó...... thánh đồ.(Êphêsô 2:14). Tại sao chúng ta nên kiên trì trong sự cầu nguyện khi chúng ta không nhận được câu trả lời? Đây là bốn lý do: Lời cầu nguyện liên tục tập trung sự quan tâm của chúng ta. Làm rõ lời cầu khần. Thử nghiệm đức tin và chuẩn bị tấm lòng của chúng ta cho sự trả lời. Hãy nhớ, “ĐCT bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng”. (Êphêsô 3:20).
 • THĂM VIẾNG THIÊN ĐÀNG - JOHN BEVERE
  Tôi biết một người trong Chúa Cứu Thế, mười bốn năm trước đây đã được đem lên đến tầng trời thứ ba, hoặc trong thân xác hoặc ngoài thân xác, tôi không biết, chỉ có Đức Chúa Trời biết. Tôi biết người đó, hoặc trong thân xác hoặc ngoài thân xác, tôi không biết được, chỉ có Đức Chúa Trời biết, được đem lên tận Pa-ra-đi và nghe những lời không thể nào diễn tả mà loài người cũng không được phép nói ra. (2Cô-rinhtô 12:1-4). Điều này chỉ có thể được giải thích bằng việc thiên đàng là một nơi có thật và là nơi vật lý.
 • BA RÀO CẢN TÂM LINH ĐỂ NGHE TIẾNG CHÚA - RICK WARREN
  Chúng ta phải được định vị chính xác để nghe tiếng Chúa phán . Đôi khi chúng ta không để cho Chúa cơ hội nói với chúng ta. Tự quyết định. làm theo những điều mình muốn, không phải những gì Chúa muốn chúng ta làm. Gia Cơ 1:21; “Hãy bỏ đi mọi điều ô uế, và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em”. “Chấp nhận khiêm nhường” là để cho sự kiêu ngạo ra đi, chấm dứt cố gắng hoach định cho riêng mình. Đây là chìa khóa để tâm trí mở ra và tấm lòng chúng ta có thể nghe tiếng Chúa.
 • CHIẾN THẮNG MA QUỈ - REINHARD BONNKE
  Chúng ta đã liên tục được minh chứng rằng những tên lửa Phúc Âm là “quyền năng Đức Chúa Trời để phá hủy các thành lũy” (2Cô 10:4). Tuy nhiên, sự thật rằng ma quỷ giống như sư tử rống. Nó sẽ đánh gục những ai yếu đuối và “làm thịt” những người như thế. Cơ đốc nhân phải mang thuẫn đức tin. Nó là thuẫn chống đạn. Chúng ta hưởng được sự miễn khỏi sự kiểm soát của ma quỷ và vui hưởng sự chiến thắng và sự tự do của ơn cứu rỗi. Chúng ta có thể trở nên can đảm, vững vàng bởi đức tin nơi huyết cứu chuộc của Chúa Cứu Thế.
 • TẬP TRUNG THAY ĐỔI CUỘC SỐNG - RICK WARREN
  Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” (Rô-ma 12;2). Nếu chúng ta muốn trải nghiệm sự thay đổi dài lâu trong cuộc sống, chúng ta cần phải tập trung tâm trí mình. Nếu muốn thay đổi, chúng ta phải thay đổi kiểu mẫu hoặc cách sống mà chúng ta đã học được trong cuộc đời. Chúng ta cần thay đổi cách sống cũ, không lành mạnh bằng cách sống mới trong mô hình giống cuộc đời Chúa Cứu Thế.
 • CẢM THẤY NHƯ LÀ Ý CHÚA - JOYCE MEYER
  Chúng ta cần có khả năng phân biệt sự khác biệt giữa cảm xúc bề ngoài và những cảm xúc chúng ta cảm thấy nằm sâu trong lòng. Là con người, chúng ta hay rơi vào cái hố đau thương này : làm những gì chúng ta muốn và rồi nói chúng ta cảm thấy như thể là Chúa thôi thúc chúng ta hành động. Chúa có phán với dân sự Ngài và có hứa dẫn dắt và hướng dẫn chúng ta, nhưng thật nguy hiểm khi mù quáng làm theo mọi cảm giác mà chúng ta nhận được.
 • ĐỨC CHÚA TRỜI BIẾT NHU CẦU CHÚNG TA - RICK WARREN
  Đức Chúa Trời là Đấng toàn tri. Điều nầy có nghĩa là Chúa biết mọi việc, mọi thứ về chúng ta và cuộc sống của chúng ta. Đức Chúa Trời biết về những lỗi lầm và thất bại, cảm xúc và sự thất vọng– và tương lai của chúng ta. Chúa nhìn thấy tất cả dù nhỏ bé thế nào đi nữa, theo Mathiơ 10: 40-42. " “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt” (Galati 6:9). Đừng nản lòng, hãy tiếp tục làm điều tốt và tin cậy Đức Chúa Trời để Ngài sẽ chu cấp cho chúng ta.
 • TỰ DO VỀ TÀI CHÁNH - BILL BRIGHT
  Tự do tài chính có nghĩa là có đủ để chu cấp cho người nhà của chúng ta và để dâng hiến rộng rãi và vui mừng cho công việc Chúa. Ngài đã làm thịnh vượng những người đã bày tỏ chức vụ quản gia tốt (Lu-ca 12:42,43; 16:10,11 Đức Chúa Trời muốn chúng ta được tự do về mặt tài chính để chúng ta có thể đặt Ngài lên trên hết trong đời sống chúng ta và dâng hiến rộng rãi cho sự thăng tiến của vương quốc Ngài. Ngài muốn chúng ta nhạy bén với tiếng Ngài, sẵn sàng theo Ngài bất cứ khi nào – và bất cứ nơi nào – Ngài dẫn đi.
 • THA THỨ VÌ BẠN ĐƯỢC THA THỨ - RICK WARREN
  Kinh Thánh nói có ba lý do chúng ta phải từ bỏ quá khứ mình và những người đã làm tổn thương chúng ta, 1.Phải tha thứ cho những người đã làm tổn thương chúng ta bởi vì Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng ta Côlôse 3:13 . 2. Chúng ta phải tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình bởi vì sự oán hờn sẽ kiểm soát chúng ta.Truyền Đạo 7: 9. 3.Chúng ta nên tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình bởi vì chúng ta cần sự tha thứ trong tương lai. Chúa Giê-xu đã phán trong Mathiơ 6:14-15
 • NHỮNG NỖI SỢ THÔNG THƯỜNG - JOYCE MEYER
  Một trong những nỗi sợ mãnh liệt nhất và dai dẳng nhất mà người ta kinh nghiệm là sợ rằng họ không có điều họ cần. Chúng ta có lẽ sợ rằng sẽ thiếu tiền bạc hay bạn bè, hoặc chúng ta không có đủ sức, đủ tài để thực hiện những việc chúng ta cần làm. Cho dù nỗi sợ là gì, Lời Chúa nói chúng ta không sợ vì Ngài ở với chúng ta. Điều này rất đơn giản : “Đừng sợ [không có gì để sợ] vì Ta ở với con” (Ê-sai 41:10 – AMP). Ngài có mọi sự chúng ta cần và Ngài yêu chúng ta, nên như bất kỳ người cha, người mẹ thương con nào, Ngài sẽ cung cấp cho chúng ta.