• Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. (Thi-thiên 100:4)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • Tôi Không Làm Gì Được ! - JOYCE MEYER
  Ý muốn tốt lành của Chúa dành cho chúng ta sẽ không xảy ra nếu không có nổ lực hay phần của chúng ta, nhưng nó có thể xảy ra nếu chúng ta lắng nghe, học hỏi và sẵn sàng thay đổi nhờ Chúa giúp đỡ. Vì là con cái Chúa nên Ngài ngự trong bạn và tất cả những gì Ngài có đều sẵn sàng cho bạn qua đức tin nơi Ngài và nơi lời hứa của Ngài. Bạn có thể sống một cuộc đời để lại di sản cho hậu thế. Chúa yêu bạn, và Ngài tạo dựng bạn một cách độc đáo và đặc biệt. Không ai có thể làm những việc bạn làm, làm giống như cách bạn làm.
 • Toa thuốc của Chúa cho Sức khoẻ Tốt - Rick Warren
  1Hỡi con ta, chớ quên lời ta khuyên dạy, Lòng con hãy giữ các điều răn của ta;2Vì nó sẽ cho con được gia tăng tuổi thọ,Và được an khang thịnh vượng. (Châm-ngôn 3: 1-2 ----. Đức Chúa Trời đã ban tất cả các nguyên tắc bảo vệ sức khoẻ trong Lời Ngài là Kinh Thánh. Kinh Thánh là cẩm nang sở hữu cho thân thể bạn. Câu then chốt cho chúng ta ngày nay là, “1 Chớ quên lời ta khuyên dạy, Lòng con hãy giữ các điều răn của ta; 2Vì nó sẽ cho con được gia tăng tuổi thọ, Và được an khang thịnh vượng”. (Châm Ngôn 3: 1b-2).
 • Lời Kêu Gọi Đến Một Lối Sống Siêu Nhiên - BILL BRIGHT
  Đức Chúa Trời có một kế hoạch đặc biệt cho mỗi chúng ta. Tôi không thể đề nghị cho bất cứ ai nên sống theo phong cách nào. Tôi biết rằng Lời Đức Chúa Trời truyền cho chúng ta trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và đặt các tình cảm của chúng ta hướng về những điều ở trên cao (Ma-thi-ơ 6:33; Cô-lô-se 3:2). Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời cho chúng ta kiếm được và để dành được trong suốt cuộc đời mình thì Ngài đều trông mong chúng ta sử dụng chúng như những người quản gia tốt.
 • Cơ Đốc Giáo Có Giá Trị Gì? - Rick Warren
  Phao-lô nói với chúng ta trong I Cô-rinh-tô 15:19, “Nếu hy vọng của chúng ta trong Đấng Christ chỉ hướng về cuộc sống nầy mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người thảm hại hơn hết”. Chúng ta cần có một định nghĩa mới về sư thành công. Thật sự, ý nghĩa của thành công không căn cứ vào những gì chúng ta có, những diện mạo bên ngoài, cảm giác vui thích. Thành công thật đến từ việc sống một cuộc đời trong giá trị của Thiên Chúa và phần thưởng lớn nhất là vui hưởng đời đời trên thiên đàng.
 • Phục Hưng - Sự Thăm Viếng Của Đức Chúa Trời - CLAUDIO FREIDZON
  Phục hưng đến là do kết quả lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Nó thu hút sự chú ý của chúng ta, và chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời lớn lao hơn các thông lệ tôn giáo và truyền thống của chúng ta. Phục hưng có ý nghĩa nhiều hơn là các dấu kỳ phép lạ, các lời làm chứng, các sự bày tỏ khác nhau. Phục hưng là điều gì đó quan trọng hơn nhiều. Phục hưng là khao khát tìm kiếm Chúa vì cớ sự cứu rỗi của những người hư mất.
 • Thời gian loại trừ lời nói tự ti - Rick Warren
  “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra”. (Châm Ngôn 4:23) ------. Làm thế nào để bạn loại bỏ ý tưởng tiêu cực về mình để bạn có thể trở thành một người tự tin hơn? Tôi không biết có phương thuốc giải trừ nào tốt hơn cho tự ti là bạn đọc Lời Chúa mỗi ngày. Học Lời Chúa, ghi nhớ, suy nghiệm nó, và áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống của bạn. Tôi không thể nói cho bạn một điều gì tốt hơn để giúp bạn nâng cao mức độ tự tin là nắm lấy Lời Chúa trong Kinh Thánh và bắt đầu tin tưởng vào những điều Chúa nói về bạn.
 • Làm Hết Sức Cho Chúa -- JOYCE MEYER
  Đeo đuổi sự tối ưu là dấu hiệu của sự trưởng thành nếu chúng ta tìm kiếm nó với động cơ đúng. Động cơ của chúng ta phải là vâng lời và tôn vinh Chúa và đại diện Ngài một cách toàn hảo trên đất này.Chúng ta hãy làm mọi sự tôn vinh Chúa, và Ngài sẽ thưởng cho chúng ta bằng cách ban cho chúng ta nhiều điều chúng ta ước ao.
 • Cuộc Sống Định Hình Bởi Suy Nghĩ Của Bạn -- Rick Warren
  “Hãy biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời”. (Rô-ma 12:2b). -----. Hoàn cảnh có thể nằm ngoài sự kiểm soát của bạn, nhưng Đức Chúa Trời kiểm soát mọi việc. Những suy nghĩ của bạn định hình bạn là ai, nhưng bạn có thể thay đổi cách bạn suy nghĩ. Hoàn cảnh và ý thức của bạn đã định hình bạn là ai, nhưng cách bạn đáp ứng với hoàn cảnh và những suy nghĩ mà bạn lựa chọn để tin tưởng sẽ định hình phần còn lại của cuộc đời bạn.
 • Lời cầu nguyện được Thánh Linh dẫn dắt đạt kết quả - ULF EKMAN
  Đức Thánh Linh ở bên trong chúng ta biết điều chúng ta cần cầu nguyện, do đó khi chúng ta để Ngài dẫn dắt thì Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta điều gì cần cầu nguyện và thêm sức cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện. Nếu chúng ta cam kết với Đức Chúa Trời, tin điều Ngài đã nói và cầu nguyện tương ứng với điều đó, thì Ngài sẽ giúp sức và làm mạnh mẽ chúng ta bởi quyền năng của Ngài, là quyền năng sẽ được giải phóng trên đất hơn bất kỳ lúc nào trước đây
 • Hãy tận dụng tối đa tài năng của bạn - Rick Warren
  “Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau”. (I Phi-e-rơ 4:10). -----. Bạn là người quản lý những ân tứ Chúa ban cho. Ân tứ có thể lớn hoặc nhỏ trong mắt bạn, nhưng chúng có ý nghĩa đối với Chúa. “Điều người ta đòi hỏi nơi người quản trị là phải đáng tin cậy”. (I Cô-rinh-tô 4:2). ). Khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra bạn, Ngài đã đầu tư vào bạn, và Chúa mong muốn sự đầu tư đó đem lại lợi ích. .
 • Cuộc Sống Siêu Nhiên - ULF EKMAN
  Đức Chúa Trời săn sóc mọi nhu cầu của bạn; những lời cầu nguyện của bạn được trả lời; bạn có quyền năng để làm những gì bạn được kêu gọi làm. Nhiều gánh nặng sẽ rớt khỏi vai bạn và nằm chết dưới chân bạn khi bạn làm như vậy. Bạn sẽ thấy những gì sẽ xảy ra khi bạn mang sứ điệp của Đức Chúa Trời sống và của Chúa Jêsus Christ cho thế gian – và đó chính là những gì Ngài kêu gọi chúng ta làm. Khi chúng ta làm điều đó thì Đức Chúa Trời sẽ làm phép lạ trong và qua đời sống của chúng ta.
 • Khi Ganh Tị Bạn Đang Chiến Trận Với Chúa - Rick Warren
  Khi bạn ghen tị, bạn có trận chiến với Thiên Chúa. Bạn nghi ngờ sự tốt lành của Đức Chúa Trời trong cuộc sống bạn. Bạn ghét quyết định của Chúa để người khác được ban phước. Bạn cáo buộc Chúa không công bằng. Trái lại, tình yêu vô biên, vô điều kiện và bất tận của Chúa giống nhau cho tất cả mọi người. Chúa biết bạn hơn chính bạn biết bạn. Phương thuốc bạn cần là bắt đầu đặt đức tin nơi Chúa và tình yêu Ngài dành cho bạn.
 • Cầu Nguyện Và Tin Kính - E. M. BOUNDS
  Đức Chúa Trời cần những minh họa hoàn hảo về tiềm năng của sự cầu nguyện hơn bao giờ hết ngay trong thời đại này. Đời sống cầu nguyện là cần thiết cho chức vụ ấy cũng như đồ ăn cần thiết cho mạng sống vậy. Những tấm lòng không cầu nguyện sẽ không bao giờ bay bổng tới đỉnh cao này được. Chính năng lực của đời sống cầu nguyện tạo nên các thánh đồ. Các tâm tính thánh khiết được tạo nên bởi quyền phép của sự cầu nguyện thật