• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ ở trong lòng anh em! (Phi-líp 4:23)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • LÀM THẾ NÀO ĐỂ KINH NGHIỆM TÌNH THƯƠNG VÀ SỰ THA THỨ CỦA CHÚA
  Phao-lô tiếp tục mô tả về Cơ Đốc Nhân xác thịt : “Khi tôi làm điều mình không muốn, không phải chính tôi làm nữa, nhưng tội lỗi chủ động trong tôi. Hãy nghe tin mừng trong câu trả lời của Thánh Phao-lô : “Tạ ơn Thượng Đế, tôi được giải cứu nhờ Chúa Cứu Thế Jêsus, Chúa chúng ta.” (La-mã 7:25, Bản Diễn Ý).
 • Mỗi ngày Chúa Cho Cơ Hội để Giúp Người Khác
  “Đừng từ chối điều tốt đẹp cho người xứng đáng Khi tay con có quyền làm điều ấy.” (Châm Ngôn 3:27). -----. Chúa đã giao nhiệm vụ cho tất cả chúng ta để chúng ta thực hiện trong cuộc đời. Và cuộc sống của chúng ta đang qua đi. Đừng chờ đợi những điều kiện hoàn hảo; mỗi ngày tìm kiếm những cơ hội mà Chúa ban cho bạn để giúp đỡ và khích lện người khác.
 • Sức Mạnh Trong Đấng Christ
  Với sức riêng, chúng ta vốn bất năng, bất lực, không kết quả, chúng ta giống như nhánh nho bị cắt khỏi gốc nếu chúng ta cố sống đời sống Cơ Đốc Nhân bằng sức riêng. Nhưng nếu chúng ta ở trong Đấng Christ và Ngài ở trong chúng ta, thì chính quyền năng ban sự sống của Ngài sẽ được biểu lộ qua chúng ta và giúp chúng ta năng lực để sống và làm chứng nhân cho Ngài. Quyền năng của Đấng Christ được dành sẵn cho tất cả những ai tin cậy Ngài.
 • Tôi có thể tìm thấy hy vọng thật ở đâu?
  Chúng ta tìm đâu để tìm thấy hy vọng thật sự? Kinh Thánh nói chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh trong Rô-ma 15:13, “Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng ban cho anh chị em đầy dẫy mọi sự vui mừng và bình an khi anh chị em tin cậy Ngài, đến nỗi anh chị em đầy tràn niềm hy vọng bởi quyền năng Thánh Linh!”. Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng duy nhất không bao giờ thất vọng. Khi chúng ta đặt đức tin vào Ngài, Chúa sẽ ban sự vui mừng, bình an và tràn đầy hy vọng.
 • Một Cuộc Khám Phá Quan Trọng (Phần 2)
  Được đầy dẫy Đức Thánh Linh là được đầy dẫy Đấng Christ. Vì vậy, nếu tôi được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì tôi đang ở trong Đấng Christ. Tôi đang bước đi trong ánh sáng như Ngài ở trong ánh sáng (IGiăng 1:7). Khi chúng ta tiếp tục bước đi trong sự điều khiển và quyền năng của Đức Thánh Linh, thì trái của Thánh Linh càng ngày càng tăng trưởng rõ ràng trong đời sống của chúng ta.
 • Một tấm lòng nhân ái và chịu đựng
  “Người hiểu biết chậm nóng giận, Và vì sự vinh hiển của mình, người bỏ qua sự xúc phạm”.(Châm Ngôn 19:11). Kinh Thánh ghi, “Người nào gìn giữ miệng lưỡi, Gìn giữ linh hồn khỏi hoạn nạn”. (Châm Ngôn 21:23). Khi nói về các mối quan hệ cá nhân, Chúa nói, “Đừng dễ dàng cho mình bị xúc phạm. Học cách để vượt qua nó”. “ người khôn khéo bỏ qua điều mình bị xúc phạm “. (Châm ngôn 12:16).
 • Một Cuộc Khám Phá Quan Trọng (Phần 1)
  Đời sống Cơ Đốc Nhân là một cuộc khám phá quan trọng. Đây là đời sống có mục đích và quyền năng. Đấng Christ đã ban cho chúng ta một lời hứa gần như khó tin, “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Các ngươi nhơn danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho…” (Giăng 14:12,13).-----. Trách nhiệm của chúng ta là theo Ngài và trách nhiệm của Ngài là khiến chúng ta trở nên tay đánh lưới người.
 • Cùng Làm Việc Để Đem Người Khác Đến Với Chúa
  Kinh Thánh nói, “Mọi việc này đều do Chúa thực hiện, Ngài là Đấng đã nhờ Chúa Cứu Thế hòa giải với chúng ta và ban cho chúng tôi chức vụ hòa giải”. (II Cô 5:18b). Nhiệm vụ của bạn thật đơn giản là đem Tin Mừng về tình yêu của Chúa cho những người khác, giống như người nào đó đã nói với bạn. Vì vậy, đừng bỏ cuộc đối với những người mà bạn quan tâm. Hãy tin Chúa có thể làm việc trong đời sống của họ. Đừng nản lòng, và đừng bỏ cuộc. Hãy tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục kêu vang, tiếp tục mời gọi và tiếp tục làm việc để đem người khác đến với Chúa Jêsus.
 • Danh Jêsus Là Chìa Khóa
  "Jêsus đã ban cho chúng ta quyền hạn và uy quyền để sử dụng Danh Ngài trong sự cầu nguyện. Ngài đã ban chúng ta uy quyền để sử dụng Danh Ngài. Ngài đã ban Danh Ngài cho chúng ta. Bây giờ chúng ta có quyền đó. Ngài phán, “… Họ sẽ nhân Danh Ta đuổi quỷ…” (Mác 16:17). Trong sự cầu nguyện bạn phải có đức tin trong Danh Jêsus và trong Lời Đức Chúa Trời để hoàn tất công việc. Danh Jêsus là chìa khóa của chúng ta. Đức Chúa Trời vận hành khi bạn đến với Ngài đúng theo Lời Ngài và sử dụng Lời Ngài và Danh Jêsus như là chìa khóa.
 • Làm thế nào thành người kiến tạo hòa bình (Phần 1)
  Xu hướng tự nhiên của chúng ta là ghét kẻ thù hay ít ra tìm mọi cách né tránh họ. Nhưng nếu bạn chạy trốn xung đột, cuộc đời bạn sẽ cảm thấy khổ sở. Chúa Giê-xu gọi chúng ta đến một tiêu chuẩn cao hơn. Ngài muốn chúng ta là người tạo ra sự hòa bình. Kinh Thánh hứa điều nầy: “Những người tạo ra hòa giải sẽ gieo trong hòa bình và gặt hái mùa gặt công chính”. (Gia-cơ 3:18). Kinh Thánh nói nếu bạn gieo hạt giống bình an, thì bạn sẽ gặt hái một mùa thu hoạch an bình, nhân ái và tốt lành.
 • Đức tin tích cực
  Mọi điều bạn xin bạn sẽ nhận được ! (Giăng 14:14, 15:7, 15:16, 16:23-24). Điều này có nghĩa là chúng ta phải bắt đầu ước mơ, lập kế hoạch và trở nên tích cực. Đức Chúa Trời đã hứa ban cho bạn sự thành công (Giô-suê 1:6-8, Giăng 15:16. Ai cũng phải đối diện với những nan đề. Chúng ta luôn phải đối diện với những nan đề trong thế giới không hoàn hảo này. Những nan đề không phải là vấn đề, chúng chẳng qua là hiện tượng đang đợi bạn giải quyết. Đức Chúa Trời muốn để bạn có được điều lòng mình ước ao nhưng bạn cần phải làm đức tin mình trở nên tích cực.
 • Chăm sóc để đáp ứng nhu cầu
  "Nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói, và làm no kẻ khốn khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa. 11 Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi; làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy”. (Ê-sai 58: 10-11). Nhưng Đức Chúa trời hứa rằng khi bạn giúp đỡ người bị tổn thương bằng cách ban cho những gì bạn có, thì Ngài sẽ ban phước cho bạn
 • Bạn có thể tham dự mùa gặt
  Nếu bạn sẵn lòng, thì cầu nguyện sẽ mở cửa cho bạn con đường tham dự cách quan trọng vào mùa gặt thế giới. Cầu nguyện không cất bỏ trách nhiệm làm chứng, ban cho và trợ giúp của bạn, nhưng lại cung cấp cho bạn cơ hội có được ảnh hưởng mang tính toàn cầu. Qua sự cầu nguyện, bạn sẽ trở thành cộng tác viên với tất cả các người này. Bạn không bị bó buộc thời gian, địa điểm hay không gian. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời hướng dẫn bạn đến với chức vụ và với một hoặc nhiều người mà Ngài muốn bạn trợ giúp bằng lời cầu nguyện.