• Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể! (2 Cô-rinh-tô 9:15)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • CHÚA GIÊ-XU CỦA HIỆNTẠI - PAUL YONGGI CHO
  Bạn đang đối diện với các quyết định từng giây phút. Người ta nói rằng thời đại phép lạ đã qua trong quá khứ, nhưng Chúa Jêsus phán rằng thời kỳ của phép lạ là ngày nay. Nhưng Chúa Jesus phán rằng nan đề của bạn có thể giải quyết. Thế gian nói rằng : “Đừng tin điều ngu xuẩn đó.” Nhưng Chúa Jêsus phán : “Hãy tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Bạn đi đường nào, tới vô tín hay tới đức tin, tới tuyệt vọng hay tới những phép lạ ? Nếu bạn lựa chọn đúng, Đấng Christ sẽ hành động. Đấng Christ sẽ không bao giờ làm việc cho đến khi bạn đi đến quyết định đúng đắn.
 • TẠI SAO HY VỌNG KHÔNG GIỐNG NHƯ LẠC QUAN - RICK WARREN
  Hãy yên tâm rằng Đức Chúa Trời đang có một cái gì đó tốt đẹp trong cuộc sống chúng ta ngay cả khi chúng ta không nhìn thấy nó. Chúa đang làm việc tích cực để mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống của chúng ta. Để giữ hy vọng giữa những thời điểm khó khăn, chúng ta cần phải nắm lấy sự thật nầy. Kinh Thánh nói “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định”. (Rô-ma 8:28).
 • KHÔNG CHỈ LÀ KHÁN GIẢ - ULF EKMAN
  Bạn không được kêu gọi để trở nên một kẻ tầm thường. Bạn được kêu gọi để chiến thắng. Trong suốt lịch sử phấn hưng cũng như lịch sử thế tục, đã luôn có những con người được thúc đẩy bởi những ý tưởng độc đáo. Chúng ta đang sống trong một xã hội của công nghệ thông tin và ngày nay người ta biết nhiều hơn bất cứ lúc nào trong suốt lịch sử. Nhưng thông tin đã không khiến ý chí của chúng ta trở nên hoạt động và khiến chúng ta hành động. Ít người vượt lên trên điều tầm thường và làm một điều gì đó với cái họ được nghe.
 • KHÔNG BAO GIỜ GIỐNG CHÚA NẾU KHÔNG BAN CHO - RICK WARREN
  Kinh Thánh chứa đựng nhiều lời hứa về sự ban cho và sự rộng rải nhiều hơn bất kỳ chủ đè nào khác. Tại sao? Chúng ta không bao giờ giống như Chúa khi chúng ta không hiến tặng. Chúa ban cho. Đó là việc Chúa làm. Ngài rộng lượng. Tất cả những gì chúng ta có là món quà từ Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ không thể tiếp tục thở nếu Đức Chúa Trời không ban nó cho chúng ta. Mỗi lần chúng ta chọn để ban cho cách rộng rãi, hơn là tích trữ những gì chúng ta có, chúng ta sẽ có trái tim tốt và khỏe mạnh hơn.
 • ĐỨC CHÚA TRỜI GIỮ CÁC LỜI HỨA CỦA NGÀI - BILL BRIGHT
  Đức Chúa Trời không bao giờ quên một lời hứa mà Ngài đã phán. Ngài hoàn toàn có khả năng để đứng đằng sau lời của Ngài. Đức Chúa Trời sẳn sàng và đủ sức để thực hiện tất cả những điều Ngài đã hứa. Nhưng chúng ta phải xưng nhận những lời hứa rời rộng của Ngài !Đức Chúa Trời là Đấng đáng tin cậy. Ngài là Đấng không thể khác được. Sự thành tín của Ngài bảo đảm rằng mọi thuộc tánh chúng ta. Ngài muốn chúng ta phản chiếu sự thành tín của Ngài trên đất này. Ngài là tấm gương; chúng ta là sứ giả của Ngài cho thế giới.
 • MỤC TIÊU TIN KÍNH GIÚP BẠN HY VỌNG NHẪN NẠI - RICK WARREN
  “Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi”. (Phi-líp 3:12). -----. Chúng ta cần đặt mục tiêu vì điều đó đem đến hy vọng giúp chúng ta để tiếp tục hoạt động và kiên trì. Chúa quan tâm đến tâm tính của chúng ta hơn là thành tích của chúng ta. Trong khi làm việc tiến đến mục tiêu của mình, Chúa đang làm việc với chúng ta. Chúa đang xây dựng cho phẩm cách của chúng ta, và đó là những gì mà sẽ tồn tại đời đời.
 • TRỞ THÀNH BẠN TÂM GIAO VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI - RICK WARREN
  Tình bạn với Đức Chúa Trời được xây dựng trên sự chia sẻ với Ngài tất cả những kinh nghiệm trong cuộc đời bạn. Thiết lập tình bạn với Đức Chúa Trời là suy nghĩ về Lời Ngài suốt cả ngày. Việc này gọi là suy gẫm, và Kinh Thánh liên tục thúc giục chúng ta suy gẫm về chính thân vị Đức Chúa Trời, về công việc của Ngài và về Lời của Ngài. Bạn càng suy gẫm Lời Đức Chúa Trời nhiều bao nhiêu, thì bạn càng bớt lo lắng bấy nhiêu. Lý do Đức Chúa Trời xem Gióp và Đa-vít là những người bạn thiết của Ngài là vì họ xem Lời Ngài có giá trị hơn mọi sự khác.
 • CỞI BỎ ĐIỀU CŨ TRƯỚC KHI NHẬN ĐIỀU MỚI - RICK WARREN
  “Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, 23 mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, 24 và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật”. (Ê-ph ê-s ô 4:22-24). ----. Nếu chúng ta muốn trải nghiệm sự thay đổi lâu dài trong cuộc sống, chúng ta phải bắt đầu với thân thể của mình, và điều đó bao gồm sự thay đổi cách chúng ta suy nghĩ để điều gì vào tâm trí và suy nghĩ điều gì làm tôn vinh Chúa.
 • TIN-LÀNH QUYỀN PHÉP CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI - ULF EKMAN
  Không có điều gì quan trọng hơn là con người được cứu rỗi và tránh khỏi sự hư mất đời đời. Tin Lành sẽ bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời trong mọi lĩnh vực của đời sống bạn. Kinh Thánh nói rằng Tin Lành là “quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin.” ). Chúng ta xác định rằng đức tin đến bởi sự nghe lời Chúa. Khi đức tin được nuôi dưỡng bởi quyền năng chứa đựng trong Lời Chúa thì trong nó xuất hiện khả năng chiến thắng thế gian, chiến thắng sự hư nát, sự chống đối và tấn công của nó.
 • KHÔNG PHẢI MỌI CẢM NHẬN ĐỀU ĐÚNG - RICK WARREN
  “Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an; 8 Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời”. (Rô-ma 8: 6, 8). -----. Học cách chế ngự cảm xúc của chúng ta là chìa khóa để tâm trí bình an. Chúng ta cần học cách chế ngự cảm xúc của mình vì chúng không đáng tin cậy. Cảm xúc chúng ta thường dẫn chúng ta xuống một con hẻm tối mù. Cần học cách quản lý cảm xúc của mình vì chúng ta không muốn bị thao túng. Chúa không thể cai trị cuộc sống chúng ta nếu cảm xúc chi phối cuộc sống chúng ta.
 • MỘT SỰ CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH - C. PETER WAGNER
  Trên một cơ sở thường xuyên tôi nhìn thấy quyền năng Đức Chúa Trời đang được sử dụng trong việc chữa lành người bệnh và đuổi các quỷ. Điều này đã kết thúc tiến trình chuyển đổi mô hình của tôi. Tôi đã bắt đầu là một con người hoài nghi, sau đó trở thành một người đứng ngoài quan sát và cuối cùng đã quyết định trở thành một người tham dự. Tôi đã bắt đầu đặt tay trên kẻ đau, học biết cách để giúp đỡ họ trong danh của Chúa Giê-xu.
 • ĐỪNG DỒN NÉN NỔi ĐAU THƯƠNG, HÃY NÓI VỚI CHÚA - RICK WARREN
  “Hãy chổi dậy kêu van lúc ban đêm, vừa đầu các phiên canh; Đổ lòng ra như nước ở trước mặt Chúa.” (Ca-Thương 2:19a). --------. Đức Chúa Trời có thể xử lý những lời phàn nàn, những câu hỏi, những sợ hãi và nỗi tổn thương của chúng ta. Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta lớn hơn tất cả những cảm xúc của chúng ta. Chúa muốn chúng ta phải vật lộn với Ngài trong cơn giận dữ hơn là bỏ đi trong sự thờ ơ phân rẽ
 • KHÔNG TỰ THƯƠNG HẠI MÌNH - JOYCE MEYER
  Cả hội chúng bèn cất tiếng kêu la, và dân sự khóc lóc trong đêm đó. Tất cả dân Ysơraên lằm bằm và than trách về cảnh ngộ của họ..(.Dân 14:1,2) ----. Tình yêu cũng tương tự như vậy. Rô 5:5 nói rằng tình yêu của Đức Chúa Trời đã rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh. Ngài đã làm như vậy để chúng ta có thể biết rõ Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta biết chừng nào và để chúng ta có thể yêu thương người khác. .