• Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ban ân điển và bình an cho anh em. (1 Cô-rinh-tô 1:3)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

HỘI ĐỒNG BỒI LINH MƯA NGUỒN- LATTER RAIN CONFERENCE

Xem tiếp

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TÂY BẮC HOA KỲ-VIETNAMESE NORTHWEST CONFERENCE

  • Thư Mời Hội Đồng Tây Bắc Hòa K- Tây Canada 2017
    Kính Gởi Quí Mục Sư Quản Nhiệm Quí Ban Chấp Hành Và Quí Tín Hữu các Hội Thánh Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ Và Canada Kính Thưa Quí Vị, Hôm nay tôi xin kính gởi đến Quí vị thơ thông báo của Hội Đồng Tây Bắc Hoa Kỳ và Tây Canada cùng mội số hình ảnh của trại. Kính mong Quí vị thông báo và cổ động cho Hội đồng để nhiều người được đến tham dự. Chúng ta còn khoản 2 tháng nữa là đến Hội đồng. Kính mong Quí vị Cầu nguyện đặc biệt cho Hội Đồng xin Chúa ban ơn và dẫn dắt trong phước hạnh của Ngài. Xin Chân thành cám ơn Quí Vị Cầu xin Chúa luôn ở cùng Trong Chúa MS.Tran Hoang Luu Điều Hợp Viên Hội Đồng Tây Bắc Hoa Kỳ Và Tây Canada 2017
  • BƯỚC TIẾN MỚI -Hội Đồng Tây Bắc 2016 - Bài Giảng 5 - MS Russell Johnson
    Ê-sai 43:19 Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.
  • BƯỚC TIẾN MỚI - Hội Đồng Tây Bắc 2016 - Bài Giảng 4 - MS Scott Crenshaw
    Ê-sai 43:19 Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.

Xem tiếp