• Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể! (2 Cô-rinh-tô 9:15)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Giảng Luận : Hướng Về Vương Quốc Đời Đời - MS Ken

Bấm Vào Nghe Audio Bài Giảng