• Nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em! (1 Phi-e-rơ 1:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Giảng Luận : Hướng Về Vương Quốc Đời Đời - MS Ken

Bấm Vào Nghe Audio Bài Giảng